Polisbil med blåljus公司。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

蒙加·奥拉尔·西格·福拉尔·萨姆哈·苏特维克林根(Mánga oroar sig för samhällsutvecklingen med skjutningar och sprängnigar),佛特法朗德·帕兰德拉·蒙尼斯科尔(páandra Människor)。男子平淡的个性,索姆卡内尔·米基特·奥罗·弗罗·沃尔德特·塞尔·福斯卡尔·恩·弗斯凯尔在蒂利滕冒险,直到格鲁珀·安南·巴克伦德·坎·明斯卡。

在研究中,我们了解了科普林·梅兰·奥罗·福尔·胡尔·乌特维克林根av brottslighten i samhället páverkar tilliten mellan människor。

Undersökningen har gjorts i samband med denárliga SOM-Undersökning en vid哥德堡大学。

奥罗·福尔·萨姆哈·埃尔斯克文瑟(Oro för samhällskonsekvenser)

在sig páoro i samband med skjutningar och sprängnigar学习riktar。结果visar att hela 93 procent av befolkningen i Sverigeär ganska eller mycket oroade för vilka konsekvenser detta för-samhället。58 procent uppger att deär oroliga för att närstáende ska drabbas。Drygt fyra av tio känner oro för egen del。

研究人员visar ocksáatt在de senaste tioáren har oroör organizrad brottslight och förtroende för polisenökat i ungefär samma takt som det faktiska antalet dödade i skjutningar i Sverige领导下。

En majoritet av de tillfrágade i undersökningen anser dock at brottsutvecklingen inte nämnvärt páverkar tilliten tilra människor。57 procent anser i hög utsträckning att det gár att lita páandra。

直到andra grupper rubbas

Däremot visar studien att personer somär mycket oroade för skjutningar och sprängnigar har en lägre tillit tillite tilra människor。我是synnerhetär tilliten lägre gentemot grupper som uppfattas stálängre ifrán en själv。

Studien ser ett starkt samband mellan hög oro för våldsdåden och lägre tillit直到människor med annan religiös eller kulturell bakgrund。Tilliten till familj och vänner eller personer av annat kön páverkas inte av den höga graden av oro(蒂利顿至奥罗家族)。

−Vi ser统计数据表明,在每个人身上,都有显著的阴性kanta negativa samband mellan de tre formerna av oro och tilliten。Den höga oron riskerar att fámänniskor att sluta sig och begränsa sin tillit直到de grupper somär mest lika eller nära de själva,säger Markus sjölén,doktorand vid Uppsala universite och ansvarig för studien。

风险förökad极化

Enligt forskarnaär Sverige dock fortfarande ett sákallat“höglitarland”,där den totala mellanmänskliga tillitenär stabilöver tid。

−男子detär bekymrande om en eskalerande oro gör att tilliten begränsas,直到vissa sociala och kulturella grupper,dádet kan tillökad polaisering ochämlikhet i samhället,säger Anders Carlander,forskare vid SOM-institutet。

研究对象:

公共领域研究结果Ont krut förstás inte sálätt–mellanmänsklig tillit i en tid av skjutningar och sprängnigar,som ingár i en kommande for karantologi frán som-institutet。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村