Ett gult löv utanpåen regnig fönsterruta公司
Artikel frán公司Röda Korsets Högskola公司

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Detär lätt att tro att Detár trauman frán krig,konflikt och flykt som ger psykisk ohälsa hos asylsökande i Sverige。男人们一直住在斯维里奇·比德拉奥克斯的家里,直到飞翔在天空中。

Människor som tvingats fly sitt land löper enökad risk att fádálig hälsa–och en särskild risk för att utveckla psykisk ohálsa。

Den som efter flikten söker asyl hamnar of ta in extra utsatt sitution,visar forskingen(德索姆·埃夫特飞越了索克·阿瑟尔·哈姆纳尔,在额外的utsatt形势下,维萨尔·福斯尼根)。Det beror páden osäkerhet som en ebär简易程序。

Att bo med mánga夕卡岩应力

Naturligtvis finns en mängd skäl till till att fliktingar och asylsökande kan mápsykiskt dáligt och ohälsan varierra fr n människa till直到mánnisca。

男性认为芬兰人的研究者是som visar att man of taär extra utsatt som boende páen flikting förläggning,eller liknande kollektivt boende。来自Röda Korsets Högskola pekar的研究刚刚开始。

–I Sverige bor cirka 40 procent av de asylsökande I boenden som tillhandahállits av Migrationsverket och om man inte kommit,直到Sveriger som familj betyder det of ast att man delar boende med människor som man inte känner under variande tidsperioder,mánga gánger flera r,säger Charlotta van Eggermont Arwidson,doktorand vid Röda Korsets Högskola。

–Póett anläggningsboende i Migrationsverkets regi delar of ast tvátill sex personer sovrum samt delar kök och badrum med ett större antal personer。

Inte bara krig och flykt som ger dáligt máende公司

Att bo pádetta sättär pámänniskor och asylsökande personer upper i intervjuer i den nya studien at livet blir som“fruset”under tiden som de söker asyl。供应商maktlöshet och att livet präglas av oro ochältande。

–Detär lätt att lite förenklat tänka att Detár Det som fliktingar bär med sig frán sina hemländer i form av erfarenheter av krig och konflikt eller farliga fliktvägar somär Det-som pöverkar den psykiska hälsan,medan den här studien visar att deär lika mycket situationonen i tile Sverige,av osäkerhet och begränsade resurser、som påverkar hälsan、säger Charlotta van Eggermont Arwidson。

Snabba处理器är viktigt

Det här visar att Detär viktigt att ha en stödjand miljöoch en minskning av stressande faktorer i kollektiva boenden för flyktingar i Sverige,enligt Charlotta van Eggermont Arwidson。

研究visar ocksá,än en gáng,pávikten av snabba beslut i människors asylprocessor。

Fliktingar visar omsorg om varandra飞行

我研究了一下,比格·帕奎尔(som bygger páintervjuer)在斯维里奇14所监狱的情况,以及在马纳托姆和拉伊萨马的情况。

–Flera av deltagarna beskrev en oro för hur andra páboendet mádde och hur de lärt sig att förstátecknen som tyder páatt nágon av de andra boende inte már bra–som att de isolera sig pásit rum och blir mindre sociala,säger Charlotta van Eggermont Arwidson。

–Det härárär ett viktigt结果表明,som synliggör att asylsökande inteendastär提供了关于不丹文坎签证的个人情况。

Vetenskaplig artikel公司:

过着冰冻的生活:瑞典收容所寻求庇护者经历和护理实践的定性研究(夏洛塔·范·埃格蒙特·阿维德森、杰西卡·霍尔姆格伦、克里斯蒂娜·戈特伯格、彼得·廷戈·奥赫·亨利克·埃里克森),冲突与健康.

康塔克:

Charlotta van Eggermont Arwidson,首席执行官和视频Röda Korsets Högskola
charlotta.arwidson@rkh.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村