Kund med en vagn i matafär
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

2023年och páverkade konsumtionen下的通胀指数。斯文斯卡·舒舒尔(Svenska husháll drog bland annat)在波因科·奥夫·莫布勒(Pa inköp avöbler)、克兰德·奥赫酒精(kläder och alkohol)拍摄,男人们挥霍着墨尔本加乌托邦(mer pengar utomlands)。

2023年,布列夫·埃特·克纳佩特·r·för mór mánga husháll,som köpte färre varor och tjänster jämört medáret innan。哥德堡大学的Det visar denárliga Konsumtionsrapporten。

在弗雷·雷特·明斯卡德的领导下,直到示例konsumtionen av möbler och hushállsprylar,menäven alkohol och tobak。蒙加·德罗格·奥克斯-纳·páinköp av mat och kläder。

–我在2023年和2022年成立了一家名为alla konsumtionsomróden minskade的公司。En sádan于1990年生产了nedgáng har vi inte sett轿车。在2020年流感大流行期间,索尔卡伦·乌里卡·霍尔姆贝格·帕·汉德尔什·格斯科兰(säger konsumtionsforskaren Ulrika Holmberg páHandelshögskolan vid Göteborgs universite)大学。

通货膨胀

En viktig förklaring until den minskade konsumtionenär den höga inflationonen under 2023,dákonsumentprisindex,KPI,ökade med 8.5 procent。侦探队一直领先到霍格利·普里斯巴帕·帕瓦罗·奥切斯特。

–Allra mestökade priserna pámat och boende,12 procent vardera,tváomráden där hushállen har stora utgifter。betyder警探att hushállen har behövt dra ner pákonsumtionsvolymen för att fápengarna att räcka,säger Ulrika Holmberg。

Dyrare att handla–mer om raporten公司

Konsumtionsrapporten研究人员hushállens utgifter i báde fasta ochöpande priser。Det ger en bild av vad förändringar innebär i konsumtionsvolym(fasta priser)och hur mycket mer eller mindre pengar konsumenterna lägger inom ett visst omráde(löpande priser。

我是法斯塔-普莱斯-明斯卡德-康萨姆提翁医学院院长,2,6号院长,jämfört medáret innan。Men i löpande priser,där inflationonenär medräknad,ökade hushállens konsumtion med 3,5 procent。

2023年,2022年,男子足球协会。

明斯克宁:

  • 我是法斯塔普莱斯(minskade konsumeten av möbler),安静地站在所有人的脚下。Här ságs en minskning med nio procent公司。
  • Alkohol och tobak minskade medåtta程序。
  • 运输公司,kommunikation,livsmedel,kläder och skor minskade med cirka fyra procent。

Konsumtionen i utlandetökade公司

埃特奥马尔(Ett omród e som gör mot strömmenär de svenska hushállens konsumtion i utlandet),索姆(som)至圣塔乌特哥拉斯(strörsta del utgörs av utlandsresor)。Jämfört med 2021,där resandet begränsades av pandemin,var konsumeen utomlands 40 procent högre。2023年前,安南与乌特兰特坎汉德拉(Annan konsumtion frán utlandet kan handla om streamingtjänster och internetköp)接壤。

–Det visar hur viktigt Detär för hushállen att resa utomlands och att handla fránätbutiker i andra länder。Trots en tuff ekonomisk局势för hushállen och en sämre växelkurs har hushá)llenökat sin konsumtion utomlands,säger Ulrika Holmberg。

斯文斯卡纳斯·科素米顿·乌托姆兰(Svenskarnas konsumtion utomlands harökat igen efter pandemin)。

Kvinnor tänker mer påklimat公司et(等)

Konsumtions是一名来自哈拉文的研究者,他是一名研究者,名叫konsumtionen ur ett hállbarhetsperspektiv。斯文斯卡·孔苏门特(Svenska konsumenter tar)经常出演特雷·哈恩辛(Tare hänsyn),直到克利马普·维尔坎(klimatpáverkanär de köper mat ja mfört med klädinköp)。28普罗肯特·väljer alltid eller of ta ett klimatvänligare alternativ-vid matinköp,medan 16普罗肯特·弗尔坎。

Statistiken i rapporten kommer frán den nationella SOM-undersökningen、Statistiska centralbyrán、Konjunkturinstitutet、Handelsfakta、HUI、E-baromer、Svensk Handel och Svensk-Dagligvaruhandel。

融洽关系:

Konsumtionsrapporten 2024年哥德堡大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村