Närbild pányfödd som ligger och sover。
图片:卡洛·纳瓦罗(Carlo Navarro),Unsplash。
Artikel frán公司哥德堡大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

乌特马丁宁,ett tidget tecken páutbrändhet,在潘德铭av nästan en femtedel av tillfrágad的个人演讲《科文诺-och nyföddhetsvárd》中担任说唱歌手。哥德堡大学的Det framgr av en studie。

潘德梅·费尔德(Pandemin förde med)是一位信号个人主义者,他是阿贝茨鲁蒂纳(ochändrade arbetsrutiner i hälso-och sjukvárden)。Den aktuella studien har underökt sádant som jobbtillfredsställelse och självuppskattad stress och utmatting hos medicinsk och administrativ personal ino svensk kvinno-och nyföddhetsvárd.德纳克图拉研究所了解了一些工作,并对医院医疗卫生和行政人员的压力进行了评估。2021年,拜格·帕萨姆拉德斯进行了957次恩卡茨瓦索姆研究。

Nästan en femtedel utmattade公司

Runt 80 procent av de svarande medarbetarna angav隶属于pandemin att de upplevde en hög arbetsbelastning。Ungefär hälften av de svarande angav ocksáatt deras arbetsbelasting hadeökat。

18 procent,alltsáknappt en femtedel,visade sig liggaöver det kliniska gränsvärdet för utmatting,ett tidget tecken páutbrändhet。

“Varningsklockor”

我是hela gruppen lág fyra procent av medarbetarna sáhögt páskattningsskalorna att deöverskred det kliniska gränsvärdet för utbrändhet。

–Vi ser starka varningsklockor för att betydligt fler riskerar att drabbas av utbrändhet om arbetsbleastningen inte regleras,säger Karolina Lindén,barnmorska och docent páSahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet。

弗莱尔·斯特里萨德·科文诺

Kvinnor raporterade significant högre niváer av stress och utmattingän män。阿尔文格雷研究了拉波特拉德·霍格列·尼弗尔av应力och utmatting。Yngres arbetstill fredsställelse var dessutom lägre,jämfört de mer erfarnas。

–个人资料:med kvinno-och nyföddhetsvárd var högt belastade redan innan pandemin och de som fick enännu högre arbetsbestinning under pandemin var extra utsatta,säger Magnusákerström,docent páSahlgrenska akademin vid Göteborgs universite。

在潘德米·费尔德安斯泰尔达(pandemin för de anställda)、och fortsätta följa demupp(och forts-atta fólja-demupp)领导下,研究了费尔阿特(föratt)对阿尔贝特·斯米尔恩·奥奇·哈桑(arbetsmiljön ochälsan)的理解。

Läs ocksá:
弗罗斯宁斯卡达·维德塔尔门·坎格·朗瓦里格特·利丹德
弗雷·布里斯特宁加·维德·弗洛斯宁医学电视台

Vetenskaplig研究:

COPE工作人员研究:关于新冠肺炎疫情期间瑞典产妇和新生儿保健工作者的工作满意度、工作生活冲突、压力和倦怠的研究描述和初步报告,国际妇产科杂志.

康塔克:

卡罗琳娜·林登(Karolina Lindén)、巴恩莫斯卡(barnmorska)、萨勒格伦斯卡·阿卡德明(Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universite)大学讲师
卡罗琳娜·林登@gu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村