närbild páfä刺伤了som kryper páhand。
图片:埃里克·卡里茨(Erik Karits),Unsplash。
Artikel frán公司乌梅奥大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

En svensk variant av det fruktade TBE-viruset orsakar ovanligt svár sjukdom i försök pöms。Om sammaäven gäller människor skulle det kunna hjälpa till förklara varför vissa TBE-smittade blir mycket sjukareän andra(Om sammaáven gaäller-männeskor头骨)。

基因组att jämföra närbesläktade TBE病毒har forskare i Umeás identifierat en virus variant som i musförök orsakar ovanligt svár sjukdom。

待定,fästingburen encefalit

TBEär en neurologisk s jukdom som orsakas av TBE病毒。瓦杰尔拉波特拉斯300至500秋季av TBE i Sverige。Följderna av en infektion kan vara allvarliga och leda,直到lngvariga funktionsnedsättningar。

I Sverige finns公司TBE framför allt I södra och mellersta Sverige。疫苗接种后的某些情况。Barn kan疫苗公司。

卡拉:乌梅大学桑特分校1177

登研究所的研究人员virusstammen har tváovanliga förändringar i sitt ytprotein。Förändringarna páverkar virusets Förmága att infektera nervceller,orsaka sjukdom hos mössoch pöverkar-ven hur väl antikroppar frán vaccin kan bekämpa viruset。

Upptäckten kan vara en ledtrád till varför vissa som smittas av TBE vid fästingbett blir sjukareän andra公司。Forskarna兽医dockännu inte hur virusvarianten páverkar människor eller hur utbredd denär。

斯库多曼学院

关于克宁格伦矮人TBEär att när patienter söker vörd för神经病学问题或akade av viruset har följdsjukdomarna gátt sálángt att detär sv rt att hitta det bakomligande viruset hos患者的其他问题。

–Det finns just nunget anant försvar mot TBEän att skydda sig mot fästingar och att se till att vara vaccinerad,men förhoppingsvis ska forkningen leda till en bättre försáelse för hur viruset tar sig in i härnan och i förl ngningen att vi ska hitta botander behandlingar förden som drabbas,säger Ebbba Rosendal,杜克托兰与乌梅大学合作。

Immunförsvaret skyddar hjärnan公司

我正在处理病毒学研究人员inte bara den nyupptäckta varianten,utaäven hur TBE-viruset samspelar med immunförsvaret。

埃巴·罗森达尔och kollegor har kartlagt hur TBE-viruset infekterar hjärnan hos möss med eller uta ett tidget immunsvar。德库德塞阿特·德福尔免疫系统i hjärnan inte kunde aktiveras,infekterades helt and ra delar av hjárnan,直到米克罗格利亚的细胞生产商hjörn-ryggmärgsvätska och hjä的免疫系统。Det här visar hur viktigt immunförsvaretär för den som drabbas av TBE och ger ledtrádar om hur man skulle kunna hjälpa kroppen att bekämpa en信息。

维尔维尔利斯塔病毒

–在处理病毒的过程中,人们发现了一种新的病毒,这是一种新的病毒。

Läs ocksá:Varför finns fästingar?

平均处理:

Värd patogen interactuator vid fästingburen黄病毒感染;patogenes,向性och verktyg乌梅大学。

康塔克:

埃巴·罗森达尔
ebba.rosendal@umuse

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村