1. 2022年9月6日

  萨布利尔·曼达特夫·德尔登根

  Vid demokratiska val ska antalet mandat i parlamentet vara migraterligt mot antalet röster(维德·德莫克拉提斯卡·瓦尔斯卡·安塔莱特·曼达特)。马特马提斯卡·梅托德·索马恩德·伊达格格·恩诺(Men de matematiska metoder som används idag ger enán)得到了斯基夫·曼达特尔丁(skev mandatfördelning)。Forskare vid Linköpings universitet har därför utvecklat en optimeringsmodel som。。。

 2. 2022年8月11日

  Ny metod ger谷仓bättre koll pámatematik

  Förskolebarn som lär sig att se och Förstátal blir bättre pámatematick jäm Fört med det traditionella sättet att räkna upp och ner公司。Det visar负责所有方法。

 3. 2022年3月18日

  Framsteg i matematik kan ge ny kunskap om universums gátor公司

  福尔斯卡尔·哈伦·费尔舍·埃因斯坦斯·特奥里·费尔引力med kvantmekanik,维尔基特·斯库勒·库纳·格孔斯卡普(vilket skulle kunna ge kunskap om bland annat svarta höl och universums födelse)。来自Chalmers kan ge viktiga pusselbitar的Forskning。

 4. 2022年3月15日

  国家队队员

  Matematiklyfet höjde elevers matematikresultat pálóg-och mellanstadiet och den förändrade matematikundervisningen höll i sig。男子svagare elever妇科中心。

 5. 2021年12月17日

  瓦尔夫·瓦尔杰尔·弗利克(Varför väljer flickor bort matematik i skolan)?

  我是斯科兰·普雷斯特拉菲利科尔(skolan prestrar flickor I allmänhet bättreän pojkar I matematik)。阿尔·恩德瓦耶尔·德·萨伦·乌特比尔德宁加·尼莫·纳图尔维滕斯卡普,特尼克och matematik。阿尔·弗利克尔斯“relativa förmága”förklaringen?

 6. 2021年10月25日

  数字媒体

  Digitala läromedel somär utformate för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsniváskapar问题。Den inbyggda teknikenär inteläckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna uta att lärarna blir delaktiga公司。

 7. 2021年10月20日

  Egen skoldator ger liten effekt pástudiers结果

  Mellanstadielever som fár en egen dator i skolan nár varken bättre eller sämre resultat i matematik och engelskaän andra elever。Däremot芬兰人发现了自己的弱点,直到ná得到了förbättrade学生的结果。

 8. 2021年9月7日

  Undervisningen i编程för ytlig

  我是斯科兰·弗雷弗的实验者och lära sig hur man by gger och kodar föremál,men de fár ingen generell förstáelse för hur programmerade vardagsförelär uppbyggda och fungerr。 

 9. 2021年6月22日

  Sämre sprörmága och självreglering hos ekonomiskt utsatta förskolebarn公司

  Barn med lág社会经济风险地位风险评估师att ligga efter jämnáriga redan när de börjar skolan。En stor underökning avörskolebarn visar skillnader i sprákutveckling och förmágor som uppmärksamhet,arbetsminne och。。。

 10. 2021年6月10日

  Sämre matematik i redan utsatta skolor先生

  Elever med sämre socialekonomiska förutsättnigar fár sämöjligheter att lära sig matematik公司。在弗雷德拉瓦夫·库斯卡普辛内赫莱特的Undervisningen täcker–och fler lärar罕见的在inteär väl förberedda när。。。

 11. Barnövar matematik i skolan公司
  2021年5月21日

  Barn blev bättre pámatte efter kognitiv träning农场

  När barn ficköva sina kognitiva förmágor blev de bättre pámatematik。德拉斯·马特昆斯卡珀·弗卡德斯·奥利卡·梅克特·贝伦德·普维尔卡·弗宁加·德菲克·格拉(Deras mattekunskaper páverkades olika mycket beroende pávilkaövnigar de fick göra)。

 12. Elev som har不屑于通过datorn。。
  2021年5月3日

  Elever tappade mycket kunskap när skolorna var stängda公司

  Eleverna lärde sig lite eller在tiden de hade distanssudier págrund av coronapendemin的指导下创作。我们正在研究国家证明的结果。

 13. 2021年3月3日

  数字teknik hjälper elever förstágeometri

  Geometric passar braör digital teknik。在underöka,testa och resonera om geometriska figurer och deras egenskaper,men ocksáhjälpa elever som inte riktigt kan ta的基础上,研究了geometriscan genome den traditionella undersningen。

 14. 2020年11月18日

  Makalöst småmolekylmaskiner公司

  Forskare bygger nu de första nanofabrikerna–mindreän ett dammkorn–och ytterst energisnála。Det här kan vara början直到en-ny industriell革命。

 15. 2020年11月13日

  För给出了一个关于Förskolan的正式标签

  马塔马提斯卡·穆伦·斯泰尔·比尔登av vad som ska undersis is i förskolan,men saknar metodanvisnigar。Forskaren Laurence Delacour har upptäckt skillnader i hur man undersisar i matematick直到谷仓som har svenska som modersmál eller som förstasprák och。。。

 16. 2020年9月30日

  波塔贝尔·mätteknik avslöjar hur energikrävande网球场

  Att spela网球专业选手nivár tvál,直到tre gánger sáenergikrávande每米som löpning。Det visar en studie vid Mittuniversitet där forskarna and vänt en portablel mätteknik och kombinerrörelsemönster med。。。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村