Artikel frán公司马尔默大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

斯纳布斯帕·雷特·弗拉尔(Snabbsp-ret för lär lárreärl ngt ifrán en rak väg)直到低估了i ett klasrum。直到Sverige och vill börja jobba,Det supplier才开始提供罕见的som kommit。

我一直在学习,但在19年前我一直保持着良好的关系。Den visar att lärarna,efter att ha läst svenska páSFI,supplievde svárigheter att hitta Den rakaste vägen,till att klassas som svensk lä罕见。

拉腊人研究了哈格特·斯纳布斯帕·福尔(har gátt Snabspár för Lär)罕见的埃勒(eller)和康普莱特(kompletterande utbildningar)大学。Vägen till snabbspáret börjar vanligtvis基因组kontakt med Arbetsförmedlingeng。 

–Många som deltar i utbildningarna vill veta vilken somär snabbaste vägen直到工作。德塔·斯沃特(Detär svárt att fáenöverblick páprocessen beroende páutbildningen man-har med sig och hur man-har arbeta tigare)。Systemetär svárnavigeratäven för Arbetsförmedlingeng och universite där utbildningen cadeäger rum,säger forkaren Catarina Economou vid Malmöuniversite系统。

Lärarna i studien supplevde att det var svárt att fáreda páexakt vad de behövde studera för att fósin svenska Lärarralization拉腊研究所提供的信息。来自明尼苏达大学的Det tar tid att fábesked frán myndighter som Universitests-och högskoleráDet,UHR,och Skolverket kring vad–och hur mycket–de behöver komplettera sina beginliga utbildningar。

Saknar dokument och examensbevis公司

Ett问题kan ocksávara lä罕见som har flytt inte har fátt med sig examensbevis och dokument frón sitt hemland。

–Detär en láng period av osäkerhet som gör att man kan bli frustrerad。参议员坎斯克·雷达·帕塔特·诺贡·安南·哈塔吉特·恩安南·瓦格·奥奇·坎斯克·伯杰德(kanske började)低估了自己的影响力。我的手把锁住了,直到收到信息。穆加瓦夫·瓦尔德林格·比格·帕特(Mnga av validaeringsprocesserna),曼·格尔·米克特(gör mycket själv och kontaktar rätt person sjálv,säger forskaren Elin Ennerberg vid Malmöuniversite。

启蒙福斯卡纳·芬兰人和拉·斯纳布斯帕,直到特例för kockar,där det gár betydligt lättare att snabbt komma ut i arbetslivet。

–在法律合法化之前,我们一直在进行司法审查。

Rektorer mestadels阳性

19岁的拉腊人研究了gick färdigt snabbspáret och jobbar i dag i skánska skolor som legiranerade lä罕见。我研究了intervjuades ocksánio rektorer som var positiva,直到lärarnas förmága att agera brobyggare och deras integrationskompetens。Mánga av rektorerna ság ocksördelar med flersprákigheten och värderade den som en viktig kompetens公司。

–Detär ocksáviktigt att seämneskompetensen som lärarna har med sig。En läre sa“jag vill bli matteläre re,inte bara brobyggare”。Derasämneslärarkompetens kan tillföra skolan ná得到了samtidigt som de interkulturella kompetenserna tas tillvara,säger Catarina Economou。

Ofta provanställningar公司

雷克托雷纳·索格(Rektorerna ság dock risker pöförhand med att anställa invandrade lärare och ville of ta helst erbjuda dem prova pá-anställningar)。德孔德塞亚特·拉纳·伊布兰·瓦尔·奥瓦娜·维德蓬赫滕·梅兰·赫莫·斯科拉。德瓦罗茨奥瓦纳vid svenska skolansätt att bedöma kunskaper。

–Vi har intervjuat individuella rektorer。Deras ansvarärör Deras egen skola och elever,det kan vara komplicerat för dem vid en anställnings过程。De fár ett stort ansvar att integrera gruppen páarbetsmarknaden,säger Elin Ennerberg。

其他学生:

19个罕见的och nio rektorer i Skáne intervjuades。德弗莱斯塔大道19号拉腊那大学拉波尔滕·哈格特管理学院马尔默大学。穆加av dem kommer ursprugligen frán Syrien och de har haft en anställning som lärree i Sverige i ett–treár。Vid sidan av snabbspáret har flera gátt kursen Utländska läravers vidareutbildning(乌尔夫)。

融洽关系:

Invandrade läravers erfarenheter efter Snabbspáret för läre och förskoleläreme och kompletterande lárarutbildningar公司,IFAU–研究所。

康塔克:

卡塔琳娜·埃科诺莫(Catarina Economou),马尔默大学(Malmöuniversite)讲师,catarina.economou@mau.se

艾琳·恩纳贝格(Elin Ennerberg),比特·戴德·勒克托·维德·马尔默大学(biträdade lektor vid Malmöuniversite),elin.ennerberg@mau.se公司

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村