Samtal mellan电视台人员páett kontor。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Kompis,kommendant eller rent av en kameleont?Mellachefen电视台播放了安帕萨信号,直到梅达尔贝塔纳和埃格纳·切芬斯krav。男人们在växla mellan olika roller kan leda身上直到压力och sämre ledarskap。

Enligt en ny studie frán Högskolan i Halmstad kan mellanchefer drabbas av känslor av främlingskap och svárigheter att förstásin roll的研究。在och anpassa sig中,De strävar efter att ständigt passa。Forskarna beskriver situationonen som en mörkare del av ledarskapet公司。

–Det som kan se ut som ett gott ledarskap och ett välfungerande team kan visa sig vara väldigt annorlunda när vi studier ledarskip pádjupet och tittar pádess konsekvenser,säger for karen Daniel Tyskbo vid Högskolan i Halmstad。

安帕萨·西格·利克特·卡梅隆特

Han menar att mellancheferär fångade i ett grasses pendelrörelse som kräver en ständig an passing直到omgivningen。在获得奖牌之前,我们将在比赛中获胜。

Mellacheferna växlar alltsámellan att vara ledare och följare梅兰奇蕨类植物。Det här páverkar ledarskapet。

–De blir som kameleonter för attöverleva。Det kan leda till stress och skapa en känsla av förviring bland mellancheferna ochäven bland de medarbetare som inte förstár sina respective roller eller vem som leder in specific情境,säger Daniel Tyskbo。

Suddiga gränser försvagar公司

Hur cheferna navigerar,och vilka konsekvenser detta fár,har framkommit基因组观测者och intervjuer med medlanchefer som jobbar inom afentlig sektor。Där finns of ta en strävan efter jämlika organizationer samtidigt som budgetar och mål blir allt snävare组织的财务状况。

Forskarnas studie visar att mellanchefen skiftar mellan att vara“polare respective befälhavare”(弗斯卡纳研究所维萨·艾特·梅尔兰切芬(米兰切芬)。

–Detär lätt att anta att Detár bra att vara som en kompis。圣詹德Kompisskap kan kännetecknas av att manär pásamma nivá。Detandas vi-känsla ochär avslappnat公司。男子kompisrelationen gör ocksáatt gränserna suddas ut och försvagar ledarskapsrollen báde för chefen och medarbetarna。

Svárt att fatta tuffa beslut公司

Det kan leda till att respekten och regalizeted för mellanchefen ifrágasätts,menar Daniel Tyskbo。

–När tuffa beslut ska tas,När kompischefen ska säga att Nágon inte gör som den ska eller om Nágan ska ságas upp blir relationen motstridig。Detär svárt för medarbetarna att förstávem somär厨师。

Konsekvensen kan bli att medarbetare vänder sig直到nágon annan för vägledning。

–För mellanchefen kan man ocksánka sig att detblir jobbigt。Kompisdelen av relationen kan leda,直到厄尔姆加和塔贝斯鲁特的恩恩,直到处理过钝化剂丹尼尔·泰斯波。

对于skarna liknar mellanchefer vid kameleonter,som i naturen anpassar sig till skiftand miljöer基因组attändra färg。

佩卡·梅德·赫拉·汉登

Han lyfter fram att ledarskap ibland handlar mer om att kommendera公司。

–Chefen behöver peka med hela handen och detär ett nödvändigt ont.Här handlar det om att leverera resultat och kunna visa att már uppn dda。När det krävs att Nágon tar beslut finns liten plats för kompisrelationer och skoj,säger Daniel Tyskbo。

阿尔文·欧姆梅达贝塔纳维尔·塞·梅尔兰切芬·索姆恩·科姆皮斯·芬斯瓦文森斯克姆·欧姆埃特·蒂德利格特·利达斯卡普·维萨情景剧演员。

–伊布朗·穆斯塔·贡塔·贝斯卢特·奥奇曼·维尔布利·蒂尔萨格德瓦德·曼·斯卡格拉。Om det blir fel vill man att nágon ska ta ansvar公司。比如mycket som ledarskapet spelas ut av mellancheferna,bidrar och upprättháller medarbetarna de olika rollerna,säger Daniel Tyskbo。

Komplext ledarskap公司

Kunskap om ledare har länge fokuserat pánästan heroska personer med starka visioner som fár saker att hända,menar Daniel Tyskbo。男人们发现了faktiska ledarskapetär mer komplex。

–Ledarskapetär ett samspel。Vilka medarbetare som manär cheför,liksom sammahanget,spelar roll för-viket ledarskap som finns och hur det fungerr i olika situationer。Mellancheferär extra intrestanta eftersom deär inklämda只是mellan olika niváer och har förväntnigar pásig báde fr növerordnade och underdnade,säger han。

Vetenskaplig研究:

因果报应:探索公共部门中层管理者的领导复杂性,《国际公共管理杂志》。

福尔斯科宁根

Analysenär gjord med hjälp av observationer och genomgång av olika styrdocument分析。Forskarna gjorde djupintervjuer med 18人,tvái ledningsposition,12 mellanchefer och 4 medarbetare。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村