Tvásälar vilar pástenar i vatten电视台。
图片:Daire Carroll
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

福斯卡尔·维德·哥德堡大学varnar för att dagens jaktkvoriter riskerar grásälensöverlevnad iöstersjön pösikt。Slutsatsen utgár frán en studie som under underökt effkter av jaktkvoter,tillgáng pöföda ochet varmare klimat。

我1970-talet fanns bara 5000 grásälar kvar I helaØstersjön。内德根·伊斯坦梅·贝罗德·佩特·塞克尔(berodde páett sekel av hárd jakt och miljögifter)。男子斯拉纳·哈德雷夫特·特哈·穆塔特(Men sälarna har därefteráterhämtat)在赛尔卡(cirka)55000德朱尔(djur)之前一直在唱sig och uppgár i dag。

Men ett allt varmare klimat och sämre tillgáng pábytesfisk i rätt storlek innebär att sälarna stár inför nya utmaningar。Dessutom höjer forskare nu ett varningens finger för attökad säljakt kan fástammen att minska igen,enligt ett pressmeddelande frön Göteborgs universitet。

我得到了德达斯·西尔卡1500个小矮人。Jaktkvotenär每盎司3000第纳尔。

贾克沃滕哦,阿尔巴·梅纳尔·福斯卡

Forskarna har i en matematisk model för grásälens möjliga tillväxt underökt flera olika scenarier för-framtiden公司。De testade effkten av olika jakttryck,olika tillgáng pöföda ochäven konsekvenserna av mindre havsis somär viktig för sälungarnasöverlevand。

–Vi såg att 3000 dödade sälar varjeår alltid ledde til en minskad sälstam,även i de mest positiva scenarierna för klimat och havsmiljö。Vár slutsatsär att dagens jaktkvot iØstersjönär ohállbar,säger Daire Carroll,biologiforskare vid Göteborgs Universite,我按meddelandet。

–Om sälstammen ska fortsätta attáterhämta sigär det maximala antalet som fár jagas 1 900 djur。男人头骨被视为bli andra miljöförändringar som páverkar sälen negative,穆斯塔文·登·西夫兰·贾斯特拉纳,福特·戴尔·卡罗尔。

维特·萨赫·帕·克利帕。
Grásälen iÖstersjön páverkas av klimatförändringarna(格拉萨伦·iØ斯特斯乔恩·佩尔卡斯·阿夫·克利马特夫·罗德林加纳)。En minskad havsis försämrar förutsättningarna förásälens ungar att klara sig。图片:Darie Carroll

格罗斯拉纳·斯特森

基因分离一直持续到大学。德纳尔得到了米德雷·奥赫·坎·福达·恩加·帕德里维森和诺拉·斯特森。

Kutar somöds pövárvintern har en större chans attöverleva om de föds och杠杆sinörsta tid pöhavsien i stället för páland。帕伊斯弗莱肯•坎霍诺纳•斯普里达•西格沃•恩•舍尔伊塔(Páisflaken kan honorna sprida ut sigöver en större yta)。Sälungarna blir inte heller lika hotade av andra rovdjur,människor eller smittor som lättare spids i täta Sälkolonier pålandnära holmar och skär是一名精神病患者。

Länderna runtØstersjön har kommitöverens om att stammen av grásäL ska fáterhämta sig efter att nästan hautrotats under 1900 talet págrund av jaktoch miljögifter。

弗尔斯塔·哈瓦兰·阿弗拉尔·塞克勒领导下的Konflikten med fiskare gjorde att det fanns skottpengar pásäl。Det innebär att Det numera finns detaljerad statistiköver hur mánga sälar som dödas varjeár。

 

萨拉纳·福舍尔·菲斯克雷德斯卡普(Sälarna förstör fiskeredskap)

我接受了医学教育,直到芬兰och Sverige,och 2020 kompletterades skydsjakten med en licensjakt I Finland och。Det innebär att jaktkvoten nuär uppe i 3000 sälar perár。

–Skyddsjakten páenstaka sälar som besöker eller förstör fiskeredskap har alltid varit,直到第十个ochär inte problematisk för bestöndetsöverlevanad。Det handlade om nágra hundra individer perár och páverkade inte hela grupper av sälar警察局。Men med den nya licensejaktenär det annorlunda,den riskerar att slárt mot grásälensöverlevand,säger Karin háding,medförfattare until studien,som har forskat pásálar轿车slutet av 1980-talet。

Forskarna pöGöteborgs universitet har fátt hjälp av kolleger páNaturhistoriska riksmuseet för att a fram data om grásälens utveckling under modern tid。Eftersom sälarna nu används i miljövervakningen avöstersjön finns胸罩数据pásálarnas antal,ölder,fertilitet ochälsa。

Vetenskaplig公司研究对象:

120年的生态监测数据表明,对波罗的海灰海这一孤立的海洋哺乳动物种群来说,环境退化增加了过度狩猎的风险,动物生态学杂志。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村