国际海洋地质协会Staffan von Arbin vid Göteborgs Universite har underökt vad som kan vara Europasäldsta skeppskanon。Kanonen páträffades我在1300年前还没有utanför Marstrand páden svenska västkusten och dateras。结果是,av den tvärvetenskapliga studien ger ny kunskap om partiliets tidiga utveckling báde till lands och to sjöss,men vittnar ocks om en orolig tid för söl sölfarare som kustbefolkning。

Den lilla trattformade mynningsladade kopparkanonen,funnen av en fritidsdykare pá20米djup i have t utanför Marstrand,tros komma frán ett förlist skepp。阿特·福斯卡纳·贝多默(Att forskarna bedömer Att det rör sig om en skeppskanon),och inte en kanon som transporter ats som last,beror páAtt den fortfarande hade delar av en laddning kvar i krutkammaren när den hittades。卡诺宁var alltsáladdad och在哈夫斯伯特宁市大踏步前进。

–在14年前的一段时间里,在Göteborgs大学的码头技术视频中,斯塔凡·冯·阿尔宾(säger Staffan von Arbin)发现了各种各样的变化。

–Marstrandskanonen med stor sannolikhet härrör frán 1300-alet vilket gör den,直到en-av de absolutäldsta artilleripjäser som pöträffats i Europa。

对于skarna har dokumenterat fyndet genome 3D-skanning,och de har ockságenomfört en kemisk分析了av metallen som använts vid gjutningen av kanonen。分析visar att det rör sig om en kopparlegering innehállande omkring 14 procent bly ochendast mindre mängder tenn。

Denna legeringär långt ifrån最优för kanongjutting menar for karna,och detär triligt att kanonen skulle ha gått sönder och blivit obrukbar vid alltför intensiv an vändning。

–Helt uppenbart har den som gjutit kanonen inte haft de nödvändiga kunskaperna och förstáelsen för olika kopparlegeringars egenskaper,säger Staffan von Arbin。

–Det visar att manännu inte fullt ut behärskade kanongjutningensädla konst vid denna tid och att tillverkningen till stor del skedde utifrán“反复试验”。

分析indikerar ocksáatt kopparmalmen som brukats vid tillverkningen av kanonenär bruten i dagens Slovakien,medan blyet troligen kommer frán England eller gränsomrádet mellan Polen och Tjeckien。

我登上了tvärvetenskapliga studien,登上了engelska sjöhistoriska tidscriften的一些公众人物水手的镜子,redovisar forskarna resultaten av utförda analyzerman diskuterar ocksákanonfyndet i ljuset av skriftliga,ikonografiska och arkeologiska källor。Staden Marstrand,医学博士sin omtalat goda hamn,var under 1300-talet en viktig knutpunkt för handelssjöfarten mellan Västeuropa ochöstersjöomrádet。男人们没有在舞台上表演过克里格和康弗利克,也没有民间表演过哈特的单调乏味。Det fanns dessutom alltid en risk för piratangrepp公司。

De nya typer av eldvapen som utvecklades vid denna tid gav stora taktiska fördelar vid stridigheter直到sjöss。Det var dock inte bara krigsfartyg som förságs med bestyckning–隶属于loppet av senmedeltiden börjadeäven handelsskeppen i allt högre grad att utrustas med kanoner för att kunna försvara sig mot海盗och andra fientligt sinnade skepp。Undersökningen av Marstrandskanonen ger nya kunskaper och perspektiv pádenna militärtekniska utveckling公司。

Trattformiga kanoner av Marstrandskanonens typ brukar vanligtvis tillskrivas 1400-och 1500-talet,men fyndet vittnar alltsáom att modellen existerade redan pá1300-talet。De bevarade laddningsresterna i kanonens krutkammare visar ocksáatt användandet av kartescher,ett slags färdigpackade krutladningar,kom i bruk lángt tidgareän vad man känt till。

–Nu vill vi naturligtvis ocksáförsöka lokalisera och dokumentera skeppet som kanonen hörde till.甚至从sannoliktär hárt nedbrutte och sönderslaget borde det gáatt hitta spridda vrakrester vid en noggrann发明av fyndplatsen och dess omgivnigar,säger Staffan von Arbin。

 

Studienär fritt tillgänglig som开放访问:https://doi.org/10.1080/00253359.2023.2225311

 

法克塔
Den underökta kanonen páträffades 2001 av en sportdykare ochár idag i Bohusläns museums samlingar。Den nu genomförda for knings studien har gjorts i samverkan med Bohusläns museum ochär delfinansierad av Delegateonen för militärhistorisk forskning(DHF)samt Källvikenstiftelsen为德国博胡斯博物馆设计研究所。

三角洲:

  • Staffan von Arbin,瑞典哥德堡大学码头工程专业(研究项目)
  • 英国Oberende forskare的Kay Smith(专家pámedeltida krutvapen)
  • Tobias Skowronek,德国矿业博物馆,Tyskland(kemiska分析仪)

康塔克:
斯塔凡·冯·阿尔宾(Staffan von Arbin),电话:076-319 6663,电子邮箱:staffan.arbin@gu.se

图片1:Marstrandskanonen–en unik skeppskanon frán 1300-talet。Foto:Bo Niklasson/Bohusläns博物馆。

塞西莉亚·舍伯格
哥德堡大学历史风险研究所研究员Kommunikatör
电话:031–786 63 51、076–618 6351
电子邮箱:cecilia.sjoberg@gu.se