Forskare hoppas kunna ersätta bensin och diesel i罐装med en vätska som omvandlas至vätgas。
Artikel frán公司隆德大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

En-ny typ av kan göra det möjligt att tanka bilen med framtidens flytande vätgasbränsle的分析人员。Londs Universite的Det hoppas forskare vid。

För att minska koldioxidutsläpp frán fossila bränslen behövs alternativa sätt att producera,lagra och omvandla energi.Här ser mánga vätgas som en framtida lösning För klimatsmart energilagring。

–男子天然气kan vara svárt att hantera,och därför tittar vi páflytande bränsle laddat med väte som kan fyllas pávid en mack,ungefär pásamma sätt som sker vid bensinstationer i dag,säger forskaren Ola Wendt vid Lunds universite。

Forskarna har undersökt en ny metod för ett framtida flystande fordonsbränsle公司。Det bestár av en vätska som en快速分析仪omvandlar till vätgas。Den använda vätskan töms轿车ur tanken,laddas med väte och kan därefter an vändas pánytt。

Forskarna vid Lunds universitet har i tvástudier visat at metoden fungerar的研究生。Det rör sig dock om grundforskining,men skulle kunna bli ett effektivt energilagrings system i framtiden,menar forskarna侦探信号对接,男子头骨kunna bliett effiktivt能源系统框架,menar forskarna。

–Vár Katalysiatorär bland de mest effektiva som finns,我爱上了tittar i denöppna literaturen,säger Ola Wendt。

Katalysiator friör väte frán vätska公司

Koncepet som kallas LOHC,reversibla flytande organica vätgasbärare,är inte nytt i sig。乌特曼宁格·利格尔(Utmaningen ligger i att hitta en sáeffektiv)Katalysiator somöjligt för att kunna utvinna vätet ur vätskan。

Systemetär tänkt att fungera基因组att man har en vätska somär“laddad”med vätgas。Vätskan pumpas基因组快速分析软件som utvinner Vätgasen。Denna kan an vändas i en bränslecell–som omvandrar kemiskt bränsle直到el–medan den“urladade”vätskan fortsätter直到annan坦克。Dete enda utsläppet blir dávatten,menäven丙酮som dock kanáteranvändas。

Den urladdade vätskan kan man轿车tömma páen mack för att轿车fylla pány,laddad vätska。Den laddade vätskan skulle troligen behöva produceras i stor skala,att jämföra med dagens raffinaderier。

–Vi omsatte merän 99 procent av vätgasen som fanns i vätskan,säger Ola Wendt。

En bil tankas med En vätska som inneháller väte。Drivmedlet passer基因组分析,där väte frigörs till en bränslecell。När vätär slut tömmer man och fyller pány vätska pátankstatione。Den gamla vätskan laddas med väte igen ocháteranvänds。插图:Catrin Jakobsson

弗莱拉·乌特曼宁加·芬恩斯

Forskarna har ocksáräknat páom det skulle kunna gáatt använda bränslet,直到圣多尔福登·索姆布萨尔,拉斯比拉尔och flygplan。

–Med de stora tankar de har skulle man kunna komma nästan lika mánga mil som páen坦克柴油。Man skulle ocksáfáut 50 procent mer energimängd jämfört med komprimerad vätgas,säger Ola Wendt。

乌特曼尼加尔·特斯特河上的男子。Enär att katalysiatorns livslängdär ganska begränsad。在金属铱的基础上,金属铱是一种金属铱。

–Men vi räknar med att man behöver ungefär tvágram铱till en bil.Det kan jämföras med dagens avgasreningskatalysatorer,som inneháller cirka tre gram铂,钯och rodium som ocksär dyra metaller,säger Ola Wendt。

Produktionen av vätgas inte miljövánlig公司

这是一个重大问题。Idagär den mesta av produktionen inte klimatvänlig公司。Vätgasen ska ocksålagras och transportras påett bra sätt,vilket inteär helt enkelt idag公司。Dessutom finns在tanka komprimerad vätgas的风险管理。Allt detta hoppas Lundaforskarna lösa医学博士。

–98 procent av all vätgas i dagär化石och produceras frón naturgas。Därär biprodukten koldioxid。Ur miljösynpunktär premissen att framställa vätgas för stal,batter och bränsle menislös om det sker med化石naturgas,säger Ola Wendt。

德特尼斯克警察局(Det härärár en teknisk lösning som baseras págrundforskining)。头骨男satsa páen fárdig produkt Skulle ett koncept kunna finnas klart pátioárs sikt,tror Ola Wendt。Men en förutsättningär dáatt detär ekonomiskt genomförbart och att向来自samhällets sida的芬兰人介绍。

Mer om vätgas och energy公司

Vätgas har hög energityätheti förhállande till vikten,33 kWh/kg。Det kan jäm föras med 13 kWh/kgför bensin och ungefär 0,25 kWh/kg/kgfór litiumjonbatterier–vilketär anledningen till elbilar har en begränsad räckvidd。

Detär dock svárt att lagra vätgas eftersomämnetär en gas och därför har en mycket lág volymtäthet。

För att bevara de viktiga Fördelarna med flytande bränslen som bensin och diesel–nämligen relativ säkerhet,snabb páfylling,hög energitäthet och en fungerande infrastruktur–har forskarna Föreslagit att vätgas lagras i flytander材料。Dessa flytande organica vätebärare(LOHC)máste passera geno en katalytisk breaktor där väte fricörs och一直持续到en-bränslecell。

En katalysatorär i grunden ettämne somökar En kemisk breaktions hastighet uta att själv förbrukas公司。Kata分析员kan vara gasformiga,flytande eller fastaämnen。

Vetenskapliga研究人员:

负载型钳形连接铱催化剂在连续流动中对4-甲基哌啶的无受体脱氢反应,催化科学与技术。

连续流动反应器中铱催化脱氢用于液体有机氢载体实际车载制氢,欧洲化学。

康塔克:

Ola Wendt,vid Centrum för教授分析了vid kemiska institutionen vid Lunds tekniska högskola, ola.wendt@chem.luse

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村