Artikel frán公司林雪平大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Genom att ställa om till flexibla energisystem där fjärrvärmesystem,elsystem och industry samverkar kan problems et med ojämnt energiflöde frán vindkraft delvis lösas visar forsking fr n Linköpings universitet公司的基诺姆公司一直致力于flöde fra n vind kraft delvis lólö。

Enligt Energiöverenskommelsen,som trädde i kraft 2016 efter beslut i riksdagen,ska all svensk elproduktion vara helt förnybar redanár 2040。Det innebär en utbyggnad av framför allt vindkraft och直到viss del solenergi。

Förnybar能源r solenergi、vindenergi、vágenergi、vattenkraft och biomassa。Detär förnybara energikällor som ständigt fylls pá,främst genom-solens-strálar。

Ger inte ett体育场

葡萄酒酿造过程中的问题是能源问题。Bláser det mycket fár systemetöverskottsenergi som behöver exporteras,och Blóser det liteär förh llandet omvänt och el behö)ver importeras。我得到了kan den variationen I viss mán regleras med vattenkraft för att ge stabilitet I energisystemet。男子med enökad andel vind-och solkraft behöver systemet balanseras páannat sätt ocksá。我曾在斯卢特库蒙泰恩·福尔瓦纳(slutkunsumenten förväntar)sig en pálitlig tillgáng páelenergi oavsett väder och vindär det en utmaning任职。

Genom att ställa om till flexibla energisystem där fjärrvärmesystem,elsystem och industry samverkar kan problemet delvis lösas。Driften av värmepumpar och kraftvärmeverk i fjärrvärmesektorn kan styras såatt de hjälper直到平衡系统。阿尔文诺姆工业公司,索姆斯特费尔西尔卡37 procent av den totala elförbrukningen,ligger potential för en dellösning av problemen。

–Inom industrian gár mánga处理器pámax och man jobbar med“精益生产”vilket gör det svárare att vara flexibel。男子samtidigtär den största驾驶kraften ekonomisk。Om det gár att minska kostnaden genome att vara flexibeluta att det gör utöver produktionen skulle en omställning vara möjlig,säger Maria Johansson,universitestlektor vid Instituten för ekonomisk och industriell utveckling,IEI,vid Linköpings university。

Forskarna har utgátt frán ett framtidsscenario där mängden vindkraftökar frás n dagens 28 TWh至55 TWh och mäng den kärnkraftär noll。我喜欢21 TWh的Sverige behövaöka importen av el med。阿尔文·斯库勒·卡·萨特·登·维斯提格(skulleöka sáatt denöverstiger den befintlga kapaciteten i kablarna som sammankoplar Sverige med grannländerna)、梅德·安德拉·罗德(med andra ord)–德特·科默(kommer att uppstöverskottsel)。Med hjälp av datorsimuleringar kunde forskarna se att om man kombinerra alla system för att jobba flexibelt skulle mängdenöverskottsel minska Med 74 procent och importen skulle minska Med 36 procent。这是一个非常稳定的系统。

Skifta användningen i tid公司

–在skifta and vändningen i tid上进行检查。曼·贝霍夫罗卡(Man behöveröka flexibiliteen pábehovssidan eftersom det finns mindre flexibalitet páproduktionssidan)。Sen finns viss möjlighet att kolla páenergilagring i,直到示例fjärrvärmesystemet men detär föl för framtida forskning,säger Danica Djuric Ilic,universitetslektor páIEI。

Forskarna jämför konceptet med hur privatperser kör sin disk-och tvättmaskin när detär ett billigare elpris págrund av hög vindelproduction och lógt elbehov i systemet公司。Det bidrar till lägre toppar av elanvändning när elenár dyr,Det vill säga när-vindelproduktionenär lág och elbehoveti systemetär högt。Om samma principal kunde införas inom industrian sáatt elanvändningen bättre matchar tillgángen pávind-och solel i nätet skulle balansen i elsystemet förb ttras och andelen förnybar energy skulle kunnaöka。男人们发现了kräver storskalig samordning。Forskarna genomförde ocksáintervjuer med energibolag och industrialöretag för att underöka bedder,drivkrafter och incentament när det gäller användarflexibilitet。

–energianvändning för att se vilka处理器som kan vara flexibla uta att det gör ut ver produktionen的Industrierna behöver inventera。Trovärdiga flexibilitetsmarknader skulle kunna vara en lösningarna där man köper och säljer flexiblitet公司。För det behövs ocksásmarta系统som styr och samordnar elanvändningen,samt系统som bättre kan Förutsäga kraftproduktionen frán vind och sol som ju hänger ihop med vädret,säger Maria Johansson。

融洽关系:

Flexibelt能量系统基因组samverkan mellan fjärrvärmesystem,elsystem och industry(玛丽亚·约翰逊、达尼卡·朱里奇、伊戈尔·克鲁兹)。

康塔克:

玛丽亚·约翰逊,列克特大学,maria.johansson@liu.se
Danica Djuic Ilic,列克图大学,丹麦.djuric.ilic@liu.se

Fotnot公司:

Enligt SCB uppgár den totala elförbrukningen i Sverige直至2021年达到165 TWhár。Av det kommer cirka 71 TWh frón vattenkraft och 28 TWh frán vind-och solkraft公司。Tillsammans utgör de förnybara källorna alltsástraxöver 60 procent av all elkraftsproduktion公司。

兽医之家svenskaöverenskommelsen与能源政策

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村