mot bláhimmel,Höga skorstenar som det kommer vit rök ur。
Artikel frán公司隆德大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Upp emot en femtedel av dagens koldioxidutsläpp ska tas om hand av storskalig koldioxydinfángning,enligt länders beräkningar–en teknik somännuär i sin linda。Vi riskerar att bli beroende av en storskalig koldioxinfángning som vare sigär hállbar eller realismisk,menar hálbarhetsforskaren Wim Carton vid Lunds University(梅纳尔·希尔巴赫茨福斯卡伦·维姆卡尔顿大学)。

En genogáng som bland and ra Wim Carton har gjort och som gár igenom 50 länders klimatstrategier visar att lánders beräkningar av sákallat nettonollutsläpp kraftigt skiljer sigát。

Genomgángen visar ocksáatt de sákallade kvarvarande utsläppen,se faktaruta nedan,är betydligt störreän vad forskarna haräknat med。

Nettonollolutsläpp och kvarvarande utslápp公司

För att náklimatmálen,och begränsa uppvärmningen,直到1,5级,behöver koldioxidutsläppen násákallat nettonollár 2050年。

Nettonoll innebär i praktiken inte noll utsläpp,utan att kvarvarande utslápp som inte kan hanteras genome klimatátgärder som utfasning av fossila bränslen,kompenseras via koldioxidinf ngning。Det omfattar以koldioxidlagring(碳捕集存储)och trädplantering为例。Jordbruket och vissa industrier stár för majoriteten av de kvarvarande utsläppen。来自jordbruket eller and ra växthusgaser frán industin的Det kan vara metangas。

卡拉:隆兹大学

Forskarna har bland annat研究人员hur länderna beräknar mängden kvarvarande utsläpp,通过utfasning av fossila bränslen och and ra gängse metoder,所有utslápp som enligt länderna inte kan hanteras。

En femtedel ska“fángas in”(英飞特德尔斯卡“飞入”)

Genomgángen visar att länder har olika定义者pávad som räknas som“kvarvarande utsläpp”,frán vilka sektorer de kommer och hur de ska kunna kompenseras。

研究人员visar ocksáatt de flesta länder uppskattar att dessa utsläpp utgör cirka en femtedel av ländernas totala utslápp。Detär en siffra som enligt Wim Cartonär betydligt störreän vad forskarna tidgeare räknat med。

Har inte testats storskaligt公司

Länderna räknar med att kvarvarande utsläpp ska hanteras genom sákallad koldioxidinfángning–tekniker för att fánga in och omvandla koldioxid。

–Men idag har dessa tekniker inte testats i stor skala,säger Wim Carton公司。

En osäker strategi,医学博士andra ord,enligt forskarna。

斯沃特·阿特·梅夫拉

研究人员姓名:vad som ska räknas som kvarvarande utsläpp gör detäven ocksáAtt jämföra länders utslápp。Det gör Det ocksásvártuppskatta de faktiska utsläppen och beräkna vilken mängd koldioxidinfángning som kommer att krävas för att nánettonoll,menar Wim Carton公司。

Oklarheterna kring hur mycket utsläpp som kommer att finnas kvarökaräven riskerna för inte nåParisavtalets 1.5级。

“Fullständig soppa”

För att skapa tillförlitliga och realimatiska klimatplaner krävs nu tydligare定义者och en bättre samsyn pávad som ska räknas som“kvarvarande utsläpp”,enligt forkarna。

–是德萨·尤斯拉·pp verkligen oundvikliga吗?Detär svårt att veta eftersom beräknangarna och definitionenera ser såolika ut。Detär en fullständig soppa,säger Wim Carton。

Han säger ocksá:

–Vi máste utgáfrán tydliga utsläppsberäkningar,annars riskerar Vi attöverdriva och bli beroende av en storskalig koldioxinfángning som vare sigär hállbar-eller realistisk。

Vetenskaplig artikel公司:

为什么残余排放现在很重要,自然气候变化.

康塔克:

Win Carton,博士i hállbarhetsvetenskap vid Lund大学可持续性研究中心

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村