Kvinna stickar en vinröd tröja。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

粘上kan stärka personer som lever med psykisk ohälsa,visar en studie。Handarbetet ger möjlighet att hitta ett lugn och skapa struktur i vardagen公司。

在senareár har intresset för stinningökat och trenden verkar hálla i sig的领导下。Tidigare放弃了har visat att stingningäven kan förbättra hälsa och livskvalitet。德塔·贝克拉在哥德堡大学学习。

–De som stickar harett kreativt fritidsintrestrese som dessutom kan hjälpa dem att hantera sin vardag och pásätt mábra。Jagärövertygad om att detär en del av svaret pávarför sámánga stickar nuförtiden,säger arbetsterapeuten och doktoranden Joanna Nordstrand vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande。

Sätt att hantera vardagen公司

Studien har undersökt hur personer som lever med psykisk ohälsa själva uttrycker vad sticking betyder för deras hálsa。Forskarna har samlat in 600 inlägg frán ett internetforum där personer som sticker diskuter sin业余爱好med andra。Inläggen分析人员对med etablerade vetenskapliga metoder för analysis av inneháll进行了分析。

最终的结果是,我们坚持到底。Handarbetet supplievs ge möjlighet att varva ner i vardagen公司。Hobbyn erbjuder ocksáen identitet som stickare ochet kravlöst socialt-sammanhang(业余爱好者)。Enligt studien kan stickningenäven skapa en vardagsstruktur som personerna már bra av公司。

卢根,桑曼杭och struktur

Generellt支持粘贴som en mycket uppskattad sysselsättning som främjar hälsan pábáde kort och láng sikt。Nágra som stickade supplievde ocksáskillnad i sittánkande餐厅。Deras tankar blev klarare och mer hanterbara när deägnade sigát denna aktivitatet。

–Arbetsterapeutens málär att fávardagen att fungera。Här finns的潜力在于,她是乔安娜·诺德斯特兰德(Joanna Nordstrand)。

Vetenskaplig研究:

通过yarncraft促进健康:一个患有精神病的在线针织团体的经历,职业科学杂志。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村