Svartvit flugsnappare公司。图片:Viiru Pesonen/Wikimedia commons*
Artikel frán公司隆德大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Flyttfáglar har svárt att hänga medi svängarna när váren kommer tidigare–och missar maten vid häckning公司。Forskare har testat att ge dem skjuts norrut för att hjälpa fágelungar attöverleva。

Den globala uppvärmningen ställer,直到det för vára fáglar。Varmare várar betyder att fjärilslarver kläcks,växer och förpuppar sig tidgareän för bara nágra decenier轿车。在幼犬训练营中,由德特·哈·fár konsekvenser för fáglarna som inte kanäta larver som gátt。Sánär födan tar slut allt tidgare páváren svälter allt fler ungar i samband med häckningen。

弗利特夫·格拉(För flyttfáglar)在斯维里奇(Sverige)之前,一直存在着一个问题,那就是弗利特夫·格拉(Fwer flittfóglar som tillbringar vintrarna Afrikaär detta ett ett stort)问题。Men kan inte flyttfáglarna bara komma hem och börja häcka tidigare sávore问题?

–Det verkar vára stannfál glar i viss mán göra。Men deär ju páplats och kan känna av hur tigg váren kommer att bli公司。Vi tánkte att flyttfáglarna kanske kan flyga längre norrut tills de hittar en plats med lagom lángt utvecklade fjärilslarver,säger biologiforskare Jan-Oke Nilsson vid Lunds universitet。

Hjälpátraven酒店

För at testa detta i praktiken bestämde sig forskarna För att hjälpa Fágeln svartvit flugsnappare pátraven。Nederländerna的flugsnappare som stannat inför häckningen i生物门。弗格拉纳·科尔德斯(Fáglana kördes)轿车nattetid till Vombs fure,ett tallskogsomráde utanför Lund,där de släpptes ut。

我是斯科内·科莫尔·纳姆利根(Skáne kommer nämligen toppen I antalet larver ungefär tváveckor senareän I Nederländerna)。斯特拉坎·帕西卡(Sträckan pácirka)6000万塔尔巴拉(tar bara tvánätter för flugsnapparen att flyga)。

–从内德罗蓬德纳到弗多托蓬加兰特的斯科涅刺,弗格拉纳·索姆福特斯科朱特。直到och med bättre med häckningenän De svenska flugsnapparna och bättereän deflugsnapare som blev kvar i Nederländerna,säger Jan-óke Nilsson的利基卡德。

Ny generation hittade tillbaka至Skáne

这是一个很好的例子,直到nederländska flugsnapparna som fått flytthjälp在nederländerna när de själva kom tillbaka efter sin första vårflyttning的基础上完成飞行。我一直坚持到塔尔斯科格索姆(tallskogsomrádet utanför Lundär de föddes)。De anlände ocksátidigareän De svenska flugsnaparungarna公司。

Åren efter att forskarna hjälpte flugsnapparna att hitta直到Skåneökade antalet ungar i Vombs fure。

–穆加·斯马夫·格拉、弗兰夫·阿尔特·弗利特·格拉、米斯卡尔·德拉斯科特·埃拉·欧罗巴(minskar drastisktöver hela Europa)。Genom att fåfåglarna att flyga lite längre norrut finns det hopp om att fåbehålla livskraftiga populationer av småfåglar trots att vårarna kommer allt tidigare,säger Jan-Åke Nilsson基因突变。

*图片:Viiru Pesonen/Wikimedia公共资源。地衣:CC BY-SA 4.0

Vetenskaplig研究:

迁徙鸟类通过传播和遗传时间对气候变化的适应,自然生态与进化.

康塔克:

扬·奥克·尼尔森,伦兹大学forskare vid biologiska institutionen,jan-ake.nilsson@biol.lu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村