史考克历史

Skog och historia var ett arbetsmarknadsprojekt som pågick från mitten av 1990 talet och drygt tioår framåt Syftet var att genom inventeringar,utbildningar och information fördjupa förståelsen kring de historiska spåren i skogsmarken。

samarbete mellan Skogsstyrelsen项目,kulturmiljövården och Arbetsmarknadsverket。在kulturarvet的kunskapen om kulturarvet spreds和som bodde Oh verkade i skogsbygderna,由一个叫pålokalt engagemang的小村庄开始。专业人员文化与文化研究项目(Projektet fickävenbetydelse för den kultur-och naturmiljörvården genom attöka förståelsen för skogen som ett kulturlandskap)。Påsåstärktes banden mellan myndigheter inom olika fält。

总人数为7000人。在项目下注册的20万名注册人。在基诺姆·röjnning och skyltning gjordes kulturmiljöer tilgigliga之后,我们将向公众发布信息。

Kvalitetssäkring公司

För att ta hand om resultate från发明人Garna genomförde Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsenåren 2012-2016年ett项目För att kvalitessäkra en del av de registerengar som gjordes inom Skog och historia。Detta var nödvändigt för att information en ska bli tillförlitlig för markägare,myndigheter och allmänhet。Arbetet innebar kortfattat att at en erfarre arkeolog i fält kontrollerade och redigerade dokumentationen och轿车登记系统(Kulturmiljöregistret)。Skogsstyrelsen har därefter for satt arbetet med kvalitetssäkring i egen regi。

Slutrapport kvalitetssäkring Skog和historia