在ett hállbart julbord之前是个混蛋?Vad händer med julhandeln när plánbokenär tom?Och vad gör djuren Och naturen när detär vinter?斯德哥尔摩大学har forskare som kan berätta mer om vitt skilda aspekter av jul,nyár och vinterlov。Härär en lista med nágra avára experter公司。

朱尔马特,hállbarhet och traditioner

Har julen mist sin funktion som religiös högtid och blivit mer av en sekulär仪式?
巴布罗·布莱尔,i etnologi教授
Forskningsfokus:传统ochörändring,仪式och宗教
Kontakt:08-674 79 18,Barbro.blehr@etnologi.suse公司
巴勃罗·布莱尔的Läs mer om Barbro Blehrs forskining

Vad ska man tánka pör att fátill ett hállbart julbord?
Line Gordon公司斯德哥尔摩恢复中心
Forskningsfokus:弹性och vattenresurser专家páfrágor om hállbara livsmedelssystem
手机:073-707 85 29电子邮箱:line.gordon@su.se
Läs mer om Line Gordons放弃

Vad berättar julbordet om vár historia?Varför ser julbordet ut som det gör?
理查德·特尔斯特伦,docent i máltidskunskap och etnologi。H(H)
手机:070-265 20 89电子邮箱:理查德·泰尔斯特罗姆@etnologi.suse
理查德·特尔斯特罗姆斯·福斯克宁

Hur har vára mattraditioner förändrats轿车stenálden?
斯文·伊萨克森,瑞典考古医学实验室教授
Forskningsfokus:mat,matlagning och matkulture ur ett markeologiskt perspektiv,med hjälp av biomolekylära analystekniker。
手机:070-355 89 69,08-674 73 67电子邮箱:sven.isaksson@arklab.susue(美国)
Läs mer om Sven Isakssons放弃

你对förändra vårt beteende的影响有多大?

每辆Carlbingchefredaktörör den vetenskapliga tidskriften认知行为疗法,心理学教授。Medförfatare till boken Tio i tolv som förklarr varförnyárslöftenär ett smart sätt att komma igáng med nya vanor ochöerdge-gamla。
康塔克:per.carlbring@psychology.su.se
每个Carlbrains放弃的Läs mer om

马丁·奥斯卡森,doktorand i psykologi med fokus pástress och annan arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med adhd。Medförfatare till boken Tio i tolv som förklarr varförnyárslöftenär ett smart sätt att komma igáng med nya vanor ochöerdge-gamla。
康塔克:08-16 46 02,martin.oscarsson@psychology.su.se
Läs mer om Martin Oscarssons放弃

Varifrán kommer traditionen med annandagsbandy?
约翰尼·威克
,史提亚教授
Forskningsfokus:idrottshistoria、tävlingsidrott、olympiska spel、网球、高尔夫球och fotboll。
手机:070-545 21 30电子邮箱:johnny.wijk@historia.su.se
约翰尼·威克斯的遗弃

Se ocksáNordiksa museets stora högtids登记员。
Läs mer om julen och andra högtider(卢瑟·默·朱伦·奥汉德拉·霍格蒂德)

Julklappsköp och konsumtionsmönster公司

Köper vi mindre julklapp,pynt och prylar som en effekt av stigande priser?Vad spelar egentligen konsumtionen för roll för-julfirandet?
雅各布·斯特伯格
伊夫·雷塔格塞科诺米教授(inriktning marknadsföring)
Forskningsfokus:hur individer i dagens samhälle skapar menia och värde genome konsumtion samt hur varumärken fylls med menia i ett samspel mellan populärkulture,marknadsföringsaktiviter och konsumenter。
手机:0733-82 65 96,电子邮箱:jacob.ostberg@sbs.su.se
Läs mer om Jacobstbergs放弃

Hur páverkas várt sätt at konsumera av kristider?
马丁·斯文森,经济研究所

Forskningsfokus:konsumtion,identite och identization(识别)。Kommunikationsteori och marknadsföring。Kropp och kläder som gratualisetrade identifications处理器。
手机:073-416 32 02电子邮箱:martin.svendsen@sbs.su.se
Läs mer om Martin Svendsens放弃

För fler forskare inom konsumtion,sevár expertlista om shopping ochöpbeteende公司

朱伦斯·克利多·奥赫诺特

Bergianska trädgárdens植物学家kan svara páfrágor om växter,bland annat julens kryddor,frukter ochötter。

7月1日至11月24日至12月10日,勒斯默·埃文纳吉特(Läs mer om evenemanget)

冈沃尔·拉尔森,trádgárdsintendent vid Bergianska trädgórden
Tfn:08-16 33 87电子邮箱:gunvor@bergianska.se
拉尔斯·冈纳·莱因哈马尔(Lars Gunnar Reinhammar),trádgárdsintendent vid Bergianska trädgórden
Tfn:08-16 40 02电子邮箱:larsgunnar@bergianska.se

