Attöva främmande sprák med en digital,människoliknande karaktär i en realistisk situationär en ganska击败了teknik i svensk skola。我曾就读于哥德堡大学har högstadieelever fátt pröva tekniken som visade sig vara uppskattad av böde elever och lärare。

Konversationsagenterär ett AI-verktyg som tilláter användaren att interagera med en digital,människoliknande karaktär i verklighetsnarra situationer,som till-exampel páett café。Med hjälp av denna AI-teknik kan elever prata Med en karaktär páen skärm och fásvar医院。

Elin Ericsson,fil dr i tilämpad IT med in iktning páutbildningsvetenskap,har studierat svenska högstadieelevers supplievelser av attöva páatt prata engelska,franska,spanska och tyska med en konversationsangent。

–Tekniken var uppskattad av báde elever och lä罕见。这是一个很好的例子。

Känslor inför konversationsagenera spelar公司

在Konversationsagenen之前,kunde ses i vilken grad eleverna relaterade socialt。

–Detta verkar ha betydelse för helhetsuplevelsen。直到样本páverkades samarbette av hur verklighetstrogen 11 uppfattade agenten。埃利恩·爱立信(Elin Ericsson),梅丹(medan)和拉埃利弗·弗马恩斯克利加德(elever förmänskligade och utvecklade känslor gentemot den)。

Verktygen utvecklas med stöd av forskningen公司

Det finns fortfarande lite for kning kring AI i sprákundervising och lärande公司。埃林·埃里克森(Elin Ericssons)在13至15年间研究了ger-därför en viktig pusselbit vad gäller självraporterade supplievelser och erfarenheter av AI hos elever iöldern。

Innehállsmässigtär de fákonversations经纪人som finns tillgängliga idag inte an passade efter svenska elever och eleverna kan inte alltid relatera,直到被任命为konversionerna utspelar sig i,som examples at köpa en fysisk biljet páen tágstation。Tekniska brister och utvecklingsaspekter i systemen páverkar ocksáelevernas supplievelser公司。

艾琳·爱立信(Elin Ericsson menar därför att hennes)为我们奉献了一份成果:kan ge värdefull kunskap báde tilläre罕见的自我介绍,dessa system i skolan och till utvecklare av konversations-AI。

–我一直在努力,直到达到效果。En stor fördel med konversations-AIär att de digitala agenternaär outtröttliga och láter 11öva i enskildhet ut att känna sig iakttagen,när och hur hen sälv vill。

Konversationsträningen viktig för inlärningen公司

Elin Ericsson,som självär spráklärree i botten,poängterar att konversationssträningär en viktig del i att lära sig ett sprók。

–Att lära sig Att prataär,tillsammans med Att lyssna,skriva och läsa,en av de fyra färdigheterna。Etablerade负责人för andra-och tredjespráksinlärning säger att möjligheter att tala spróket i社会互动i en trygg miljöoch att fádirectáterkopplingär avgörande förratt tillägna sig spröket。I de avseendena har konversations-AI stora fördelar som metod公司。

Om konversations代理

Systemen harännu inte etablerates som undersiminingsmetodo i svenska skolor,men däremot i flera and ra länder,bland annat Japan,Sydkorea och Mexiko och dámestadels för universitesstudenter。

Kontakt公司
Elin Ericsson,fil dr i tilämpad IT med in iktning mot utbildnings vetenskap公司
电话:073–910 2348,电子邮箱:elin.ericsson@ait.guse

Porträttfotograf tillhörande图片:Gunnar Jönsson

Presskontakt出版社:

乌里卡·伦丁

电话:

031-786 6705

美孚:

070-775 8851