Tvágungor pálekplats,医学博士regndroppar pá。
Artikel frán公司马尔默大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Att blanda människor med olika bakgrund räcker inte för Att skapa sammannállning och集成。Det kan rentav leda till motsatsen,enligt en studie frán Malmö。

研究项目där forskare har jämfört blandade och segregrade bostadsomráden i Malmöoch Köpenham。

I Malmöhar forskarna via fältstudier granskat stadsdelen Sofielund,där 44 procent av invánarnaär utlandsfödda och dár andelen invönare med jobbär lägre n I Malm eller Sverige som helhet–samtidigt som andelen högutbildade ocksárör högre。

Lekplats skulle locka至gemenskap

Sofielund har präglats av utsat thet och kriminalite och det har skapats flera projekt för att skapa mötesplatser mellan invánarna ochöka kontakten mellan olika kvarter公司。直到示例skapades aktiviteter páen lekplats i förhoppingen att människor i högre grad skulle lära känna varandra公司。

–Det blev inte riktigt sá。联邦大学校长蒂娜·古德伦·詹森(Tina Gudrun Jensen。

Forskarna beskriver hur invánare lever och umgás med människor med samma bakgrund公司。Flera pratar om en“mur mellan svenskarna och invandrarna”。

Kollektivhus gav inte automatisk gemenskap公司

Forskarna har bland and a talat med boende i kvarteret Trevnaden,ett blandat boende med 170 lägenheter fördelade påhyresrätter,äldrebende och radhus kring samma inner gård。Vissa har stått länge i köför en plats i kollektivhuset medan and a har fått en bostad genom socialtjänsten是一个社交平台。

Tanken var att uppnámöten och整合基因组att blanda människor med olika bakgrund och等。男人们在圣德拉夫哥尔登(sin del avörden)前点亮forskarna har de boende snarare hállit sig。Det har uppstátt konflikter kring saker som högljudda barn och vilka som fár vistas págárden eller inte。Det har ocksáförekommit故意破坏och smákriminalite。

-Hur säkrar vi en dialog och relation mellan olika grupper?Detär ett stort jobb och man ska ocksávilja vara med människor som inteär precis som en s jälv,säger Tina Gudrun Jensen。

Saknas idéer om hur man uppnår gemenskap公司

Forskarkollegan Erica Righard säger att det i politiken finns ett ideal enligt vilket man uppnár integration genome att blanda olika människor。男士们,梅纳尔·霍恩,德特·萨克纳斯(det saknas idéer om hur man uppnár denna gemenskap)。

–Man máste jobba páen högre nivá,det handlar inte bara om fysiska朗姆酒。Vi behöver som individer fáhjälp i attändra várt förhíllningssätt i ett samhälle分流器。Där har skolan,som fostrar oss som medborgare in i den nationalstatliga kontexten,ett stort ansvar,säger Erica Righard。

Läs ocksá:Vad har betydelse för en lyckad集成i skolan?

Vetenskaplig artikel公司:

 在法国:朗姆酒、梅内斯克酒和关系酒 马尔默大学。

康塔克:

蒂娜·古德伦·延森(Tina Gudrun Jensen),马尔默大学
tina-gudrun.jensen@mau.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村