Julen och vár hälsa先生

朱尔洛夫特·福拉特·特哈姆塔·西格·巴·斯塔·萨特领导下的瓦德·斯卡曼·格拉?Hur páverkar ljus och mörker vár sömn ocháterhámtning?
阿恩·洛登
,sömn-och应力forskare
Forskningsfokus:ljusets effekter pösömn ocháterhämtning基因组bland annat ljusrum,ljus i skolan,ljussättning i fönsterlösa rum,kör-beteende natteid,samt effekter-av mobiletelefonanvändning pössömn。
康塔克:arne.lowden@su.se
Läs mer om Arne Lowdens放弃

Hur undviker man gifter i leksaker och andra julklapph?
克里斯蒂娜·鲁登米尔乔·维滕斯卡普教授

Forskningsfokus:kemikalieriskbedömning
手机:070-493 31 01电子邮箱:克里斯蒂娜.ruden@aces.su.se
克里斯蒂娜·鲁登斯(Christina Rudéns)的演讲

Hur páverkar kriser och försämrad privatekonomi alkoholkonsumten?
朱卡·特罗宁
,i folkhälsovetenskap教授
Forskningsfokus:hur subsinansanvändningär relaterad until vardagessivationer och berusning,hälsosamma eller ohässosamma identieter,alkool och drogpolitik。
手机:073-707 87 50电子邮箱:jukka.torronen@su.se
尤卡·特伦斯(Jukka Törrönens)放弃

阿尔·朱尔斯特雷特·福克哈斯问题?
编织机构的压力斯托克霍尔姆大学的学生们在本学期的学习中强调了桑班德医学院的学生们。

在julstress上编织podden的Lyssna pá应力
编织吊舱的压力

朱伦,kris och utsatt

Hur har tidigare kriser páverkat människors livsvillkor基因组历史?
弗雷德里克·夏彭蒂尔·容奎斯特(Fredrik Charpentier Ljungqvist),i historia教授,särskilt historisk geografi
Forskningsfokus:Historiska klimatförändringar och hur de páverkat människors levandsvillkor och förjning samt orsakerna till hungersnöd i norra och centrala Europa under 1500 talet to 1800 talet。
手机:070-662 07 28电子邮箱:fredrik.c.l@historia.su.se
弗雷德里克·夏彭蒂尔·荣克维斯特(Fredrik Charpentier Ljungqvists)的遗弃

嗯,你说什么?帕维基特·萨特坎·朱伦·瓦拉·恩·萨斯基尔特(Pávilket sätt kan julen vara en särskilt sv r tid när manär ensam)?
卡林·伦纳特森社会学博士och lektor vid Aging Research Center(ARC),ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms Universite。Carinäräven anknuten,直到social forskning学院,SOFI,vid Stockholms大学。
Forskningsfokus:艾尔德雷人员列夫纳德斯福勒·拉伦德·och hälsa med ett ojämlikhetsperspektiv。
Tfn:08-524 858 15电子邮箱:carin.lennartsson@sofi.su.se
Läs mer om Carin Lennartssons放弃

För mer同意将科普拉德处死,直到潘德明成为冠状病毒专家

是,snöoch klimatet

Vad händer med alger,táng och vattenväxter när det blir kallt och mörkt i vattnet?Var háller alla smákryp直到波文特恩?Hur páverkas växt-och djurlivet iØstersjön av mildare vintrar med mindre is och snö?
莉娜·考茨基
斯坎森波罗的海科学中心斯托克霍尔姆斯大学名誉退休教授兼高级研究员。
Forskningsfokus:artkunskap och ekologi i marina och bräckta vatten公司
Kontakt公司:lena.kautsky@su.se
Lena Kautskys抛弃了Läs mer om
Lena Kautsky司机även Tángbloggen
Och háller i medborgarforskingsprojektet Algforskarsommar公司

Stockholms universitet bidrar直到det hållbara demokratiska samhällets utvecling genom kunskap,uplysning och sanningssökande。

尼赫茨布雷夫·阿克图尔大学普里努梅雷拉分校(Prenumera páuniversitets nyhetsbrev om aktuell forskning)su.se/nyhetsbrev公司

大专院校废除死刑su.se/forsking

Pressbilder frán是一个示例,它展示了大多数照片,直到尼赫特萨蒂克尔eller在标记med koppling,直到新闻发布器eller在Stockholms Universite上发布尼赫特kopplade。视频发布,ange alltid fotograf(om det framgár)och i de fall där detär aktuellt,Mostphotos。

Presskontakt出版社:
Presstjänsten出版社
电话:
08-16 40 90
Epost公司:
按@su.se