直到因尼霍尔·帕西丹

Experter vid KTH:Hállbar utveckling公司

Här hittar du somär记者提示páexperter vid KTH som forskar páolika aspekter av Hállbar utveckling。

ICT och klimat公司

塞西莉亚·卡泽夫,文档。Forskar om tekniska lösningar i samspelet mellan människa och miljöbeteendeförändringar för ett hállbart samhälle och hur design av digital teknik kan stödja mánniskors höllbara livsstilar i hushállet,páarbetsplatsen。
个人资料:塞西莉亚·卡泽夫斯·普罗菲尔西达
电话: 08 - 790 88 13
电子邮政: ckatzeff@kth.se
奥姆罗德:能量消耗、平均消耗、平均间隔

戈兰·芬文登米尔约斯特拉吉斯克教授分析了利夫西克尔对卡诺的分析och and ra verktyg för att mäta páverkan pámiljön inom byggande,运输公司,能源公司,信息技术公司,avfall
个人资料:戈兰·芬文文登斯·普罗菲尔西达(Göran Finnvedens profilsida)
电话: 08 - 790 73 18
电子邮政: goran.finnveden@abe.kth.se
奥姆罗德:Miljöpolitik,编剧rörande avfall och cirkulär ekonomi i staden

马蒂亚斯·霍杰尔米利克塔德教授。Forskar i framtidsscenarier och hur utsläpp av klimatpáverkande gaser,energianvändning och digitalisering relater until framtidens statäder,transporter och bebyggelse。
个人资料:马蒂亚斯·霍杰斯·普罗菲尔西达
电话: 070 - 761 64 51
电子邮政: hojer@kth.se
奥姆罗德:Smarta städer、数字化、传输och bebyggelse

Klimat,utsläpp och vatten公司

斯维尔克·索林米尔乔·希特拉教授、米尔乔恩斯·人道主义者、米尔霍奇·克利马特里克、萨科赫茨波利特·科普拉特·蒂尔·克利马特、idehistoria。
个人资料:Sverker Sörlins profilsida公司
电话: 070 - 545 25 26
电子邮政: sorlin@kth.se公司
奥姆罗德:Arktis、naturresourser och turism、global uppvärmning

弗朗西斯科·福索·内里尼列克托大学弗莱斯特·达雷·福尔KTH气候行动中心
个人资料:弗朗西斯科·福索·内里尼斯·普罗菲尔西达
电话: 072 - 148 62 63
电子邮政: francesco.fusonerini@energy.kth.se
奥姆罗德:Klimatátgärder、能量系统、hállbar utveckling、klimatpolitik、utsläppsreducering、samhällets an passing until klimatförändringar。

尼娜·沃姆斯我是泰克尼赫史提亚教授。
个人资料:尼娜·沃姆布斯·普罗菲尔西达
电话:08-790 85 83
电子邮政: nina@kth.se
奥姆罗德:Klimatkommunkation,beteende i relation to klimatet,klimat-och miljöhistoria,Arktis,satelliter,teknisk förändring,digitalisering,nya och gamla medier,tenik och gen属。

克里斯托夫·杜维格,教授。Forskar om ren luft technologier,återvinning av spillvärme,negative va utsläpp,digitalisering för kemiska och termodynamiska processer是一家技术创新公司。
个人资料:克里斯托夫·杜维希斯·普罗菲尔西达(Christophe Duwigs profilsida)
电子邮政: duwig@kth.se
电话: 073 - 765 22 62
奥姆罗德:清洁和脱碳热能

戴维·尼尔森,förestándare för KTH:s vattencentrum(KTH.se/water)。Docent i Historiska studier av teknik,vetenskap och miljö。
个人资料:戴维·尼尔森(David Nilssons profilsida)
电话: 08 - 790 87 42
电子邮箱: david.nilsson@abe.kth.se
奥姆罗德:Stadens vatten、santiet、systemförändring och创新

弗雷德里克·格兰达尔,docent hállbar användning av havets tillgángar,tild annat mat och energy公司。
个人资料:弗雷德里克·格伦达尔斯·普罗菲尔西达
电话: 08 - 790 61 58
电子邮政: fgro@kth.se
奥姆罗德:哈利巴马特,阿尔及利亚,蓝色食品中心för framtidens havsmat

