Abstrakt bild med rörelseoskärpa av ung man som skakar páhuvudet公司。
Artikel frán公司Sahlgrenska akademin vid Göteborgs大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

罕见癫痫患者。De harocksásämre tillgáng,直到专业的rad várd,visar en avhandling。

癫痫诊断仪och kännetecknas av störningar i hjärnan som geráterkommande epileptiska anfall。安法伦·坎格乌普霍夫(Anfallen kan ge upphov till kramper)、弗罗拉·梅德韦坦德(förlorat medwetande eller andra neurologiska symtom)。

Läkemedel mot epilepsi gör att de flesta patier blir anfallsfria inomágraár och kan leva som vanligt,men för en tredjedel fortsätter anfalls trots behandling。Detta kan páverka mánga delar av livet,直到示例jobb,关系人och förmágan att köra bil。

在处理Sahlgrenska的视频时,Göteborgs大学的视频被称为癫痫。Det kan innebära att människor stämplas,diskrimineras och förlorar social status i bád e arbetsliv och relationer until följd av diagnosen。Det kan i sin tur leda till sämre psykisk hälsa och i värsta fall hindra människor frán att söka várd。

罕见性癫痫

Avhandlingen har ocksástudeterat socialekonomiska faktorer utifrán data frón nationella register,självraporteringsenkäter,individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer。

–Vi fann att personer med lägre utbildnings-och inkomstnivástatistiskt sett har svá罕见癫痫,och samtidigt i lägre grad har tillgáng直至神经科。Det tyder páen socialekomonisk ojämlikhet i svensk epilepsisjukvárd,säger Klara Andersson,ST-läkare i neurology och forskare vid Sahlgrenska akademin。

Psykik ohälsa kan spela在

Utlandsfödda beskrev högre niváer av stigma jämfört med svenskfödda-vid epilepsi–trots att det inte fanns nágon pátaglig-skillnad i förekomst av anfall mellan grupperna(乌特兰斯德·贝斯克列夫·霍格列夫·尼维尔·阿夫·安法尔·梅兰·格鲁佩纳)。

Skillnaderna försvann dock när skattningar av psykisk hälsa ochángestsymtom vägdes公司。

–Det indikerar att Det kan finnas skillnad i samsjuklighet i psykisk ohälsa bland svensk-och utlandsfödda personater med epilepsi,vilket vi behöver bli bättre páattäcka och behandla vid kliniska uppf ljningar,säger Klara Andersson。

Sociala aspekter viktiga i várden协会

Medicinesk behandling av epilepsianfallär utgángspunkt för várden,menäven sociala aspekter av epliepsi behöver biktas för-framgángsrika behandlingsresultat,visar avhandlingen。

Klara Andersson betona vikten av ett individuellt förhállningssätt som tar hänsyn直到患者成为sociala förrhállanden。

–Sociala barriärer,stigma och komplexa medicinska situatorökar behovet av specialrad epilepsiv-rd。Ett多学科团队som under lättar kommunikation,utbildning,psykologiskt stöd och samarbete med externa parterär avgörande för att stödja utsatta personer med epilepsi,säger hon。

癫痫发作

癫痫患者的症状和症状。安法伦·奥萨卡斯·奥舍弗格·恩德·埃列克特里斯卡·乌拉德宁加·赫杰纳斯·内夫塞勒(Anfallen orsakas avövergáende elektriska urladdningar i hjärnans nervceller)。

Sjukomen kan vara medfödd men ocksáuppstáefter stroke,tumör eller svár infektion i hjärnan。Mánga gánger kan或获得国际签证。

平均处理:

癫痫患者的耻辱感和社会经济后果,,Sahlgrenska在哥德堡大学生活。

康塔克:

克拉拉·安德森(Klara Andersson),福斯卡尔·维德学院(forskare vid institutionen för várdvetenskap och hälsa),萨勒格伦斯卡·阿卡德明(Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universite),klara.andersson@gu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村