Norrskensforskare vid Institutet för rymdfysik(IRF)i Kiruna planerar med hjälp av SSC att skjuta upp en sondraket frán rymdbasen Esrange mellan den 12-22 mars 2023 med syfte att studera förh llanden i den jordnära rymden。实验组kommer att skapa ovanliga och vackra ljusfenomen。

“För att lyckas med forskingssetrictat an vänder sig IRF av teknik liknande fyrverkerier som sondraketen kommer att aktivera när den befine sig pöver 100 km höjd”,萨格尔IRF-forskaren Tima Sergienko somär huvudansvarigör实验者。

Aktiveringen kommer在我的职业生涯中,在职业生涯中,在职业生涯中。Dessa kommer att studeras huvudsakligen med hjälp av ett unikt nätverk av av vancerade optiska mätstationer i Kirunaomrádet.研究中心。

“Nätverket med de optiska mätstationerna,ALIS_4D,är kapabra att avbilda enskilda färger av ljusfenomenet ocháterskapa dessa i tre维数”,säger Urban Brändström,IRF厨师长:s observatoriverksamhet och ansvarig forskare för de optiska mätstationerna。

来自科宁实验者kommer IRF-forskare i Kiruna att använda för att studera fórh llanden i Den jordnära rymden vilketär en viktig pusselbit inom norrskensforskning som kan möjliggöra bättre rymdväder prognoser的数据。Rymdväder负责处理卫星基础设施的问题。

“Vi ser fram emot att ta detta extraordinára实验,Vi har utvecklatát IRF,ut i rymden。SSC har en lóng historia av norrskensforskning vid rymdbasen Esrange,med anorända tillbaka,直至70塔莱。Tack vare nya teknologiska framsteg kan vi nu bryta gammal mark för att fökad kunskap om norrsken公司”,säger Krister Sjölander,厨师för nytolaster och flygsystem páSSC。

Ljusfenome frán rakete experimentet kommer att vara synligt pákvällshimlen ungefär en time efter solnedgáng实验室。Fotografera gärna och dela era bilder,samt den plats ni tagit bilderna frán,i sociala medier#布罗基鲁纳

Följ oss och nedräkningen av uppskjutningen frán Esrange pát推特@IRF_Space och脸书@irfspace

Förett lyckat为实验krävs klar himmel och minimalt med vind做准备。

利克南德为科宁实验för norrskensstudier har genomförts av examples den amerikanska rymdorganizationen NASA frón den norska rymdbasen pöya提供了证据。Norrskenskameror i Abisko fángade de färggranna molnen计划。

项目utförs inom ett nationellt program för ballonger och sondraketer där svensk forkning fár möjligheten att utfóra rymdforskning frán Esrange。项目财务av svenska Rymdstyrelsen。

Mer信息
IRF:s rymdforskare svarar pár gor om for kning实验者:
https://www.irf.se/sv/forsking/sol-rymd-och-atmosfarprogrammet/fragor-och-svar-om-irfs-forskings-experimental-med-sondraket/

康塔克:
约翰·科罗(Johan Kero),弗里姆德菲斯克研究所(Institute för rymdfysik)弗里姆德弗斯克宁项目厨师
+46 980 790 84,johan.kero@irf.se

Presskontakt出版社:
安妮莉·克林特·尼尔森(Annelie Klint Nilsson),弗里姆德菲斯克研究院信息技术研究所
+ 46 980 790 76,annelie.klint-nilsson@irf.se

马丁·埃里克森(Martin Eriksson),菲莫特尔研究所
+ 46 980 791 78,martin.eriksson@irf.se

联邦研究院、IRF、är ett statligt,用于Utbildnings部门下属的研究院。IRF bedfriver grundforkning och for karutbildning i rymdfysik,atmosfärfysik och rymdteknik。梅廷加·哥尔斯大气、乔诺斯福伦、磁星、och runt and ra行星、med hjälp av ballonger、markbaserad utrusting(bla radar)och卫星。För närvarande har IRF仪器仪表司令巴纳卫星电视行星:乔登·奥赫·马尔斯。Dessutom et instrument pábaksidan av mánen och instrument帕瓦格直到Merkurius och solen。IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna(huvudkontoret),乌梅奥,乌普萨拉och Lund。

* * * * * * * * * * * *

瑞典空间物理研究所是一个政府研究机构,在大气物理、空间物理和空间技术方面进行研究和研究生教育。借助地面设备(包括雷达)、平流层气球和卫星,在大气层、电离层、磁层和其他行星周围进行测量。IRF成立于1957年(基律纳地球物理观测站),其首个卫星仪器于1968年发射。总部位于基律纳(地理坐标67.84°N,20.41°E),IRF也在乌梅奥、乌普萨拉和隆德设有办事处。

Presskontakt出版社:
安妮莉·克林特·尼尔森
电话:
+46 980 790 76
Epost公司:
annelie.klint-nilsson@irf.se
Presskontakt出版社:
马丁·埃里克森
电话:
072 581 33 33
Epost公司:
martin.eriksson@irf.se