卡琳·爱德华德森·比约恩伯格《米尔乔·米尔乔夫罗夫·米尔约瑟政策》分析了梅德斯基尔特·福库斯·帕夫罗戈·索姆罗夫·密尔乔姆斯泰宁、米尔乔雷格林·奥汉德拉·斯蒂尔夫·戈尔·索姆罗·米尔乔奥奇·厄尔巴·乌特维克林。
个人资料:卡琳·爱德华德森(Karin Edvardsson Björnbergs profilsida)
电话: 08 - 790 95 96,
电子邮政: karin.bjornberg@abe.kth.se
奥姆罗德:Klimatvetenskapsförnekelse,米约尔政策

玛丽娜·亨利森forskar om处理程序och metoder för koldioxidsnál omställning i energisystem,cirkulär ekonomi,城市cirkularite och政策frágar fór att minska klimatförändringarna。
个人资料:玛丽娜·亨利森简介
电话: 08 - 790 74 64
电子邮政: maryna.henrysson@energy.kth.se
奥姆罗德:Klimatsterning,转换el-och基础设施,aktörer pákoldioxidmarknaden

马可·阿米耶罗他是环境正义、法西斯主义和生态学、可持续性、气候和移民问题的研究者。
简况:马尔科·阿米耶洛斯·普罗菲利西达
电子邮件: marco.armiero@abe.kth.se
面积:环境历史、政治生态学、环境人文、难民流动和气候

Konsumtion och生产

卡林·布拉德利,解说员奥赫·福斯卡尔(och forskar om hållbar konsumation och hållbar stadsutveckling)。
个人资料: 卡琳·布莱德利斯·普罗菲尔西达
电话: 070 - 918 60 88
电子邮政: karin.bradley@abe.kth.se
奥姆罗德:希尔巴·科萨姆、德宁塞科诺米、西尔库勒·埃克诺米、斯塔德苏特维克林、社交俱乐部、公民滚动

奥萨·斯文费尔特,博士i hállbar utveckling och framtidsstudier forskar om hálbar konsumtion。
个人资料:奥萨·斯文费尔茨profilsida
电话: 08 - 790 88 18
电子邮政: asa.svenfelt@abe.kth.se
奥姆罗德:Hállbar konsumtion,scenarier,rekyleffekter,Hállbara framtider bortom BNP tillväxt,项目主管Mistra Sustainable Consument

阿米尔·拉希德,伊诺·蒂尔沃金教授。
个人资料:阿米尔·拉希德·普罗菲尔西达
电话: 08 - 790 63 73
电子邮政: amirr@kth.se
奥姆罗德:Cirkulär ekonomi、Cirkulára tillverknings系统、livscykelanalysis、r tervinnings程序、tillverkings处理器ochállbarhet

索菲亚·丽思,教授i积分器produktutveckling。Forskar om hur man skapar innovationsförmága i organizationer,särskilt när organization en internt eller i innovations ekosystem behöver utveckla sina arbetssätt för att bidra,until skapandet av en hállbar utveckling。
个人资料:索菲亚·里奇森·普罗菲尔西达(Sofia Ritzéns profilsida)
电话: 08 - 790 91 82
电子邮政: ritzen@kth.se,
奥姆罗德:创新导向,hállbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi

拉斐尔·劳伦蒂forskar i organisations公司frán linjära至cirkulära加工者工业协会。
个人资料:拉斐尔·劳伦蒂斯·普利西达
电子邮政: rafa@kth.se
电话: 08 - 790 73 16
奥姆罗德:Affärsmässiga、konsumentmässiga hield förövergáng till kulár ekonomi、hállbar konsumtion、há的llbar produktion、cirkulär ekoni、industriell ekologi

材料

科尔斯汀·福斯伯格Kemitenik博士。乔木和无花木。
个人资料:克斯汀·福斯伯格(Kerstin Forsbergs profilsida)
电子邮政: kerstino@ket.kth.se
电话: 08 - 790 64 04
奥姆罗德:Avfallströmmar,复兴

乌里卡·埃德伦德,polymerteknologi教授。Utveckling av funktionella polymera材料från förnybara råvaror。
个人资料:Ulrica Edlunds profilsida公司
电子邮政: edlund@polymer.kth.se
电话: 08 - 790 76 34
奥姆罗德:生物石膏、gröna材料、förpacknigar、alger、材料för vattenrening、polysackarider

