Artikel frán公司Akademiska sjukhuset–乌普萨拉大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Behandling med autolog blodstamcellstrasplation kan minska symtomen hos patier med aktiv multipel skleros,MS.Metodenäräven säker att använda,enligt en studie。

I merän tioár har细胞抑制物och自体blodstamcell移植-där stamceller tas frán patientens eget blod-använts som behandling av den neurologiska sjukdomen multiple skleros,MS。

Osäkerhet har dock葬礼hur väl behandlingen fungeraöver tid。在乌普萨拉大学的研究中,我们看到了这一点。

–Vára resultat visar att cellgifts behandling i combination med autolog blodstamcell transportation kan ges páett säkert sátt inom vanlig sjukvárd och att de flesta som fár behandlingen blir báde förb ttrade och lángtidstabila。Hos merän hälften av patienterna förbättrades symtomen och tváav tre var fria frán sjukdomsaktivitet隶属于tioár,säger forkaren Joachim Burman vid Uppsala universitet。

自动记录标签处理

Behandlingen syftar直到att nollställa immunförsvaret och和vänds最大的vid blodcancer。

Behandlingen innebär att blodstamceller tas frán personsens egen benmarg.Patienten fár starka cellgifter innan de egna blodstaccellernaáterförs till kroppen公司。Behandlingen ges vid ett enda tillfälle och kan vara botande för cancer och医学博士。

Tidigare批准了har visat att behandlingenäröverlägsen标准behandling med bromsmedicin vid aktiv MS medáterkommande skov,om sjukdomen inte svarar póbromsmeticin。

奥文利格特·梅德·阿尔瓦利加比弗尼加(Ovanligt med allvarliga biverkningar)

我登上了nya的研究,研究了har forskare gjort en genogáng av alla svenska patient er som behandlats med autolog blodstamcellstrant移植vid MS medáterkommande skov。Patienterna hade i genosnitt haft sin sjukdom i merän treór och prövat tvákonventonella läkemedel innan de transplanterades。

Den-genomsnittlega患者在behandlingen有1.7‰的死亡率。在uppföljningen hade de motsvarande ettáterfall vart trettiondeár的领导下。

–2月,瓦伦西亚队比弗尼加尔纳,男子全能瓦伦西亚比弗尼加队瓦伦加队。Endast fem personer behövde en kortare tids intensivvárd och ingen aved直到följd av behandlingen,säger Joachim Burman。

汉·贝托纳(Han betonal att det rör sig om en observations)研究了乌塔·贾姆弗雷塞格鲁普(utan jämförelsegrupp)、维尔基特·弗伦德拉·贾姆弗雷塞(vilket förhindrar jäm föremeser med andra behandlingar)。

–Vi anser dock att resultaten talar för att behandlingen borde användas mer och att man bör inkludera autolog blodstamcellstraptation som en standardbehandling för-personer med aktiv MS公司。

多弹丸(MS)

Varjeár insjuknar cirka tusen personer i Sverige i MS,somär en autoimmun s jukdom där immunförsvaret angriper den egna hjärnan。Angreppet páhjárnan领导到skov med nya symtom。Nágra example pásymtom som kan uppstávid skovär känselförändringar och synnedsättning(国家科学基金会)。

Sjukdomenär en av de vanligaste or akerna,直到神经病学funktionsnedsättning hos unga vuxna。克文诺·德拉巴斯(Kvinnor drabbas drigt tvánger sáof ta som män av sjukdomen)。

Vetenskaplig研究:

瑞典造血干细胞移植治疗复发缓解型多发性硬化症的观察性队列研究,神经病学、神经外科和精神病学杂志.

康塔克:

约阿希姆·伯曼(Joachim Burman),乌普萨拉大学ochöverläkare vid Akademiska sjukhuset,joachim.burman@neuro.uu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村