Tvábarn i femársálden gár hand i hand páett berg,索马里。
图片:Josue Michel,Unsplash。
Artikel frán公司斯托克霍姆斯大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

宗教网站特殊卷för hur många谷仓人vill ha–och får。Men kanske inte pádet sätt mánga tror,enligt en avhandling公司。

埃里克·卡尔森(Erik Carlsson)、nybliven doktor i demografi、har i sin avhandling bland annat jämfört kristna、muslimska och icke-religiösa invandrare frán samma ursprung、som Mellanöstern och Nordafrika、steuropa och Afrika söder om Sahara。

Hans slutsatsär att báde ursprungs地区och宗教har betydelse för att-förstábarnafödadet hos människor som har invandrat。

克里斯蒂娜·奥赫·穆斯利默·森斯卡·施特雷家族(Kristna och muslimerönskar större familjer)

Men huruvida den somär troendeär kristen eller穆斯林verkar spela mindre roll i sammahanget。“宗教被撕裂”的手拉手与技术员梅兰·伊基·里吉奥萨·西丹och kristna och muslimeráandra sidan,säger Erik Carlsson。

–巴德克里斯塔纳och muslimer hade högre ideal när det gäller antal barn,intentioner och faktiskt barnafödandeän de icke-religiösa,säger Erik Carlsson。

Runt tvábarn i地中海

埃里克·卡尔松(Erik Carlsson menar ocksáatt skillnaderna mellan icke-religiösa och religiósaär mindreän vad mánga tror)。

De allra flesta grupper i studien tyckte att idealet var att ha under tre barn.我在谷仓下研究了一个想法。Det faktiska barnafödandet lág i de flesta fall pái snitt mellan 1,5 och 2,5谷仓。

Frikyrkor i托普

阿尔文·布兰德·斯文斯卡尔·乌塔·因万德拉巴克朗德·芬恩斯特·泰德利格特·桑班德·梅尔兰宗教och barnafödande,enligt avhandlingen。

Personer stár i sal,háller händer páen mans axlar,allaber。
图片报:阿德里安娜·吉欧/Unsplash

Icke-religiösa personer i Sverige uta invandrarbakgrundönskar sig förhállandevis fábarn och fárocksáfábarn,jämfört med andra。Medlemmar i Svenska kyrkan uttrycker ett ná得到了högre理想的för antal谷仓och fár ocksáfler谷仓。

Medlemmar i frikyrkor uttrycker högst理想的för antal谷仓och uppvisaräven hökst faktiskt barnafödande,jämfört med de andra grupperna。

Viktigt att förstátrender维基特

埃里克·卡尔松(Erik Carlsson menar)在弗莱拉·维克蒂加·斯克尔(flera viktiga skäl)的律师事务所工作,直到斯维里奇(Sverige)的律师学院工作。

–Först och främst,För att kunna Först-barnafödadet i befolkningen som helhetär det viktigt att Förs skillnader mellan olika befolgningsgrupper För att kunnea Fórst-trenderöver tid och hae supporting om hur trender kommer att utvecklas i framtiden。

埃特莫特争论到极点

男子登上kanske viktigaste anledningen直到att forska iämnet,säger Erik Carlsson,är att detär en laddad frága som debutteras av vissa grupper i samhället,exampeli det franska valet,där“folkutbyte”var en central del av extremhögerns kampanj。穆斯林och andra icke-vita minoritetsgrupper pástods skaffa fler barn och med tiden ersätta den ursprungliga beforkningen。艾德娜·奥梅特“folkutbyte”harocksályfts av ledande företrädare för Sverigedemokraterna。

–Dár det viktigt att kunna ta fram fakta,hur ser det ut egentligen?阿特·昆纳·格默·尼安瑟拉德·佩斯佩克蒂,瓦德·雷特·里姆利格特·萨科纳?Annarsär det lätt att det blir förenklingar och stereotyper som får fäste,埃里克·卡尔森。

Läs ocksá: Prat omökad偏振最美味小吃

圣戈德斯研究

研究了瑞典移民和移民子女的生育行为和偏好,作者为《2012-13 och 2021年世代与性别调查》。弗拉戈纳·加德德西克特(Frágorna gälldeásikter om det totala antalet barn)谷仓,马尼斯科斯·巴纳夫·丹丹提翁(människors barnafödandeintentioner gällande de närmaste tre ren samt männeskors faktiska barnafódande),维达州40⁄rsölder。

我学习了jämförs kristna,穆斯林och icke-religiösa frán samma ursprung,直到示例Mellanöstern och Nordafrika,悺steuropa och Afrika söder om Sahara,ochäven olika religiósa grupper utan invandrarbakgrund。

Vetenskaplig artikel公司:

瑞典移民及其子女的生育行为和偏好斯托克霍姆斯大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村