Visste du att forskare och ingenjörer vid Institute för rymdfysik(IRF)i Kiruna har byggt rymdinstrument som kommer att bidra i sökandet efter liv páJupiters isiga mánar?在2023年的梦魇下,基鲁纳博尔纳(Kirunaborna och tillresta)直到施塔舒塞特·克里斯塔伦·福尔(Kristallen för att ta del av IRF):来自rymdespectonen Juice。

4月14日,我们在木星och tre av dess ismánar品尝了欧罗佩斯卡rymdsonden果汁。IRF har arbonate med projektet i merän tioár och medwerkan párymdespectonenär det mest omfattande och komplexa i institutes historia研究历史。欧洲葡萄园组织ESA somäger Juiceär detta den största vetenskapliga rymdespectonenágonsin。

Ombord pöJuice ansvarar IRFör tváav de tio vetenskapliga rymdinstrumenten som i april pöbörjade denáttaár lánga resan,直到停泊在木星och de tre isiga mánarna Europa,木卫三och Callisto。

Kirunabornas vardagsrum–Kristallen的Juice-utställning flyttat

基鲁纳博尔纳och allmänheten har under sommaren 2023 en unik möjlighet att ta del av den utställning som IRF varit páSverigturneémed under váren。

Fokus i utställningenär den hárdvara som IRF by ggt samt pádet vetenskapliga uppdraget för Juice果汁。

En av de stora vetenskapliga frágeställningarna som IRF:s rymdinstrument kommer att bidra tillärökandet efter förutsättningar till liv pánógon av Jupiters ismánar。

Ismánarna har hav av vatten在islagrena och vattenär avgörande för liv的领导下。

Utställningenär obemannad och har information pásvenska och engelska乌斯特维尔宁根州奥比曼纳德信息局。

加压

Mediaär varmt välkomna,直到向托尔斯塔格6号书房施压,朱利·克洛肯(juli klockan)13.00-14.00。

平板电脑:克雷斯塔斯图斯·克里斯塔伦(Kiruns stadshus Kristallen)的恩特雷计划。

梅德韦坎德IRF-forskare:
Stas Barabash教授,ansvarig för rymdinstrumentet Particle Environment Package(PEP)ombord páJuice,Gabriella Stenberg Wieser och博士Martin Wiese。

várens Juice-turnéoch har nyckeluppdrag för IRF旗下的Samtliga medurkade:s medurkan párymdespectonen Juice。

OBS!Vänligen meddela din närvaro för pressvisningen till公司annelie.klint-nilsson@irf.se塞纳斯特登6号朱利·克罗肯10.00。

Mer信息
乌斯塔尔宁根-斯韦里格图内:网址:www.juice.irf.se
IRF och果汁:https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/juice/
交换偿付费:网址:https://www.irf.se/sv/
ESA om果汁:https://esamultimedia.esa.int/docs/science/Juice-LaunchKit.pdf

压力表:
Annelie Klint Nilsson,里姆菲西克研究所信息员
annelie.klint-nilsson@irf.se, 0980 – 790 76

联邦研究院、IRF、är ett statligt,用于Utbildnings部门下属的研究院。IRF bedfriver grundforkning och for karutbildning i rymdfysik,atmosfärfysik och rymdteknik。梅廷加·哥尔斯大气、乔诺斯福伦、磁星、och runt and ra行星、med hjälp av ballonger、markbaserad utrusting(bla radar)och卫星。För närvarande har IRF仪器仪表司令巴纳卫星电视行星:乔登·奥赫·马尔斯。Dessutom ett仪器pábaksidan av mánen och仪器póväg直到木星,Merkurius och solen。IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna(huvudkontoret),乌梅奥,乌普萨拉och Lund。

* * * * * * * * * * * *

瑞典空间物理研究所是一个政府研究机构,在大气物理、空间物理和空间技术方面进行研究和研究生教育。借助地面设备(包括雷达)、平流层气球和卫星,在大气层、电离层、磁层和其他行星周围进行测量。IRF成立于1957年(基律纳地球物理观测站),其首个卫星仪器于1968年发射。总部位于基律纳(地理坐标67.84°N,20.41°E),IRF也在乌梅奥、乌普萨拉和隆德设有办事处。

Presskontakt出版社:
安妮莉·克林特·尼尔森
电话:
+46 980 790 76
Epost公司:
annelie.klint-nilsson@irf.se