Samhällsplanering公司

奥尔加·科尔达斯lektor i hállbar stadsutveckling,forskarino数据分析公司för klimatneutrao ochálbara städer。项目负责人för Viable Cities och leder satsningen páklimatneutra-städer 2030。
个人资料:奥尔加·科尔达斯·普罗菲尔西达
电话: 08 - 790 87 73
电子邮政: olga@kth.se
奥姆罗德:希尔巴尔(Hállbar)斯塔德苏特维克林(stadsutveckling)、斯马塔(smarta)、梅德博格伦格曼(medborgarengagemang)、使命驱动的创新

托夫·马尔奎斯特·斯蒂格尔,文档。福斯卡·帕登·比格达·米尔乔恩斯·米尔乔普·维尔坎。
个人资料:托夫·马尔奎斯特(Tove Malmqvist)普罗菲利希达(Stigells profilsida)
特列芬: 08 - 790 85 53
电子邮政: tove.malmqvist@abe.kth.se
奥姆罗德:Miljöbedömningar av byggnader sáatt det kan styras mot ett mer hállbart samhälle,gröna byggnaderi frága om energy,材料

塞西莉亚·桑德伯格,文档。Forskar omövergången直到mer hållbara och cirkulära tekniska系统rörande mat,avfall och bioenergi。克利马恩特拉圣德。
个人资料:Cecilia Sundbergs profilsida公司
电话: 08 - 790 87 13
电子邮政: cecilia.sundberg@abe.kth.se
奥姆罗德:整合av biokol i energi,avfalls-och livsmedelsystem för att minska koldioxidutsläpp

丽贝卡·迈尔斯塔德,文件。弗斯卡尔·奥马尔巴尔·利夫斯梅德尔斯福罗宁(Forskar om hállbar livsmedelsförsörjning i städer ur olika perspektiv)。
个人资料:丽贝卡·迈尔斯塔德斯·普罗菲尔西达
电话: 08 - 790 88 25
电子邮政: rebecka.milestad@abe.kth.se
奥姆罗德:Stadsodling,ekologiska varor och mat,hur jordbruket páverkas av productions system och efterfrágan公司

安娜·比约克隆德医学博士(LCA)。
个人资料:Anna Björklunds profilsida女士
电话: 08 - 790 86 21
电子邮政: anna.bjorklund@abe.kth.se
奥姆罗德:LCA med tillämpningar inom cirkulär ekonomi、resursátervinning、utveckling av ny teknologi、planring av transportation system

运输工具

乔纳斯·奥克曼forskare rörande flyg och biltrafik公司。
个人资料:乔纳斯·奥·克曼斯·普罗菲尔西达
电话: 08 - 790 73 02
电子邮政: jonas.akerman@abe.kth.se
奥姆罗德:Klimatsmarta staden、kollektivtrafik、IT och trafik、flyg、lángväga resande

安娜·克莱默斯福斯卡。信息och kommunikationsteknologier för hállbara städer。
个人资料:安娜·克雷默斯·普罗菲尔西达
电话: 08 - 790 85 02
电子邮箱: anna.kramers@abe.kth.se
奥姆罗德:Mobilitet och tillgänglighet i urbana miljöer

安娜·佩内斯特,förestndare för代表着科宁中心综合运输研究实验室och代表着卡雷诺米·埃尔巴拉运输公司med hjälp avny teknik。
个人资料:安娜·佩内斯特·洛菲尔西达
电话: 08 - 790 73 24
电子邮政: annapern@kth.se公司
奥姆罗德:Mobilitet、godstransporter、självkörande bilar och lastbilar、effkter avny teknik pátransportsystemet、hállbara transporter

尼科尔·克林戈斯伊瓦格特克尼克·福斯卡·普赫巴拉·奥赫斯马特·瓦加教授说。
个人资料:尼科尔·克林戈斯·普罗菲尔西达
电话: 08 - 790 87 00
电子邮政: niki.kringos@abe.kth.se
奥姆罗德:Elvägar,hállbar基础设施

伊内哈·埃尔桑斯瓦里格(Innehállsansvarig):按@kth.se
蒂勒:Om KTH
塞纳斯塔德:2022-11-10