Större markfink、Geospiza magnirostris、påden lillaön Daphne Major。图片:埃里克·恩博迪
Artikel frán公司乌普萨拉大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Arvsmassan hos 4000 Darwinfinkar póGalápagosöarna har nu kartlagts i detalj公司。福斯卡尔·卡·德弗罗夫舍尔·阿夫斯洛贾·格内蒂斯卡·弗罗恩德里加尔·霍斯·弗格拉纳(Forskare kan därför avslöja genetiska förändringar hos fáglarna)在30⁄ren的任期内。

阿尔达轿车查尔斯·达尔文först beskrev en märklig grupp av finkar páGalápagos har evolutions använt de här fáglarna för att studera hur nya arter uppkommer。

在en till tvámiljonerár har en ursprungsart av dessa finkar utvecklats的带领下,直到18岁的奥利卡·阿特尔·梅德奥利卡·恩巴姆。

1973年至2012年期间,美国普林斯顿大学Forskare frán Princeton-universitet i USA ringmärkte och studierade nästa varenda individ páden lillaön Daphne Major。Deras forskingsinsats har visat hur Darwinfinkarna pön förändrades som ett svar pávariation i klimatet och via konkurrens mellan arter。

Genetiska förändringar公司

我一直在研究哈雷特国际学院(harett internationalellt forskarlag)、乌普萨拉大学(Uppsala universite)的som letts、达夫纳少校的genomfört dna-sekvensering av alla de fáglar som samlades。基因技能的变异形式是kroppstorlek och näbbens。

–最终结果是,30°ren下的som avslöjar genetiska förändringar som skett,ger oss en inblick i hur olika arter av Darwinfinkarnas uppkommit。Dna-sekvensering av hela arvsmassan kombinerad med noggranna fältstudierär en kraftfull metod för att förstáhur naturlig selektion leder till evolutionära förrändringar,förklarrar forskaren Erik Enbody vid Uppsala Universite(乌普萨拉大学)。

Fgenvarianter Förklarr näbbarnas形式

En av de mest intrestanta upptäckterna forskarna gjordeär att relativt fágenvarianter förklarr merparten av variationen i näbbarnas形式,somär avgörande för vad finkarnaäter。

–结果是从圣瓦里·斯卡普·孔特拉斯特(st-ri skarp kontrast)到瓦德维·卡纳(vad vi känner),再到om-människans kropslaängd där tusentals genvarianter bidrar,men där-var och en av dessa endast förklarar en mycket liten del av variantionen。埃特·安娜特·维克蒂格特·芬德亚特(Ett annat viktigt fyndär att vi kan visa pöförekomsten av minst en sákallad supergen dár flera genera tillsammans har en ovanligt stor betydelse för Darwinfinkarnas evolution,säger forskaren Leif Andersson vid Uppsala universitet。

在de 30⁄r som täcks av studien har näbben hos mellanmarkfinken的领导下,强壮地雀达芙妮少校布莱维特·米德雷。基因组研究中心alla finkar páden lillaön kan nu forskarna visa att det delvis beror pánaturlig selektion under en period av extrem torka samt págrund av hybridisering med den mindre markfinken,黑胸Geospiza fuliginosa.

–Den här studien som omfattar fem until sex generationer av Darwinfinkar visar pábetydelsen av lángvariga studier för att förstáevolutionära förlopp,säger forskaren Peter Grant vid Princeton-universitet。

安帕斯宁至米尔乔恩

我曾在新浪体育研究院(sina fältstudier kunde de dokumentera hur länge varje individ levde,vilka de parade sig med och hur det gick för deras avkommor)领导下担任福斯卡纳·林格特·纳·斯坦·瓦伦达·盖尔波恩(forskarkte nästan varenda fágel pön)。

–在普林斯顿大学的罗斯玛丽·格兰特(Rosemary Grant)视频中,在一个滴滴答答的场景中,处理各种各样的变化。

研究人员visar att de här arternas是一个过关的信号,直到sin miljör en dynamicsk处理där genetiska förändringar dels beror pánaturlig selektion,dels págenflöde mellan mycket närbesläktade arter av Darwinfinkar。

我采访了med de globala klimatförändringar págár fungerr Darwinfinkarna páGalápagosöarna som modell förr att studera olika arters förm ga,baserat páderas genetiska förutsättningar,att klara av anpassing,直到miljöför-ndringa。

Vetenskaplig研究:

社区基因组测序揭示了达尔文雀鸟30年的进化史,科学类.

康塔克:

Leif Andersson,乌普萨拉大学医学研究所funktionsgenomik vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi教授,leif.andersson@imbim.uu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村