Barn várdas pásjukhus农场。
Artikel frán公司卡罗林斯卡学院

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

En av tre som drabbats av baktriell hjärnhinneimation som barn lever med permanenta neurologiska funktionsnedsättnigar efter infektionen公司。Det visar en register研究。

För Första göngen har forskare kartlagt lángsiktiga skador efter baktriell hjärnhinneinflammation公司。在服用抗生物素药物的过程中,男性不断地走向神经科最佳状态。德拉巴家族的埃夫特索姆谷仓(Eftersom barn of the tree drabbas blir konsekvenserna stora för hela familjen)。

–Omett treárigt barn fár en försämrad kognition、en motorsk funktionsnedsättning、en fö)rsäm rad eller förlorad syn、eller hörsel sáhar det stor pöverkan。在卡罗琳斯卡研究所的神经兽医视频文档中,Det här处理了生活中的恐惧。

3500谷仓弗杰德斯upp i vuxenálder

Forskarna har分析仪的数据来自1987年至2021年的梅兰日尔尼尼弗·巴克特里尔hjärnhinneinflammation mellan。Drygt 3500人som drabbats av baktriell menait som barn haröljts upp。De haräven jämförts med drygt 32 000人来自befolkningen的den allmänna。

结果显示,患者的神经系统功能受到了影响。Det kan röra sig om kognitiv nedsättning、krampanfall、syn-eller hörselrubbningar、motorsk nedsáttning和beteendestörning eller sákallade strukturella skador i huvudet。

精神科医师

研究人员visar att risken var 26 gánger högre för strukturella hjärnskador,jämfört med kontrollgruppen。Risken för hörselrubbiningärátta gönger hógre。När det gäller motorisk nedsättningär risken Närmare fem gönger sáhög。

En av tre drabbas公司

Ungefär en av tre hade minst en neurologisk funktionsnedsättning神经科医生。Det kan jämföras med en av tio bland personerna i kontrollgruppen。

–Detta visar attäven om den bakteriella infektionenär botad sár det mánga som lider av neurologiska funktionsnedsättnigar efterát,säger Federico Iovino。

Nu när de lángsiktiga effekterna av baktriell hjärnhinneinflammationär kartlagda kommer forskarna att gávidare med fler研究人员。

–Vi försöker utveckla behandlingar som kan skydda nervcellerna i hjärnan在det tidsfönster pánágra dagar som det tar fö)r antiobioka att fár充分发挥作用。Vi har nu mycket lovande数据来自preklinisk fas med djurmodeller中的nervceller och ska precis gá。Sásmáningom hoppas vi kunna presentera detta i kliniken,Säger Federico Iovino。

Fakta om hjärnhinneimation–脑膜炎

Bakterill hjärnhinnei炎症、Bakterill脑膜或呼吸系统炎症,肺炎链球菌Baktriell hjärnhinneinflammation kan drabba människor i allaáldrar公司。Denär dock挥霍者bland nyfödda,yngre barn,ungdomar ochäldre。

Infektionenär mycket allvarlig men kan idag botas med antibiotica公司。Ett problemär dock att anti-biotika har svárt att tränga igenom blod-hjärnbarriären ocháhjárnan,vilket gör att det tar tid innan infektionenär bekämpad。在den tiden hinner nervceller skadas och resulta i olika permanenta neurologiska skador的领导下。

卡拉:费德里科·伊奥维诺(Federico Iovino),Folkhälsomyndiheten och疾病控制和预防中心(Centers for Disease Control and Prevention)。

Vetenskaplig研究:

瑞典儿童细菌性脑膜炎后长期残疾风险增加,Jama网络打开.

康塔克:

费德里科·伊奥维诺(Federico Iovino),卡罗林斯卡研究所神经兽医研究所(för neurovetenskap institutet),federico.iovino@ki.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村