1. Toppen av en bláklocka mot grön bakgrund(托彭大道)。
  2024年6月10日

  斯金达德·帕索马伦斯·布隆莫少校

  Försommarens blomsterpakt märks额外的lángt norrut iár。Förklaringenär att sol och värme i maj gav naturens växter en rejäl skjuts公司。男人们登上了tidiga,开始了gör att mánga växter redan blommatöver。

 2. 裙子grönt björklöv som nyss穿得很漂亮。
  2024年5月3日

  圣朗格·哈登·斯文斯卡与伦·科米特

  瓦尔科伦·梅德博尔加尔(Várkollenär ett medborgar)在瓦尔博尔盖尔根(Valborgshelgen)的领导下,为krae分析仪提供了来自Vártecken som frivilliga personer raporterat的数据。Med hjälp av observationerna ges enögonblicksbild av hur lángt váren kommit i olika delar av landet vid。。。

 3. Gräslikande växt iákerfält。
  2024年5月2日

  奥纳尔·斯帕纳尔·埃夫特·因瓦西瓦·阿特尔博士

  德因瓦西瓦·阿滕·伦卡夫勒(arten renkavle kan innebära ett hot mot skördar)。Forskare vid Blekinge tekniska högskola har nu tagit hjälp av drönare och AI för att spåra den svårupptäckta växten的视频。

 4. Mätstationer公园冻土带。
  2024年4月18日

  来自冻土带的Sápáverkar varmare klimat kolutsläppen

  埃特团队梅德维尔70 forskare frán olika länder har simulerat effekterna av Ett uppvärmt klimat i 28 omráden med苔原runt om i världen,斯克里弗大学埃特普雷斯特梅德兰德。För att göra detta har forskarna använt sig av sá。。。

 5. Några blåsippor i klunga till höger,斯科格斯马克。
  2024年5月20日

  瓦尔达吉纳宁–哈拉瓦尔特克宁

  登20号火星步兵várdagjämningen,dádag och nattär lika lánga i hela landet。Själva våren是一个很好的例子。我是舍德拉·斯维里奇芬兰人,来到了blásippor medan snön ligger kvaröver norra Sverige。Nu vill forskare ha hjälp frán landets invánare。。。

 6. Fjaril sitter páett blad。Den har vingar somär橙色med svartvita fält。
  2024年2月15日

  弗勒·阿特根·加兰蒂·福尔生物制品公司(Fler arter ingen garanti för biologisk mángfald)

  I Storbritannien ses enökning av växt-och djurater–小跑förändrade livsmiljöer。男人们发现了behöver inte vara goda nyheter för den biologiska mángfalden。En del arter kan gynas lokalt av nya miljöer samtidigt som专业人士arter。。。

 7. 熔岩火山灰
  2024年1月29日

  Döda tallar viktiga om酒店lavar skaöverleva

  Döved behövs för biologisk mángfald,men fö)máng a arter fungerr inte vilket Dött traäD som helst。正在学习visar att gamla och eldhärjade tallarär hem直到flera rödlistade lavar,som riskerar att döut om deras livsmiljöer。。。

 8. 瓦滕塔(vattenyta)旗下的Höga täta växter。
  2024年1月16日

  Stilla haves tángskogar var tidget páplats(斯蒂拉有tánskogar var tiggt普拉茨)

  Kelpskogar–somär viktiga för havens ekosystem–är betydligtäldreän vad forskare trott。Stilla haft前的Det visar nya fossilfynd。

 9. Blad frán backtrav som odlas i ett labb公司
  2023年12月1日

  Inbyggt solskydd hjälper växter attöverleva

  Precis somänniskor kan bli solbrända,kanäven växter skadas av för mycket solljus。För att skydda sig har de en inbyggd solskydddsmekanism somär bra páatt anpassa sig,visar en avhandling。

 10. Grön buskliknande växt med avlánga blad先生
  2023年11月29日

  入侵växt sänder信号员som stör grödor

  Växter för en ständig kemisk对话了新浪格拉纳·福尔att kunna anpassa sig。Men när den invasiva malörtsambrosian“pratar”strör denandra växtarter­–samtidigt som den egna släkten skyddas。Det visar en studie公司。

 11. 2023年10月23日

  Stor artrikedom妇科拉格林av kol

  Savanner och andra gräsmarkerär viktiga för att binda kol i marken。Men lagringen riskerar att minska i takt med förlusten av biologisk mángfald,visar en global studie。

 12. 斯瓦普·瓦泽(Svamp växer páett träd)
  2023年10月10日

  Växter och svampar hotas av按摩

  Nära hälften av alla kända blommande växter hotas av utroting,visar en dyster融洽。布兰德·奥普特·卡塔·阿特尔·贝德莫斯(Bland oupptäckta arter bedöms)是里肯·弗鲁特普洛宁(risken för utpláning varaännu högre)。

 13. 2023年9月26日

  巴斯滕·里斯克拉尔·罗斯特拉西·苏拉雷

  Klimatförändringarna får blåstången att växa直到sig längs kusterna。Men i ett allt surre hav riskerar blástángen bli ett bräckligt fuskbygge,som inte stár emot stormar och kraftiga vágor。

 14. 2023年9月20日

  Trädgårdsägare viktigai kampen mot invasiva växter公司

  Främmande växter finns i mánga rabatter,men innebär ett hot mot biologisk máng fald。弗拉特·辛德拉·德拉斯·弗拉姆法特·德特·维克蒂格特·特雷德·德格·罗斯特·里斯克纳och bekämpar växterna,menar forskare。

 15. 2023年9月14日

  Samspel mellan olika bin ger fler körsbär先生

  斯科登frön en körsbärsodling kanöka rejält om báde honungsbin och murrabin tar hand om pollineringen。Det visar en studie公司。

 16. 2023年9月5日

  Träd första hjälpen vidöversvämningar公司

  Träd kan skydda människor när vattenmassor löper amok(特雷德·坎·斯基达·蒙尼斯科尔·瓦滕马斯索·洛佩·阿莫克)。弗勒·特雷德·帕拉特·斯泰伦·坎·米尔德拉(Fler träd párärt ttällen kan mildra),och至och med förhindra enöversvämning,menar forskare。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村