Organiska solcellerär en lovande teknik,布兰德·安纳特·帕格朗
av fördelar som lág vikt,flexibilitet och stor variation av tillämpningar visar en niligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet公司。

–将其从德哈莱特市分拆出来,直到将其彻底解救出来,并有效地将其改造成20块普罗cent、vilketär mycket胸罩、säger Ishita Jalan、nybliven doktor i fysikalisk kemi。För attöka effektiviten ytterligareär det avgörande att Förstásambandet mellan det aktiva lagret och solcellens prestanda samt hur man kontroller det akitiva lagerts molekylstruktur。

Billiga och effektiva solceller公司

Tankenär通过一种材料在blanda rätt molekyler i ett lösningsmedel,sprida ut lösningen,直到最后一次喝到啤酒。Sáenkelt konstrueradeär organica solceller(圣恩凯尔特·康斯特鲁阿德·奥尔加卡索利勒)。电视奥利卡·莫尔基勒·贝约夫斯(Tváolika molekyler behövs),萨达纳(sádana)som ger elektroner och sá达纳(som tar emot)。

Fokus i avhandlingenär en molekylär förstáelse av den tunna film av den.polymerblandning som utgör den organica solcellens aktiva yta。För att Föen djupare Förstáelse av fassepartitionen mellan polymererna i det aktiva skiket,framställdes filmer under mikrogravitations Förh llanden,eftersom fasseparticionen dábromsas的拍摄者。

飞行计划som stiger och faller

来自法兰克福波尔多卡尔斯塔斯大学的Dessa研究生har solcellsforskare。När man tar bort gravitationen gár strukturbingen lángsammare och dákan man detaljstudera hur materialets struktur förändras。Vid parabelflying görs en brant污蔑med行星,därefter försätter man行星i fritt fall och dáblir引力en nära noll för en kort stund。在den tiden kan的指导下,实验人员genomföras uta pöverkan av gravitationen。

–在mikrogravitationsförhállanden har vi tittat páhur det aktiva lagret bildas的领导下。Att förstáoch styra den processen gör det möjligt Att páett kontrollerbart sáttil lverka efvektiva polymera solceller,säger Ishita Jalan。Ytterligare支持在mikrogravitationsfasen下拍摄behövs för att förstáde komplexa effekterna av gravitationsvariationer och för att eliminera osäkerheter angöende torkningsprocessen av den váta filmen。

存储潜力för solenergi

Effektiva och miljövänliga solcellerär en del av lösningen för en fossilfri energiförörjning公司。伊达格·圣索勒内尔吉·费尔恩·格拉·恩斯塔卡·普伦特·瓦尔登斯·埃里贝霍夫(Idag stár solenergi för nár gra enstaka procent av världens energibehov)、曼·奥姆万德拉(men om vi kunde omvandla)所有的索尔斯特里宁somár vár行星都位于时间tid,直到el,斯科勒·登·库纳·塔卡·瓦尔登斯energibevi ungefär ettár。För att kunna ersätta andra energikällor krävs solceller somär effektiva,miljövänliga och billiga att tillverka。

–加尔各答的Jag kommer i Indien men flyttade to Storbritannien där Jag min kandidatexamen i kemi vid University of Manchester,säger Ishita Jalan。Därefter fortsate jag医学硕士研究生vid University of Rochester i USA。Där träffade jag教授Jan van Stam,教授i fysikalisk kemi,páen konferens och jag beslöt att söka en doktorandtjänst vid Karlstads universite,eftersom forskingen som görs här högaktuell ocháná得到了som jag vill vara en del av。

哈尔·芬纳·杜·阿夫汉德林根溶液化学和 有机太阳能电池的形态特性

För mer information kontakta Ishita Jalan公司0733016744埃勒ishita.jalan@kauus

Presskontakt出版社:
卡琳娜·奥尔森
电话0706 015 464
carina.olsson@kau.se公司