1. 问一下梅德·弗格克里托·弗格鲁登,ett ritande barn i bakgrunden,i oskärpa。
  2023年6月8日

  Därför fár inte alla barn rätt-stöD i förskolan公司

  En bra förskolaär bra fór barns utveckling och välmánde。Samtidget“Misar”förskolan en del barn som behöver额外仓库。瓦尔夫?萨赫·萨格尔(Sáhär Säger forskningen)。

 2. 我是克里卡,我是哈勒。Liten del av kropp syns,罗莎·特罗亚·奥奇·鲁蒂格·普拉格·内丹福(rosa tröja och rutigt plagg nedanför)。Vit tegelvägg i bakgrunden公司。
  2023年6月7日

  Medelálders ocháldre med孤独症fár oftare skador och sjukdomar

  阿尔德雷·奥赫梅德尔斯·奥蒂斯塔斯卡(Al ldre och medelólders autissiska personer löper en kraftigtökad risk för skador och flera fysiskaákommor som typ 2-diabetes,blodbrist,hjärtsvikt och KOL)。卡洛林斯卡研究所的Det framgár av en studie。

 3. Tre hus bredvid varandra páen gata,tvábilar公园。
  2023年5月29日

  奥卡德风险för抑郁症i别墅-奥赫拉杜斯福罗特,恩利格特·福斯卡

  阿特博伊维拉-埃勒·拉德胡斯福罗特(eller radhusförrot tycks vara en riskfaktor för depression),enligt en ny studie。我是格尔斯比格·奥奇·罗特·梅德·霍胡斯·里斯克恩·勒格雷(glesbygd och I förorter med höghusär risken lägre)。“马尔克利特”,萨格·福斯卡纳——萨蒙德·哈尔夫拉林加直到赫德坎·达特。。。

 4. Tvábarn,uta att huvudena syns,i short och med skateboards páasfalt公司。
  2023年5月26日

  Färre självmord hos pojkar i地区经理med fler bipolärdiagnoser

  Bipolär sjukdom ligger bakom ungefär fem procent av självmorden bland unga människor公司。男人们在瑞典地区进行了一项研究。

 5. 手持mot kameran,手持flatan sysn,flera ringar páfingrarna。
  2023年5月10日

  萨雷杰拉尔·哈伊尔南·帕伯罗林(Sáreagerar hjärnan páberöring)——贝伦德·帕维姆·索姆·罗索斯·福斯特(beroende pávem som rör oss först)

  Om en främling rör vid oss strax innan vár partner rör-oss–ja,dákan fávi fáfáskralt páslag av mábra-hormonet oxytocin när parnern röross。Det framgár av en studie där personer smektes páarmen公司。hela tros侦探。。。

 6. 2023年5月5日

  Unga tvekar att berätta om sexuellt váld公司

  Hälften av ungdomarna i en studie har supplevt váldi en sexuell关系。Men mánga väljer att inteberätta för vár d sina supplievelser的个人信息。

 7. Tváunga kvinnor háller om en tredje,alla vända mot kameran,inmohus。
  2023年4月21日

  Kvinnors självmordsriskökar vidársdagen förörälders bortgang

  Kvinnor som har förlorat en förälder löperökad风险att ta livet av sig runtársdagen av férálderns bortgang。Nágot liknande mönster för mäN tycks inte finnas公司。斯德哥尔摩大学校长。

 8. 塔斯米尔约帕利(stadsmiljö)下的Tvápersoner gár。
  2023年4月12日

  Hjärnans cannabislikandeämnen kan skydda mot alkohol-och drogberoende公司

  Människor med barndomstrauman verkar löpa högre在utveckla beroendeszjukdomar som vuxna面临风险。Men höga niváer av kroppens egna cannabislikandeämnen kan skydda,tror forskare vid Linköpings University大学。阿米娜·特罗斯·昆娜·芬格拉·索恩。。。

 9. 阿尔马尔·帕坦格福德
  2023年4月11日

  沃尔德·费尔贝德莫斯–AI kan korrigera

  人工智能,verkar kunna göra en mer korrekt bedömning av allvaret i váldshändelserän människor gör,伦兹大学的enligt电视研究生。

 10. 2023年5月30日

  Tipsen som ska fáunga chefer att mábättre公司

  Unga cheferär engagerade och ambitiösa,men mánga már sämreän sinaäldre kollegor。Det visar for kning som resultrat i en guide–med tips för att stötta unga ledare och förebygga psykisk ohälsa医生指导。

 11. Ett halffull glas med威士忌som en man háller i。
  2023年3月24日

  阿尔德雷·梅德奥尔博伦德·哈罗利卡·沃尔德贝霍夫

  阿尔德雷·梅德·酒精博伦德(alkoholberoendeär lángt ifrán en enhetlig-grupp),visar en avhandling。Skillnaderna innebär att de har varierade och komplexa várdbehov。

 12. 2023年3月23日

  Självskadebeteende hos unga kan minska med褪黑激素

  Sömnhormonet褪黑激素和motömn问题,men verkaräven förebygga självskadebetende hos unga。Risken för självskador minskade främst bland tonársflickor,visar en studie(维萨尔研究所)。

 13. 2023年5月20日

  Besvär i undervet komplext–斯特勒·克拉夫·波尔登

  Besvär i外阴och阴道drabbar mánga kvinnor och kan försämra sexlivet。Det visar en studie somäven konstaterar att negatia erfarenheter av gynekologiska underökningar inteär ovanligt研究。

 14. Abstrakt bild med rörelseoskärpa av ung man som skakar páhuvudet公司。
  2023年3月17日

  罕见癫痫持续到社会状况

  罕见癫痫患者。De harocksásämre tillgáng,直到专业的rad várd,visar en avhandling。

 15. 2023年5月14日

  锂och elbehandling kan minska självmord bland unga

  Läkemedel som litium och klozapin,men ocksáelbehandling kan minska risken attárspojkar med psykisk sjukdom begár självmord。Det visar en studie som jäm fört behandlingar i svenska地区。

 16. 2023年5月10日

  Long tid下的Tortyr páverkar hjárnans funktitoner

  创伤后应激kan páverka fliktingar在láng tid ochörsvára整合下。Det visar en studie som under of theökt hur erfarenhet av tortyr förändrar hjärnans funktitioner(侦探维萨尔正在研究一些关于霍克特·赫尔法伦海特·托提尔·冯德勒·哈德勒·霍尔南斯的滑稽人物)。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村