Cirka en meter产生了sten med röd文本。
Runsten i Edsberg,Sollentuna kommun。图片:FredN/Wikimedia commons*
Artikel frán公司斯托克霍姆斯大学

Den här artikeln varörst publicerad hos en samarbetspartner直到forsking.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

Nyfiken párunstenar men har svárt att hitta dem?Nu finns en app som ska förenkla besök till plasser där stenar med runskriff芬兰人。

福斯卡伦·索菲亚·佩雷斯沃托夫·莫拉斯(Sofia Pereswetoff-Morath)与斯托克霍尔姆斯大学(Stockholms universitet har utvecklat en app med namnet Svenska runstenar)合作。Den inneháller för närvarande 1300 av Sveriges cirka 2000 runstenar(德尼纳·勒·弗纳瓦兰德)。

Med hjälp av appen kan användare fáinformation om exakt var en runstenär placerad(医学中心)。framgár ocksái vilket skick stenenär,om denär hel eller skadad警探。追加informeraräven om runstenenär uppmálad,det vill säga om färg som bleknat har fyllts i。

hitta runstenar助理

所有的成绩都是从1分到5分。Högst betyg innebär att runstenenär ett执行besöksmål。Lägst betyg innebár att den inte gár at skilja frán en vanlig sten。

–hitta runstenaräven om manär jätteintresserad的Detär svárt att。马恩加·斯坦纳·弗利特塔德·波切斯特·r国际kvar pásina ursprugliga platser,säger runforskaren Sofia Pereswetoff-Morath vid Stockholms大学。

–安德拉·斯坦纳·哈尔·弗斯文尼特och jag har varit med om att folk föröker hitta dem trots att stenarna inte längreär där r。fortsätter hon,Det kan bli förvirunde。

阿彭·维萨·德费尔费尔巴拉·德伦斯泰纳·索姆芬斯·科瓦·奥赫·索马·蒂尔加·福雷特·贝斯克(Appen visar därför bara de runstenar som finns kvar och somär tillgängliga för ett besök)。Påsåsätt blir det lättare för allmänheten eller skolkllasser att planera och genomföra en runstensutflykt,menar Sofia Pereswetoff Morath,索非亚·佩雷斯韦托夫。

数字引导至runstenar

阿彭·海特斯文斯卡·伦斯泰纳och kan laddas ner基因组应用商店埃勒谷歌游戏我看到芬兰人interaktiva kartor och guider för respective landskap att ladda ner。

Framöver kommer en raportering funktion att finnas.弗拉莫尔·科默在芬兰的说唱比赛。Där kan besökare av en runsten rapportera om nágot i guiden inte stämmer(德坎·贝索卡雷·埃文·鲁恩斯滕·拉波特拉·奥姆诺获得了国际指导。)。阿彭·斯卡文·法恩恩格尔斯克版本。

Vadär det bästa med en runstensapp och数字空中照明?

–Runstenar brukar ha informationsskyltar,men mánga stenar saknar nu skylt eller sár skylten förstörd av väder och vind。阿尔文·斯基尔滕·芬恩斯(skylten finns),伊内赫·勒尔登(inneháller den of taöráldrad)信息。Med digital skyltning i appen kan jag när som helst uppdatera runstenens text,uppläsning och tolkningen av innehállet och användaren fár alltid aktuell information om runstenen,säger Sofia Pereswetoff-Morath医学数字空中照明系统,来自runstenenen的Sofia Pereswetoff Morath。

我看到芬兰人alla runstenar somär tillgängliga I Gästrikland、Medelpad、Hälsingland、Uppland、Södermanland、Västmanland和Värmland och Närke。在Hösten 2024 tillkommer runstenari Götaland领导下。

Textenär en bearbetning av en artikel som ursprungliggen publicerats公司斯托克霍姆斯大学网络平台.

*图片:FredN/Wikimedia Commons。地衣:CC BY SA 4.0

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村