Kl.14.14,svensk tid,den 4月14日sändes den europeiska rymdsonden Juice upp frán Franska Guyana医疗目的地Jupiter och dess isiga mánar Europa,Callisto och Ganymedes。俄罗斯皇家科学院(IRF)ansvarar för tvór av de tio vetenskapliga rymdinstrumenten ombord páEuropas största vetenskappliga ryMDespection nágonsin。Huvudmáletär att ta reda páom det finns förutsättnigar för liv páJupiters mánar。

欧洲空间局(ESA):瑞姆德森·朱庇特ICy卫星探索者(果汁)。2031年7月1日,科默果汁发酵至朱庇特och mánarna som bestár av hav under lager av is。

Rymdinstrumenten som forskare vid IRF i Kiruna och Uppsala ansvarar för deltar inte bara i sökandet efter förutsättningarna until liv uta de kommeräven undersöka det komplexa samspelet mellan Jupiter,dess isiga mánar och rymdmiljön。

Stas Barabashär教授vid IRF i Kiruna och huvudansvarig för instrumentet Particle Environment Package,PEP,som bestár av sex olika sensor som mäter de olika typer av neutrada och laddade particlar som finns i Jupitersystemet。

Instrumentatet kommer att utforska mánarnas tunna atmosfärer、Ganymedes magnetosfär、söka efter signaturer av liv i gejsrar som sputar ur fr n Europa samt underöka Callisto。Genom att bevenna sig i Jupiters magnetfär kan PEP studera hur den fungerar och påverkar hela Jupitersystemet是一名年轻的磁人。

木星och dess系统av mánarär sákomplexa och individuella sáatt studera demär som att flyga igenom ett helt nytt solsystem,som kanske直到och med kan hysa liv!伊夫特·利卡德·uppsändningen sárár nästa milstolpe att sl _páPEPör första göngen för att kontroller att allt fungerra。Om allt gár braär det轿车在a ttaár och jag ser verkligen fram emot fantatiska upptäckter的领导下在哈特拉莫德进行“,säger Stas Barabash。

Jan-Erik Wahlundär docent vid IRF i Uppsala och huvudansvarig för仪器无线电和等离子体波调查,RPWI,som bestár av tio olika传感器som mäter elektriska och magnetiska fält samt kalljoniserad gas。

仪器包括科莫阿特underöka de isiga mánarnas atmosfärer、strukturen hos de under jordiska oceanerna under Europas、Ganymedes och eventuellt Callistos isiga ytor。RPWI kommer ocksáatt underöka bland annat de isiga mánarnas inre miljöer samt kartlägga elektriska strömmar。

我一直飞到木星,我一直飞到木星。芬兰人det förutsättnigar för liv?Hur skapades det och Hur kommer det att utvecklas?Samtidgetär detta en första将在hjälpa de som tar vid efter oss上对som kommer进行编织。Forskarnaär de första páplats i nya världar och Juiceär just en sádan任务som bryter helt ny mark“,säger Jan-Erik Wahlund。

Juiceär inte bara Europas största vetenskapliga rymdexpedition nágonsin,detär dessutom det störs ta och mest komplexa rymdprojektet i IRF历史。IRF valdes ut av ESA 2013 att bidra med instrumenten PEP och RPWI,som delfinanisierats av Rymdstyrelsen。

Olle Norbergär generaldirektör vid IRF och har tillsammans med Stas Barabash och Jan-Erik Wahlund följt uppsändningen pöplats i Franska Guyana(圭亚那)。

Valet av IRF som ansvarig för tváav tio仪器专员páden prestigefyllda rymdsonden Juiceär ett tydligt erkännande av IRF-som ett ledande rymdforskingsingsinstitut i Europa。IRF kommer nu att samarbeta med forskare frán hela världen för att studera Jupiters isiga mánar研究中心“,塞格·奥勒·诺伯格。

压榨机–IRF:https://cloud.irf.se/s/qkySDWAjB97QfD7

康塔克:
Stas Barabash教授,研究所för rymdfysik,huvudansvarig förmätinstrumentet Particle Environment Package,PEP。
+46 980 791 22
stas.barabash@irf.se

博士Jan-Erik Wahlund,研究所förrymdfysik,huvudansvarig för mätin仪器无线电和等离子体波研究,RPWI。
+46 767 697 877
jan-erik.wahlund@irfu.se

奥勒·诺伯格(Olle Norberg),弗雷姆德菲斯克研究所(Institutet för rymdfysik)总干事
+46 980 790 78
olle.norberg@irf.se

Presskontakt出版社:

马丁·埃里克森(Martin Eriksson),Informatör,法国皇家科学院。
072- 581 33 33
martin.eriksson@irf.se


合并信息:

IRF:s medwerkan果汁:
https://www.rf.se/sv/irf-i-rymden/juice网址/

Pressblder–交换偿付费:
https://cloud.irf.se/s/qkySDWAjB97QfD7

Rymdstyrelsen om JUICE公司:
https://www.rymdstyrelsen.se/upstack-rymden/juice–snart-pa-vag-mot-jupiters-isiga-manar/

ESA om果汁:
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice网站

欧空局媒体工具包-更新:
https://esamultimedia.esa.int/docs/science/Juice-LaunchKit.pdf

 

联邦研究院、IRF、är ett statligt,用于Utbildnings部门下属的研究院。IRF bedfriver grundforkning och for karutbildning i rymdfysik,atmosfärfysik och rymdteknik。梅廷加·哥尔斯大气、乔诺斯福伦、磁星、och runt and ra行星、med hjälp av ballonger、markbaserad utrusting(bla radar)och卫星。För närvarande har IRF仪器仪表司令巴纳卫星电视行星:乔登·奥赫·马尔斯。Dessutom et instrument pábaksidan av mánen och instrument帕瓦格直到Merkurius och solen。IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna(huvudkontoret),乌梅奥,乌普萨拉och Lund。

* * * * * * * * * * * *

瑞典空间物理研究所是一个政府研究机构,在大气物理、空间物理和空间技术方面进行研究和研究生教育。借助地面设备(包括雷达)、平流层气球和卫星,在大气层、电离层、磁层和其他行星周围进行测量。IRF成立于1957年(基律纳地球物理观测站),其首个卫星仪器于1968年发射。总部位于基律纳(地理坐标67.84°N,20.41°E),IRF也在乌梅奥、乌普萨拉和隆德设有办事处。

Presskontakt出版社:
马丁·埃里克森
电话:
072 581 33 33
Epost公司:
martin.eriksson@irf.se