Det finns mánga akademiska传统。En av de främsta för Stockholms universitetär装置-och promotions högtiden i Stockholls stadshus i september varjeár。在典礼上,som delvisär pá拉丁文,promovers de som har avlagt en doktorsexamen Underáret och nya professorer installeras。Härär forskare vid Stockholms Universite som kan svara p⁄frágor om Högtider,仪式主持人。

latinska spráket och dess kulture酒店
汉斯·艾利拉丁文vid Romanska och klasiska institutionen退休教授。
电子邮箱:hans.aili@su.se电话:08-98 67 85 eller 0702-40 05 79

仪式
Barbro Blehr公司vid Institutionen för etnologi教授,宗教史och genusvetenskap。
电子邮箱:barbro.blehr@etnologi.suse电话:08-674 79 18

仪式och kulturarv
洛滕·古斯塔夫森·雷尼乌斯伊托洛基教授与宗教史研究所教授合著。Forskar bland annat om rituella加工厂,seder och bruk kopplade至sádant som museisamlingar och kulturarv。
电子邮箱:lotten.gustafsson@etnologi.sure(美国)

Skildring av装置-och promotions högtider i denäldre literaturen
安娜·阿尔布雷克森我是文化学院教授。
电子邮政anna.albrektson@littvet.sure电话:0709-54 87 91

奥利卡类型av kulturarv
马蒂亚斯·弗里哈马尔,lektor i etnologi vid Institutionen för etnology,宗教史och genusvetenskap。
电子邮箱:mattias.frihammar@etnologi.suse

Retorik och ceremoniellt sprákbruk公司
彼得·林德lektor i改写了vid Institutionen för svenska och flersprákighet。
电子邮箱:peter.lind@su.se电话:0707-69 30 45

斯文斯克·马特库文化历史
理查德·特尔斯特伦,docent i máltidskunskap och etnolog vid Institutionen för etnologi,宗教史och genusvetenskap。
电子邮箱:理查德·泰尔斯特罗姆@etnologi.suse电话:0702-65 20 89

庆典och溃烂
克里斯托弗·兰斯特德,过滤器。doktor i konstvetenskap vid Institutionen för kulture och estetik。Kan svara påfrågor om ceremonier、fester、firanden、visuell kultur och symbolik kopplat直到hove och borgerskapet。
电子邮箱:christopher.landstedt@arthistory.su.se电话:070-220 32 63

颁奖典礼、偶像(名人)或体育仪式
约翰尼·威克,历史学研究所教授。对于伊德罗特斯历史,伊德罗滕斯·萨姆哈斯罗尔(idrottens samhällsroll)隶属于贝雷德斯卡普斯·雷恩(beredskapsáren och om nationaldoler i sportens värld)。
电子邮箱:johnny.wijk@historia.su.se,电话:070-545 21 30

模式igár och idag
路易丝·沃伦伯格我是modevetenskap vid Institutionen för医学院的教授。
电子邮箱:路易斯·瓦伦伯格@ims.su.se
https://www.su.se/profiles/lowal-1.190510

米利塔拉粉丝贝蒂德斯
卡琳·泰特利斯,doktorand vid Institutionen för kulture och estetik。Forskningsfokus:Militära fanors betydelse ochanvändning under 1600 talets början。
电子邮箱:karin.tettris@arthistory.su.se电话:076-1019742

Högtiden directsänds公司
2023年9月29日kl 17.00,och promotions högtidäger rum i Stockholms stadshus fredag den。直接董事会。

康塔克
霍格蒂登的För ytterligare信息:Anne Heikkinen Sandberg,ceremonimästare vid Rektors kansli,斯托克霍姆斯大学,电话08-16 47 16,电子邮箱:doktorspromotion@su.se公司

斯德哥尔摩大学(Stockholms Universite t bidrar till det hállbara demokratiska samhällets utveckling genom-kunskap)为och sanningssökande提供基因组。

尼赫茨布雷夫·阿克图尔大学普里努梅雷拉分校(Prenumera páuniversitets nyhetsbrev om aktuell forskning)su.se/nyhetsbrev公司

大专院校废除死刑su.se/forsking

Pressbilder frán是一个示例,它展示了大多数照片,直到尼赫特萨蒂克尔eller在标记med koppling,直到释放器eller在Stockholms Universite上标记nyheter kopplade。视频发布,ange alltid fotograf(om det framgár)och i de fall där detär aktuellt,Mostphotos。

Presskontakt出版社:
Presstjänsten出版社
电话:
08-16 40 90
Epost公司:
按@su.se