För dig somär记者(fd Expertsvar)

记者och söker en forskare att intervjua?Eller letar du efter aktuell forskining inom ett visst omráde?Dáhar du hamnat rätt!

洛加在för att ställa din fråga eller ansök om ett konto。

这是一个很好的例子。

Forskare i skyddsutrusting,hjälm och reflectväst läser av mätutrustning i närheten av vulkanen。
Forskare använder mätutrustning i närheten av vulkanen Fagradalsfjäll公司。图片:Naturhistoriska riksmuseet

Vill du vara med i Journalittjänstens nätverk?记者村?

记者jänsten bestár av ett nätverk av flera hundra kommunikatöreröver hela landet som hjälper记者att komma i kontakt med lämpliga forskare。

Arbetar du som kommunikatör páett lärosäte eller en annan forskande组织och vill vara med i nätverket?瓦尔科曼!