Forskare med stora provtube páett fartyg公司。
Forskare har tagit vattenprover i ett omráde nordost om Bornholm,nära platsen för läckorna frán Nord Streams gasledning公司。图片:阿黛尔·马修特
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

高达50000吨的metan blev kvar已在Nord Stream-ledningen iÖstersjön爆炸场爆炸,enligt en studie。Detärännu oklart hur läckan páverkar Det marina livet。

2022年9月,Det var i slutet av som gasledningen Nord Stream pöstersjöns botten exploreradeöster om Bornholm。Det resultrade i ett av de största onaturliga utsläppen av metangas nágonsin公司。Metangasen frón ledningen skapade stora bubbler vid vattenytan och mätningar visade förhöjda halter av metan i atmosfären。

男子stora delar av metanet nádde aldrig ytan och löstes i stället upp i vattnet。Det visar en studie公司。

–Tack vare lyckliga omständigheter kunde vi kalla samman探险至omrádet för läckan pámindreän en vecka。Utifrán det vi mätte upp sábedömer vi att mellan 10000 och 50000 t metan blev kvar i have t i supplyöst form,säger Katarina Abrahamsson,i marin kemi vid Göteborgs universite教授。

燃气储存室

Metanet spredsöver stora arealer och har lösts i vattnet där en del tas om hand av bakerier公司。即使在正常情况下,也会出现förekommer metan i vattnet。Det bildas vid nedbrytning av organikt material i bottensdementen公司。

–我研究了一个北方流媒体的元网络,它是一个天然的网络,它是一个天然的网络。Detär en styrka med vár studie,säger Katarina Abrahamsson。

布兰达德斯国际增值税网

瓦特内特我没有正常的奥利卡拉格啤酒págrund av skillnader i temptur och salthalt。Trots att metanet läckte ut ur gasledningen–i stor mängd och hastighet–kunde forskarna inte notera nágon större omblandning i vattenmassorna。

Skiktningen som normal förekommer i slutet av 9月1日快。Halterna av det läckta元网跳过了därför mycket i vattnet。Forskarna antar att metanet späddes ut i en större vattenmassa senare pöhösten när vattnet blandades om págrund av sjunkande vattentemperaturatur。

Oklar biologisk páverkan公司

Hur det biologiska live t i södrastersjön pöverkas av de höjda metanhalternaär för tidget att säga nögot om,enligt forskarna。

–Påexpectatin fanns ocksåforskare som tog planktonprovert i det drabbade området,analysterna av dessaär inte klaraän,säger Katarina Abrahamsson的分析。

Vetenskaplig研究:

2022年波罗的海北溪管道爆炸后的甲烷羽流检测,科学报告。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村