Arkeologick Undershokning i Gamla Uppsala 2012年。福图:(抄送人)

阿尔科洛西克·恩舍克宁

博恩塔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔斯蒂尔诺姆。12-13§KML med villkor om arkeologisk undersoökning(utgrävning)。在博特奥什多库梅特拉斯,在内布拉的阿肯尼宁。在星期五的时候,你可以看到我在做什么。

在萨科宁的支持下,阿肯色州诺格朗多库曼阿弗恩拉姆宁根。Syftet med en arkeologisk undersökningär att ge kunskap om den fornlämning som inteängre kommer att finns kvar.在萨科宁市的一家医院里。对于阿尔基夫,我将其标记为“arkiv”,我将其标记为som genom underssökningen omvandlas,直到ett källmaterial i form av dokumentationsmaterial och fynd。Källmaterialet tolkas och analyseras av arkeologerna både under arbetet i fält och under reportarbetet。

阿尔科洛吉斯卡在《福斯卡·奥什·奥尔姆内滕》杂志上发表了自己的观点。结果是在公共场合下的结果融洽奥什·德·斯特尔在《人民报》上发表了自己的观点。

乌特夫兰德av stora arkeologiska undersoökningar behöver planeras noggrant,både pånsstyrelsen och hos undersoökaren。德塔·法尔赫·兰德韦尔达·科斯特纳德纳·坎布里·阿夫塞尔达。Det krävs därför en planningäven hos exploatören。文特尔哈夫雷特下的阿尔科洛吉斯卡。

从市场营销的角度来看,这是一个很好的例子夏尔克滕针织品. Schaktningen som görs för ledningen följs ochövervakas av en arkeolog som dokumenterar eventuella lämningar。Denna typ av förundersökningär vanligen inte särskilt kotsam。