Fyra soldater med utrusting och ett gevär。
图片:Daniel/Unsplash
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Närmare 70 000 svenskar hargjort militär utlandstjänstgöring i olika konflikthärdar,ibland隶属于páfrestade förh llanden。Men de klarar sig bra efter hemkomst,báde när det gäller jobb och inkomst,visar en avhandling frán Umeáuniversitet。

德哈朗日·萨克纳茨(Det har länge saknats tillräcklig kunskap om hur svenska utlandsveteraner már och klarar sig i samhället)。Påvissa håll是一个非常有趣的人,他是一个非常有趣的人。彼得·巴克斯特罗姆(Peter Bäckström)侦探对多克托萨夫的处理方式有所了解关于兵役和劳动力市场的实证论文,som ett samarbete mellan Umeáuniversite och Försvarsmaktens veterancentrum,skriver FOI ett pressmeddelande。

–Detär en upfattning som nog páverkas mycket av den amerikanska kontexten,och Detären bild som of taörmedlas i populärkculture–denärrade krigsveteranen,säger Peter Bäckström,forskare páavdelningen försvarsanalsis vid FOI。

Höga inkomster公司

男子是som gjort militär tjänstgöring i konfliktzoner skulle hamna utaför samhället när de kommer tillbaka直到Sverige stämmer inte,visar Peter Bäckströms avhandling。Han och medförfatteren Niklas Hanes har研究生11000人som gjorde utlandstjänstgöring mellan 1993 och 2010,och följt dem i upp至nioör efter hemkomst。

结果显示,德拉塔甘地与荷兰在卫星综合业务中发挥了重要作用,荷兰电视台确定了相对设置höga inkomster。

–男子detär inte ett resultat av deras tjänstgöring。Vár studie pekar páatt utlandsveteranerna,小跑att de var borta frán den civila arbetsmarknaten,lyckades hálla jämna steg med de som istället var hemma och jobbade eller pluggade。Detär ett间接结果,eftersom man kan tolka Det som att arbetsmarknaden värdesätter den här erfarenheten,säger Peter Bäckström。

布赖特曼-德雷莫特-内尔-海拉-登-达科塔·格鲁蓬i underrupper gár det att se vissa effkter。将Bosnien pánittiotalet fick en tillfállig的som tjánstgjorde i Bosnien-pántiotalet fick en tillfällig消极影响pásina inkomster出售至Sverige。

–Det var ett págónde in bördeskrig och individerna befann sig i en konfliktsituation med hög intensatet,mycket váld och lidande。Det gár att funderaöver hur den typen av supplievelser páverkar soldaterna公司。Därför tittade jag närmare pávad som kan förklara inkomsttappet,säger Peter Bäckström。

哈伊姆
图片:Israel Palacio/unsplash

Han undersökte förekomsten av försörjningsstöd,sjukfránvaro,förtidspension och löngtidsarbetslöshet bland Bosnienveteranerna,men ság intenging som pekade pöatt de skulle vara markaliserade pöarbetsmarknaden。

–曼坎塞恩诺在德弗尔斯塔·伦·赫玛的领导下得到了弗尔赫德风险基金,在德特提加的领导下获得了塞恩德风险基金。在nittiotalskrised,i ett besvärligt ekonomiskt läge下,Det ser jag som en effekt av att manátervänder。彼得·巴克斯特罗姆(säger Peter Bäckström),波尔昂·西克特·芬兰人(Páláng sikt finns)发现了一些类型的德拉巴特斯(drabbats)的负面消息。

斯达克·格鲁普(Stark grupp frán början)

这是一个很好的开始,一个很好的开始,一个很好的开始,一个很好的开始,一个很好的开始,一个很好的开始。

–Detär säkert ocksáen förklaring until att Det gár sábra för de här individerna,Detár en stark grupp man skickar iväg。斯达克·莫斯特·恩德斯克拉夫·埃弗图埃拉负效应。Hade vi skickat ett tvärsnitt av befolkningen Hade vi nog sett and ra effkter(哈德六世跳过了ett tvársnit av,然后开始了哈德六人的设置和拉菲克特)。

德特·维克蒂格特·巴德弗泽拉内尔纳(Detär viktigt bör de för veteranerna själva ochör statens veteranolitick at all mänheten fár en korrekt bild av gruppen utlandsveteraner,menar han)。

–男人们在街头闲逛,直到阿加特在街头闲荡。这是一个很好的例子。Försvarsmakten och staten harett ansvar att uppmärksamma veteranerna som individer och erbjuda stöd,säger Peter Bäckström。

Nu forskar han vidare om veteraner inom ramen för FOI:s verksamhet,i ett nytt projekt som ocksár finansierat av försvarsmaktens veterancentrum。

–Jag tittar páhur utlandsveteranerna värderas páarbetsmarknaten。芬兰人det värde páarbetsmarknaden av att hagjort utlandstjänst?帕瓦尔卡·德滕斯·莫伊利赫特·纳曼·舍克·若布(Páverkar detens möjligheter när man söker jobb)?彼得·巴克斯特罗姆(Peter Bäckström),Detär ett págánde项目。

平均处理:

关于兵役和劳动力市场的实证论文

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村