Elever i socialekonomiskt missgynade skolor har ibland公司mindre kvalificerade lärreeän elever i mer välbärgade omráden。男人们发现了framför allt denökande sociala segregationen som páverkar elevernas skolprestationer。来自哥德堡大学的Det visar en avhandling。

Den ojämlika fördelningen av kvalificetrade lä罕见的几次som huvudorsaken,直到学生的技能达到顶峰。Leah Glassows avhandling visar att detär en anledning,men inte den viktigaste(Leah Glasows avhaling visar att detár en an ledning,男子入侵海盗)。
–Det räcker inte att attrahera de mest kvalificerade lärarna。Politikerna másteocksáta itu med social separation,säger Leah Glassow,universitietsadenkt i educhorik vid Göteborgs universitet。

维萨·兰德问题
我在处理哈特·利亚·格拉斯索(Leah Glassow under the elever med socialonomiskt utsatt bakgrund I 46 olika länder under de senaste 20áren,har mindre kvalificerade matematiclärade罕见的jämfört med elever I mer välbärgade omráden。

由此产生的visar att fördelninge av kvalificerade lärade rade稀有问题在智利、新加坡och Nya Zeeland、男子Leah Glassow blevändöförvánadöver hur liten uppdellningen av kvalificerade lá罕见的faktisktär pöettövergripande计划i världen。

社会隔离政策
Den socialekonomiska skolsegregationenökar,men Den ojämna fördelningen av kvalificerade läre reökar-inte-lika mycket。Detär framför allt den sociala segregationen som páverkar denökande prestationsskillnaden mellan rika och fattiga studenter internationalellt公司。
–Om vi vill minska skolsegregationen och skapa en bra skola ocksáför socialt missgynade eleverär det viktigt att veta hur stor roll,fördelningen av kvalificerade lä罕见spelar。Om det inteär huvudorsaken直到hur väl eleverna presterra máste vi fokusera páandra faktorer,säger Leah Glassow som betonal att mer forsking mást göras kring andra factorer som rör低估och lä罕见。

斯科兰繁殖器ojämlikheter
Leah Glassow放弃了visar ocksáatt enökad skolkonkurrens ochökade möjligheter att välja skola,直到en mer ojämlik fördelning av kvalificerade lä罕见。
–斯科兰·塞斯·伊布朗·索姆埃特·塞特(Skolan ses ibland som ett sätt att göra samhället mer jämlikt men detär mer troligt att den reproducerar ojäml ikheter)。Samtidgetär det tydligt att lärare i mánga länder fortfarande väljer att undimissa i mer utsatta omráden,sábildenär inte alltigenom阴性。

Pávissa platser i landet har man testat att blandaändra skolors upstagningsomráden och Pásásätt blanda elever frán olika sociaekonomiska omróden。
–Kanske máste denna typ av radikal förändring göras。Annars kommer skolan att fortsätta spegla den som finns i samhället隔离。

标题:教师分类与机会差距:制度差异与教育公平的跨国研究
康塔克:Leah Glassow,电话:031-7862083,电子邮箱:leah.glaslow-hill@gu.se

拉格希尔德·拉尔森
雷达克
Utbildningsvetenskaplga fakulteten公司
哥德堡大学
美孚:0766-18 61 55

https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa网站