En första sameuropeisk平台för att dela och söka information och bilder av cancer s jösätts nu.plattform ger fördela förbr de forskare och kliniker i arbettet med att诊断och behandla cancer。

–Detta europeiska samarbete börjar nu leverera och pásikt kan det fástor betydelse för utvecklingen av metoder att upptäcka och bekämpa olika前房室癌患者,säger Katrine Riklund,ochöverläkare vid Institutionen för-str lningsvetenskaper och den som samordnar den svenska delen av projektet教授。

Forskare frán Umeáuniversite,Region Västerbotten,Uppsala Universite,Karolinska och Linköping deltar i项目Eucaim,欧洲癌症成像倡议,som medfinansieras av EU och Vinnova公司。

Viktiga funktitoner ochöjdpunkter i平台形式平面设计:

  • En of fentlig katalogöver dataset för canceravbildning frón arkiven förEU-finansierade AI for Health Imaging-projekt,enligt ett-gemensamt元数据模式。
  • 埃特·费德雷拉特·舍克韦克蒂格·福勒(Ett federerat sökverktyg för att förstáden information somär tillgänglig)。
  • 完全集成医学生命科学登录验证和授权基础设施。
  • 欧洲金融监管局对基础设施癌症监测项目进行了评估。

Genom att släppa den första versionen av Cancer Image Europe under lättas delning av cancerbilder och stödjande kliniska数据。Samarbete mellan forskare、kliniker och AI-innovatörer i hela Europa stimuleras。Plattformen syftar till att páskynda takten i AI-utvecklingen och and ra dataintensiva cancer for kningsaktiviteter och därigenom möjliggöra och stärka vetenskapliga genombrott som kommer att forma framtiden för cancer diagnos och behandling。项目设定了mál och vision bidrar,直至de strategiska málen för Europeiska unionens发起och främjar创新och forkning。

Med infrastrukturen Cancer Image Europe tar Eucaim-projektet itu Med fragmenteringen av befintlga arkivör cancerbilder医学基础癌症图像欧洲版。En distribuerad atlasöver canceravbildning medöver 6000 miljoner匿名服务cancerbilddata frönöver 100000 patienter kommer att upprättas som En del av framtida uppdateringar。Infrastrukturen kommer att vara helt i linje med det europeiska hälsodataomrádet。Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för kliniker,forskare och innovationörer i hela EU för-utveckling och基准av tillförlitliga AI-verktyg。

Eucaim-projektetär en hörnsten i det av EU-kommissionen initierade公司欧洲癌症成像计划欧洲计划mot cancer,som syftar till att främja innovation och an vändning av digital teknik inom behanding och várd av cancer、för att uppn mer exakt och snabbare klinistkt beslutsfattande、diagnostik、behandingar och prediktiv medicin för.癌症患者。

För mer信息,kontakta gärna
卡特琳·里克隆德
电话:090-786 92 60
手机:070-397 96 84
电子邮箱:katrine.riklund@umuse

来自欧盟倡议的最新信息
癌症图像.eu.

乌梅大学
乌梅大学
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37000学生och drygt 4300 medarbetare。Här finns en mángfald av公司特比尔德宁加av hög kvalitet och världsledande公司抛弃伊莫·弗莱拉·维滕斯卡普莫尔登。Umeáuniversitetär ocksáplatsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9–en revolution inom gentekniken som tilldeletas Nobelpriset i kemi大学。

维德·乌梅大学。Våra sammanhållna校园gör det lätt att mötas,samerbeta och utbyta kunskap,någet som gynnar en dynamicsk ochöppen kultur där vi glädsåt varandras framgångar。

Presskontakt出版社:

Presstjänsten出版社

电话:

090-786 50 89

美孚:

072-206 89 23