1. Barn i varma ytterkläder och pälskrage runt luvan páden blájackan sitter i snömed tvásiberia Husky-hundar。
  2024年5月22日

  芬兰莱克利加斯特登陆-男子福斯卡纳?

  芬兰联邦储蓄银行。Sverige ochövriga nordiska brukar ocksåhamna högt。男人skulle människor världenöver svara annorlunda om sin lycka om frágan ställdes pálite,lite,annat sätt?Mycket möjligt,enligt forskare vid Lunds。。。

 2. Tvápersoner i svarta siluetter sitter i fönster och pratar电视台。Hav och regn utanför。
  2024年5月22日

  Såbeter sig hjärnan när vi pratar–och lyssnar公司

  Vad händer i hjärnan när vi talar?Och nár vi lyssnar pánágon?Aktiveras samma omráden i hjärnan?Det har forskare vid Stockholms大学undersökt。结果kan pásikt kasta ljusöver hur hjárnan fungerar vid为自闭症och adhd患者。

 3. Närbild páett pekfinger och en mobilskärm med flera ikoner för appi,däribland电报。
  2024年5月20日

  超中型框架-乌克兰

  社交媒体在乌克兰的中心位置——在Telegram的平台上,社交媒体在乌克兰的超级媒体上占有一席之地。Kruxetär att källorna kan vara báde osäkra och okända。Och när svenska medier hänvisar till osäker information riskerar de。。。

 4. Bekymrad man blickar ut genome ett fönster公司。
  2024年5月19日

  Sákan chefer som már dáligt stöttas先生

  Allt fler chefer lider av psykisk ohälsa公司。För att Förbättra的情况是一样的——där fokus ligger påchefernas eget mående——vara en viktigåtgärd,enligt en studie。

 5. Närbild av kvinna som sitter med händerna mot ansiktet,där bara hakan syns。
  2024年5月14日

  萨米斯卡·科文诺·默·乌萨塔·福尔德

  萨米斯卡·克文诺(Samiska kvinnor tycks supplieva en större váldsutsathetän kvinnor-i Sverige i allmänhet)。Umeáuniversite的Det framgár av en关系。结果是奥朗德与梅纳尔·福斯卡纳·巴科姆重归于好。

 6. 特朗普·塔拉尔(Trump talar)直到anhángare páen flygplats
  2024年5月7日

  Demokratisk tillbakagáng präglar survalár

  I merän hälften av de länder som háller nationella val Iár syns bakslag för demokratin公司。Men oroväckande tendenser finns ocksái USA,och kommande总统kan bli avgörande för demokratins framtid i landet。Det menar forskare bakom en ny警探。。。

 7. Butik med upphängda kläder och en tavla pávägen med foto av en kvinna(布提克·梅德乌普哈恩格达·kláder och-en塔夫拉·波瓦根·梅德福托·奥文纳)。
  2024年5月7日

  Sólockas kvinnor att köpa ohállbart模式

  Klädföretag använder sig iökad utsträckning av sákallad identialsk marknadsföring。Den riktar sig framför allt till kvinnor–och Den fungerar。Kunder vaggas在我的休息中。。。

 8. 2024年5月7日

  Hasselnötter visar vägen till landskapets förändring哈塞尔诺特·维萨·瓦根

  Hasselnötter har varit populärt小吃轿车stenálden。Men nötternaäräven en tidskapsel som skvallrar om det skánska landskapets förándring,visar en studie。

 9. Fasaden páett flerfamiljshus,balkonger och fönster med blálister mot betong米色。Växter páflera av balkongerna公司。
  2024年5月7日

  克里斯福斯卡伦:Lär känna dina grannar–det kan rädda liv

  阿特·哈恩·克里斯洛·达亚尔(Att ha en krisládaär bra om krisen kommer)。男子minst lika viktigtär att ha lärt känna grannana,我是秋天的小奶奶。Det kan bli livsavgörande,menar statsvetaren och krisforskaren Veronica Strandh。

 10. Bord i träpávilket det finns en vas med blommor、en bärbar dator、en tröja och en dagstidning。
  2024年5月6日

  I krislägen litar svenskarna pálokaltiningen我是克里斯拉·根·利塔尔·斯文斯卡纳·洛卡蒂宁根

  我是lyssnar människor pånär detär kris吗?米恩迪赫特罗卡尔蒂丁格尔,斯瓦雷特在加冕礼下研究了米恩尼斯科尔。

 11. 蒙哥马·恩多马·维塔学生,哈德利·鲁夫滕。
  2024年5月5日

  Kommunala sommarjobb kan bli lönefälla

  Unga människor riskerar att fásämre löneutveckling在fleraár om de haft ett jobb i Stockholms stads sommarjobb项目下。Unga män och de som har gátt yrkesförberedade体育项目páverkas mest,增进了人们的关系。

 12. Stjärnhimmel医学院。人物iörgrunden。纳特。
  2024年5月4日

  Flest män som letar ufon公司

  Att tro pás paranormala fenomen,som spöken,äröverlag vanligt i Sverige。男子布兰德·sákallade ufologer dominerar mánnen。Det framgår aven ny avhandling(车辆处理)。

 13. konstruktion旗下的Lyftkranar pátoppen av ett högt hus somär。
  2024年5月4日

  Vi bygger om for kning.se(维比格)

  Snart blir det lättare att hitta och ta del av svensk forkning när forkning。登尼亚·韦伯普拉森(Den nya webplatsen kommer ocksáatt innehálla en särskild del för)记者。 

 14. 莫斯科的法萨迪·帕·克雷姆利(Fasaden páKreml i Moskva),神情恍惚,面容憔悴。
  2024年5月1日

  普京罕见地出席了会议

  Utgángen av det ryska President valetär given,men ju mer förtrycket tilltar desto mer sárbart blir pásikt systemet som upprättháller det.det skriver Derek Hutcheson,i statsvetenskap教授,i en artikel om de senasteártiondenas ryska val。

 15. 2024年2月29日

  Tonáringar som nobbar alkohol har bättre relationship till föräldrarna托林加·索姆诺巴·醇巴·巴特雷关系

  酒精锁allt färre ungdomar。德索姆阿夫斯特拉尔·萨弗拉尔·孔塔克特(De som avstár har färre sociala kontakter),在新浪拉尔德(sina föräldrar)之前一直保持着男性与女性的关系。Det visar en studie公司。

 16. 斯凯利特·波德
  2024年2月28日

  Stenáldersmänniskor kan ha haft en strategi mot inavel公司

  基因分析仪ger en ny bild av de sista jägare-samlarbefolkningarna i Västeuropa。Olika släkter levde tillsammans–nágot som kan ha varit en medveten strategi för att undvika inavel。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村