Den globala uppvärmningen ställer samhället inför helt nya utmaningar。国际最新手持式风险检测报告(Interna minst handlar det om risk förökad spidning av sjukdomar)。Forskare i Umeáföreslár nu att samnordiskt varnings系统inrättas för att hálla koll pöhur s jukdomar som sprids i den nordiska naturen som riskerar attöverföras s till människor s。

–Detär klokt att använda den tid vi fortfarande har páoss innan läget blir akut,直到att inrätta system för att skydda oss mot följderna av de klimatförrändringar som viän sálänge bara sett början pá,säger Birgitta Evengárd,emerita Umeáuniversite教授。

Den globala uppvärmningen skerännu snabbare i Nordenän iövriga världen。Med ett varmare klimat kommer nordgränsen för mánga arters utbredning at flyttas,och Med dem ocksárisken försjukdomar de för-Med sig。Detär en utveckling som redanär fullt synlig,以hur fästingarna spridsöver större omröden为例。Uppvärmningen innebär ocksáatt sjukdomar bokstavligen kan komma upp ur marken。我在永久冻土带sig tillbaka,tinar mycket gamla djurkadaver fram拍了一张照片。De kan i vissa fall vara bärare av farlega sjukdomar som vi annars har betraktat som utrotade,mjältbrand的例子。

Covid-19面容特徵者somöverförs frán djur,直到människor snabbt kan utvecklas,直到全球疫情爆发。Det finnsäven轿车tidgare ett stort antal sjukdomar,sákallade zoosnoser,somöverförs mellan djur och människor。我是诺拉·斯韦里格·索尔克费伯·恩卡恩德·哈泽尔。TBE通过fästingarär和豁免。

–Covid-pandemin visar att det gár att bemästra nya sjukdomar som sprids frán djur till människa,men prist i männeskoliv kan bli mycket högt om man inteärörberedd。马恩加·利夫·坎·斯巴拉斯(Mánga liv kan sparas om man har sádan koll pás jukdomar som spirds i djurvärlden),阿特曼·坎·乌特维克(att man kan utveckla vaccin innan de tar stegetöver till Människor,säger Birgitta Evengárd。

这是一个由Norden där man regelbundet undersöker och rapporterar和一个乏味的组织者påland och i vatten组成的团队。Detta för att ge understarg fören bedömning av om det har kommit until nya sjukdomar som riskerar attöverföras till människor,sáatt hälsovárden ska kunna bygga upp beredskap i form av tillgáng until várd och eventuella vacciner。

Förslaget läggs fram inför Nordiska ministerrádet som ett领导的i ministerrsádets arbete med att uppnámálet诺登社会主义《2030年可持续医学展望》。Den vetenskapliga artikel där förslaget presenteras har av det samnordiska institutet Nordforsk提名som en möjlig pristagare i en tävling om bästa bidrag至málet。

Forskarna、Birgitta Evengárd vid Umeáuniversite och Tomas Thierfolder vid Sveriges lantbruksuniversite、är drivande i det arktiska forskingsnätverket CLINF、气候感染研究基础设施、med forskare fr n Grönland i väster直至Sibirien iöster。Dessvärre har samarbettet med de ryska forskarna i nätverket försvárats av Ryslands krig i Ukraina och den bojkott av Rystland som har följt av kriget公司。

För mer信息,kontakta gärna
比吉塔·埃文格德
乌梅大学för klinisk mikrobiologi研究所名誉教授
电话:090-785 23 00
手机:070-234 98 20
电子邮箱:birgitta.evengard@umuse

乌梅大学
乌梅大学
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37000学生och drygt 4300 medarbetare。Här finns en mángfald av公司特比尔德宁加av hög kvalitet och världsledande公司抛弃伊莫·弗莱拉·维滕斯卡普莫尔登。Umeáuniversitetär ocksáplatsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9–en revolution inom gentekniken som tilldeletas Nobelpriset i kemi大学。

维德·乌梅大学。Våra sammanhållna校园gör det lätt att mötas,samerbeta och utbyta kunskap,någet som gynnar en dynamicsk ochöppen kultur där vi glädsåt varandras framgångar。

Presskontakt出版社:

Presstjänsten出版社

电话:

090-786 50 89

美孚:

072-206 89 23