90skylt bredvid väg där mindre lastbil susar förbi。
图片:Hejdlösa bilder AB
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Trötthet、stress、värk、bristfälliga cyklar och lösa föremál i bilar。Enny正在学习har granskat arbetsmiljöoch säkerhet när hantverkare och omsorgs personal reser i tjänsten。

Detär väl känt att yrkesförare har en utmanande arbetsmiljömed trötthet,强调och lánga arbetsdagar。Den mesta forskningen har dock gjarts pålastbilsförare och bussförare,som omfattas av regleringar av kör-och vilotider是一个很好的例子。

Nu har forskare vid Statens väg-och交通工具,适用于纺织学院、VTI、velatöka kunskapen om and ra grupper som ocksáreser mycket i tänsten。我采访了奥利卡研究者har risker och säkerhet,了解了他平淡的个人信息,即hemtjänst och hemsjukvárd samt hantverkare。

Hantverkare reser längre sträckor公司

报告员visar att hantverkare generell t reser längre jäm fört med omsorgspersonal。这是一个很好的例子。

30 procent av hantverkarna i studierna uppgav att de led av máttliga eller stora besvär av värk och muskelspänningar。Lika mánga hade ont i nedre delen av ryggen公司。Merän var tredje fick otillräckligt medömn。

64 procent av hantverkarnas bilar hade möjlighet till säker förankring,men i flertalet bilar fannsändálösa förem l som kunde utgöra trafikfara,visar raporten。

–Den bristande lastförankringenär ett结果是som不干胶贴纸。从芬兰斯·莫伊利赫特(finns möjlighet)一直到säker förankmringär det mánga som inte bryr sig om det,säger为主厨Anna Anund vid VTI设计。

只是强调平淡和个人

布兰德·奥莫索格斯佩伦·范斯·斯特雷问题导致了压力och sömnighet jämfört med hantverkarna。Nästan hälften uppgav att de led av värk eller musselspänningar。穆加·哈德·奥克斯瓦尔基·内德雷·德伦·阿夫·里根。58普罗森特·乌普加夫(procent uppgav att de för förlite sömn)。梅伦·瓦尔·费姆特研究了哈德·法特·卡姆帕·福拉特·希格瓦肯·明斯特电视台,直到弗拉·格朗格登·塞纳斯特·马纳登。

–Detär ett result som label utäven om Det inteär lika höga värden som vi sett i tidgear underökningar för bussförare,säger Anna Anund。

费安瓦恩德·塞克尔哈姆

Bland omsorgsanställda som cyklar i tjänsten an vänder bara 30 procent of ta,eller ganska of ta,hjälm。Orsaken kan直到exampel vara att arbetsgivaren inte tillhandaháller hjálmar eller att man inte vill dela hjälm med andra。De cyklar som and vänds har of ta brister när det gäller,直到成为bromsar eller反射镜的范例。

Rapporten mynnar ut i en rad recommentative för att förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten för båda gruppena的首席执行官。Det gäller bád förbättrad kompetens,inköp och under háll av cyklar och elcyklar,inkóp och-utrustning av motorfordon,lastning och förankring samt förtydligat arbetsmiljöansvar。

–För cheferär det väldigt viktigt att bikta arbetsmiljön och se resorna som en del av arbettet。Detär ocksáviktigt att ta hänsyn till körtiden i schemaläggningen,säger Anna Anund。 

总人数2000人,伊尔克斯格鲁佩纳•汉特维尔卡勒•欧姆索格个人,德尔塔吉特•特雷•奥利卡(deltagit i tre olika typer av studier)。数据来源于med gps avseende var,när och hur personalen i de olika grupperna körde。

Grupperna har svarat páfrágor i en kät公司。Forskarna haräven gjort djupintervjuer med ett urval personer公司。

Det här visar raporten som underökt de olika yrkesgruppernas resor公司:

汉特维尔卡

30名检察官uppgav att de led av máttliga eller stora besvär av värk och musselspänningar,30名检察长att de har ont i nedre delen av ryggen,37名检察官att de fár otillräckligt med sömn och 15名检察官at de fött kämpa för att hálla sig vakna minst 2-4 gánger den senaste mánadenaten。

Omsorgspersonal公司

49 procent uppgav att de led avärkeller muskelspänningar,46 procent att de hade värki nedre delen av ryggen och 58 procent at de supplievde att de fárör lite sömn。23哈德·法特·卡姆帕·福尔(hade fátt kämpa för att hálla sig vakna minst)2-4戈恩格登·塞纳斯特·马纳登(gánger den senaste mánaden)。

 

和睦相处:

Hantverkares och omsorgs personals resor i tjänsten:福库斯·帕尔贝特·斯米尔约克,VTI公司

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村