哥德堡大学

它真的很美

图片
Många personer går förbi,suddigt
兰克斯蒂格

萨姆勒的数字电视?

Det finns förstås många aspekter och komplexa samband att kartlägga för att ge svar och i vår forskining och utbildningär frågeställningen ständigt närande。Frågan gäller ju både hur vi kan använda digitaliseringens enorma potential för att lösa_samhällsprproblem och bidra till hållbarhet,Samtiigt som vi identifierar och hanterar de utmaningar som digitaliseringen ocksåskapar。Vår grundtankeär att ett hållbart digitalt samhälle både handlar om att utveckla hållbar teknik och en hållbar användning av tekniken。