Blåstång påÖstersjöns僵尸。图片:阿尔夫·诺科/赫尔辛福斯大学
Artikel frán公司斯托克霍姆斯大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

巴拉斯特科加尔纳(Blástángskogarna iØstersjön anses viktiga för att de tarupp och lagrar koldioxid frán atmosfären)。男人们等待着kare kan nu visa att algernaäven ger ifrán sig metan,som till viss del gör dem mindre effektiva。

Vissa kustekosystem kan ta upp och lagra stora mängder koldioxid frán atmosfären,sákallat“blátt kol”,och att restaurera dem kan därför vara en viktig naturbaserad lösning för att mildra klimatförr ndringarna。

Välkända ekosystem med blátt kolär till excepel红树林och sjögräsängar,men pásenare tid har det föreslagits attäven makroalger,som den vanliga blöst-ngen iÖstersjön,kan ta upp stora mängder kol。Om detta kol till example exporteras until och lagras i djuphavet,kan makroalgerna vara ett av de viktigaste ekosystemen för blótt kol globalt sett.直到och lagars i djuphavet的出口。

Blåstång是一个很好的例子

我正在学习斯德哥尔摩大学赫尔辛福斯分校梅特弗勒德纳växthusgaser mellan vattenytan och atmosfären utaför Askö-Trosa实验室。Mätningara bekräftade att blástángskogar och blandad vegetation i kustzonen tarupp betydande Mängder koldioxid frán atmosfären。

Men mätningara visar ocksáatt blástángskogarna iØstersjön avger betydand mängder metan,vilket till viss del kan motverka algernas upptag av koldioxid frán atmosfären。

–Det var lite förvánande att blástngen avgav metan,eftersom bl⁄stung växer páhárt substat och inte pámjuka沉积物,där metan normal bildas,säger Christoph Humborg,forskare vid Stockholms universites sÖstersjöcentrum。

Metan hittades i沉积物

Forskarna upptäckte att fickor av deposition finns mellan algerna och där hittades de metanbildand mikroorganismerna–arkeréer的沉积物。

–阿肯色州希塔德斯•奥克斯帕夫(Arkéerna hittades ocksápáflytande fintrádiga alger och ansamlingar av organizt material som finns i ansluting until bl st-ngen)。

哈夫·莫恩斯蒂拉
图片:Michael Hold/Unsplash

Mätningar av koldioxidupptag och metan公司

Forskarnas mätningarna visar att blástángskog tar upp betydand mängder koldioxid frán atmosfären。

弗德纳-瓦雷拉(Flödena varierr)在奥雷特(ret)的领导下,男子总人数达到每公顷0.52吨二氧化碳。Det kan jämföras med 0,71吨CO2 per hektar ochár för omráden med blandad植被。

Koldioidupptaget uppvägs停靠至viss del av den metan som flödar frán vattnet,直至atmosfären i samma miljöer。Eftersom metanär en starkare växthusgasän koldoid uppgår nettouptaget,每公顷含0,38吨二氧化碳(koldoidekivalent),每公顷含0.46吨二氧化碳(koldoidekivalent)。

Christoph Humborg förtydligar att det fortfarande kan vara viktigt ta hand om ocháterställa livsmiljöer med makroalger-urett-klimatperspektiv(克里斯托夫·亨博格·福特利加尔)。

–Vár studie visar att dessa miljöerär nettokoldioxidsänkor,bara inte sástora som ibland har föreslagits,säger han。

明斯克德宁(Minskadövergödning)kan gynna klimatet

Ur ett förvaltningsperspektivär det ocksáviktigt att veta om metanproduktionen páverkas av blánst ngsskogarnas hälsostatus,det vill säga om makroalgeriövergödda nedbrutna system producerar mer metanän ostörda ekosystem。Denna hyposes kommer nu att testas av den svensk-finländska forskargruppen基因组实验som ska genomföras under nästaár。

–瓦拉·马丁加·格戈尔德斯·普拉茨(Vára mätningar gjordes páplats),我是埃特·斯特斯·肖恩·索马·帕夫卡特·奥弗格德宁(i ettstersjön somär páverkat av vergödning)。Ett mindreövergött ekosystem med mindre ackumulering av organicakt material och mindre mängd fintrádiga alger skulle sannolikt producera mindre metan。Om sár fallet kanátgärder för att minskaövergödningen avsevärt förbättra dessa miljöers möjlighet att binda kol och därmed bidra till att mildra klimatförrändringarna,säger Christoph Humborg。

Vetenskaplig研究:

甲烷排放抵消了沿海大型海藻、混合植被和沉积物生态系统的大气二氧化碳吸收,自然通信.

康塔克:

Christoph Humborg,斯德哥尔摩大学,电子邮件:christoph.humborg@su.se,电话:08-674 76 68

Florian Roth,斯德哥尔摩大学Östersjöcentrum och Tvärminne动物园站,Helsingfors,florian.roth@su.se

 

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村