Tváben utomhus,fötter med体操运动员ikskor pá,mot stenbeläggning。
Artikel frán公司卡罗林斯卡学院

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Forskare har funnit en MS-gen-variant som kopplas,直到sjukdomens svárighetsgrad。De hoppas nu pábehandlingar som hejdar denökande funktionsnedsättningen hos människor医学硕士。

Multipel skleros,MS,är en neurologisk s jukdom som of ast debterar iólden 20–40⁄r。Denär vanligare hos kvinnorän hos män。Vid MS angriper immunsystemet av misstag hjärnan och ryggmärgen,vilket resourterar i symtom som gár i skov samt en gradvisökad funktionsnedsättning公司。最终的结果是,这对MSändåmed tiden的患者来说是一个有效的替代方案。

Tidigare研究人员har visat genetiska faktorer somökar risken att utveckla MS.De genetiska-faktorena leder直到免疫系统崩溃。Det kan直到del kan behandlas,för att sakta ner sjukdomen。基因突变的风险在于基因变异。

Genvariant ställer till det(发电机变流器截止日期)

I ny genetisk kartläggning frón bland annat Karolinska Institutet har forskare funnit en genvariant somökar sjukomens svörighetsgrad我是来自布兰德·安娜·卡洛林斯卡研究所的基因变体。När denna genvariantärvts fráN báda föräldrar,直到MS-drabbad páskyndades tiden,直到att behövaett gánghjälpmedel med Nästan fyraár。

–Det härär ett genombrott eftersom fyndet innebär Det första verkliga framsteget för att fö)försálngvarig funktionsnedsättning vid MS,där patier gradwis förlorar sin rrlight och självständighet,säger Ingrid Kockum,vid institutionen för-klinsk neurovetenskap vid Karolinska Institutet教授。

Det här ger möjlighet,menar hon,att utveckla nya behandlingar som förhindrar denökande funktionsnedsättningen hos människor医学硕士。

Tycks páverka mekanismer i hjärna och ryggmärg

Genvariante sitter mellan tvágener som inte harágon tidgare koppling,直到Dessa generär normal sett aktiva i det centrala nervsystemet och involverade i att reparea skadade celler,respective kontroller virusinfektioner。

–Genvariante somöger svárare MS verkar alltsápáverka mekanismer i hjärnan och ryggmärgen,直到sutveckla MS,där immunstemetär centralt。tyder páatt dagens抗炎症标准behandlingar kan behöva kompletteras med läkemedel som skyddar nervsystemet,säger Pernilla Stridh,forskare och medförfattre until den nya studien。

Studienär resultatet av ett internationalellt samarbete mellan merän 70学院院长frán hela världen Totalt inkluderadesöver 22000人医学硕士。

Läs ocksá:Därför már kvinnor med孕妇MS
När läkare inte hittar Nát fel
Rätt diagnos kan göra skillnad mellan liv ochöd

Vetenskaplig artikel公司:

严重程度位点暗示多发性硬化进展中的中枢神经系统弹性,自然.

康塔克:

Pernilla Stridh,卡罗林斯卡研究所神经兽医研究所
pernilla.strid@ki.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村