Sommartips 2023年

Sommar och svárt att hitta nyheter?Hotet mot den biologiska mángfaldenär ett viktigt och angelägetämne。Författarna bakom en ny skrift utgiven av Vetenskapasakademienär bland annat experter páFáglar,fjärilar och livet i havet。De berättar gärna mer om varför detär viktigt att bevara olika arter och vad vi kan göra förratt De ska finnas kvar。男子vid Akademien finnsäven experter pásvampar,turism,fritidsboende med mera。

Biologisk mángfaldär viktigáret runt menämnet kan kännas särskilt angeläget at lyfta pásommaren när vi vistas mycket utomhus omgivna av djur och natur生物科技公司。Skriften公司Vetenskapen säger om–biologisk mángfald och进化som utkom för en tid轿车希塔尔·杜哈雷。

Den har tagits fram av en grupp ledamöter vid Vetenskapsakademien och andra experter med olika kompetensomráDen。Om du vill veta mer går det bra att kontakta några av dessa,var och en med sina specialiteter的名字:

克斯汀·约翰内森,教授i marin ekologi finns vid Göteborgs universitets marina forskningstation påTjärnö,utanför Strömstad。Honär specialrad pálivet i have t som snäckor,táng och fiskar,och páhur arter anpassar sig till jörändringar。杜恩赫内·帕kerstin.johannesson@gu.se埃勒电话076-622 96 11。

贾隆·平哈西林内大学医学生物学教授,专业研究人员sig pádet du inte kan se med blottaögat,marina baktrier och hur de páverkar havet。荣誉勋章jarone.pinhassi@lnuse埃勒电话070-275 63 18。

苏珊娜·凯森,动物学教授vid Lunds Universite intresser sig för hur djur flyttar och navigerar。尊敬的研究生弗兰夫·阿勒特·弗格拉och har nyligen gett ut boken贝文加德·范纳:胡·贾格·弗利尔德·明·特拉德·米德·弗格拉Henne nár du pásusanne.akesson@biol.lu.se埃勒电话070-245 04 23。

尼古拉斯·沃尔伯格,教授i systemisk biologi vid Lunds universite och cheför biologiska muséet,är specialrad páinsekter och särskilt fjärilars evolutionshistoria。杜恩·霍诺姆·帕niklas.wahlberg@biol.lu.se埃勒电话076-774 79 22。

斯瓦帕尔·福库斯

我曾在米科洛格的intervjua en mykolog上采样med svampens dag 4 augusti kanske det kan vara läge。Bergianus vid Vetenskapsakademien教授,汉娜·约翰内森,forskar om svampar。尊敬的kommeräven att sommarprata i Sommar i P1 17 augusti。Henne nár du páhanna.johannesson@kva.se杜坎·萨梅尔(Du kan läsa mer om Hanna och vad hon planerar att prata om under sitt sommarprat)哈雷.

Forskar om turism公司

6月14日,Före sommaren,fick Vetenskapsakademien en ny ledamot。德塔尔迪特尔·米勒vid Umeáuniversite som forskar om turism och fritidsboende,ett annat somrigtämne。我的家乡哈雷.

Ojämställda utbildningsval公司

在某些情况下,直到大学毕业。Du har vál inte missat várt senaste pressmeddelande?普里希斯·福雷尔(Precis före)中校,位于芬特里戈德(Fentliggorde)Vetenskapsakademien att卡尔·温伯格vid Handelshögskolan i Stockholm教授,来自Aktiestinsens stiftelse pá18 miljoner kronor。Pengarna kommer han att använda till ett projekt vid grundskolorna i Malmöi höst för att se vilkaátgärder som kan ha störst effekt förr att bland annat fáfler tjejer att välja naturvetenskaps-och ingenjörsutbildningar。Han kan berätta om hur ojämställda utbildningsvalen,直到ochögskolor fortfarandeär大学。哈雷.

Trevlig sommar!