Ett nyutvecklat仪器gör det möjligt att mäta gastriyck med hjälp av laserljus。Metoden,一些标记来自Umeáuniversite och Företagsforskolan,ger-mycket exakta mätningar och kan,直到示例snabbt upptäcka extremt smágasläckor。

Vör förmága att definiera och realivera de sákallade SI-enheterna–样本骨盆计量器,sekund och kg–med hög noggranhet blir allt viktigare i Várt globala samhälle。Hur láng en meterär eller Hur mycket ett kiggle vägerär ná得到了vi tar för givet,konstant uppsyn och utveckling av Nationella Metrologiska Institute runtom i världen手下的男子som i själva verketär。En av deras uppgifterär att kvalitetssäkra vára mät instrumentsáatt befolkningen tryggt kan handla varor,tanka bilen eller ställa klockan。

Clayton Forssén,doktorand vid Företagsforskolan,主持人i sin avhandling ett nytt sätt att realivera SI-enheten För tryck,pascal,somär báde precist och tilgängligt。Forskningen har skett i samarbete med RISE,där Sveriges Nationella Metrologiska Institute finns公司。

比德拉尔·蒂尔·萨克莱·阿贝茨普拉泽(Bidrar till säkrare arbetsplatser)

–Till skillnad frón den traditionella metoden att realivera tryck,基因组att applicera en känd kraft páen kánd区域,baseras den nya metoden páBoltzmanns konstant och en exceptionella exakt lasermätning av gasdensitet,säger Clayton Forssén。

Detnya instrument möjliggör en bättre全球定义av tryck,men ocksáutveckling av framtida lösningar inom omráden som sjukvárd,industrial eller for kning där kännedom om exakt tryckär en grundläggande förutsättning。Det kan example handla om exakt dosering av läkemedel inom medicinska applikationer eller hantering av farliga gaser inom industrin公司。Med hjälp av detnya instrumentet kan extremt smágasläckor detekteras i realted,vilket bidrar直到högre säkerhet vid arbete Med explosiva eller toxiska gaser。

卡恩斯利加仪器

Generelltär den här typen av instrument känsliga ochärmed svára att förflytta utanför labbet公司。克莱顿·福塞恩(Clayton Forssén)是一个便携式仪器制造商,他尝试了我的产品。Det gör Det möjligt att föra ut tekniken i samhället och se直到att den kommer fler applikationer直到nytta。

–阿特·阿普丽塞拉(Att applicera)实现了för tryck direkt kan eliminera behovet av kalibreringar,他得到了somär väldigt kostsamt men framförr alltäven bär ett högt pris för-miljön,säger Clayton Forssén。

–Att fáarbeta med expert párealiveringar av SI-enheter runtom i Europa har varit otroligt givande。Jag har sett hur mycket arbete som görs för att utveckla och kvalitetssäkra dessa enheter,所有医学系统都是samhället ska märka deras pöverkan sölite somöjligt个人。阿特·比德拉直到阿贝特·瓦尔斯·福库萨·阿特·弗巴特·德特·格洛巴拉·萨姆哈莱特·弗雷姆蒂德·吉夫特维斯·诺(framtidär givetvis ná)得到了阿夫斯鲁塔尔·汉·贾加尔·斯托特沃(jagär stoltöver)。

克莱顿·福塞恩(Clayton Forssén växte upp utaförrnsköldsvik och jobbade som elektriker)在乌梅大学的校园里。Clayton Forssén har en examen frán Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik,med inriktning testall rymdfysik.克莱顿·福森·哈恩(Clayton Fossén-har en)是CivilingenörsProgramme i teknistk fysick的一名医生。Direkt efter examen blev Clayton Forssén doktorand och presenterar nu sitt arbete i denna avhandling.德雷克特·埃夫曼·克莱顿·福塞恩·杜克托兰和奥克托拉·阿贝特·德纳担任主持人。

Om争议

蒙达根登2号oktober försvarar Clayton Forssenén学院för fysik vid Umeáuniversite,sin avhandling医学院基于Fabry-Pérot的折射计,用于评估气体压力的便携式折射计的开发争议enäger rum klockan 09:00 i sal NAT.D.440 i Naturvetarhusset。Fakultetscompendentär docent Leslie Pendrill,RI高级研究员:瑞典SE研究院,测量技术。

Läs hela avhandlingen女士

奥姆Företagsforskarskolan

福雷塔格斯福斯卡斯科兰维德·乌梅奥大学比格尔·pásamverkan mellan大学,福斯凯·och Företag eller组织och syftar直到att Förena nytta För bör d samhället och den externa parten samtidigt som en utbildning av nya högkvalitiva forsker。Doktoranden fár ocksáett skräddarsytt akademiskt kurspaket公司。Forskarkolanäröppen för是大学的一名纪律严明者。

Läs mer pöFöretagsforskolans hemsida律师事务所

För mer information kontakta gärna公司:

克莱顿·福森(Clayton Forssén),乌梅大学多克托兰vid Institutionen för fysik och företagsforskolan

电话:076-84 68 333

电子邮箱:clayton.forssen@umuse

Bildtext至bifogad pressbild frán labbet:Clayton Forssén besökte det Nationella Metrologiska Institute i Paris隶属sitt arbete。彼得·比尔登syns en konventinella tryckstandard i mitten,den nuvarande realiveringen för SI-enheten för-tryck。直到vänster syns det transportaba仪器som Clayton Forssén by ggt。Foto:扎卡里亚·西尔维斯特里

乌梅大学
乌梅大学
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37000学生och drygt 4300 medarbetare。Här finns en mángfald av公司户外活动av hög kvalitet och världsledande公司抛弃伊莫·弗莱拉·维滕斯卡普莫尔登。Umeáuniversitetär ocksáplatsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9–en revolution inom gentekniken som tilldeletas Nobelpriset i kemi大学。

维德·乌梅大学。Våra sammanhållna校园gör det lätt att mötas,samerbeta och utbyta kunskap,någet som gynnar en dynamicsk ochöppen kultur där vi glädsåt varandras framgångar。

Presskontakt出版社:

Presstjänsten出版社

电话:

090-786 50 89

美孚:

072-206 89 23