Letar du som记者efter forskare som kan kommentera klimatfrágan?斯德哥尔摩大学har flera forskare páplats páFörenta nationernas klimatkonferens COP28 i Dubai Förenade Arabemiraten 11月30日-12月12日。

Vilken roll spelar klimatförhandlingar?

Karin Bäckstrand,i samhällsvetenskaplig miljöforskining vid Statsvetenska institutionen教授。
Tidigare medlem i Klimatpolitiska rádet samt gäst伦敦政治经济学院教授,2023/24。Karin Bäckstrand kan svara páfrágor om civilsamhällets och internationalella institutioners roll i klimatförhandlingar,EU:s klimatpolitik,och samspelet mellan nationellt beslutsfattande och internalationella förrandlingar。
康塔克:karin.backstrand@statsvet.suus(美国),移动电话:070-565 96 97。

Klimatpáverkan pájordens ekosystem,Arktis och COP28 i stort公司

古斯塔夫·胡格利乌斯(Gustaf Hugelius),《国家地理研究所》(Institutionen för naturgeografi och biträdade förestándare förBolincentret för-klimatforskning)编导。
12月2日至6日,在永久冻土区hur klimatförändringar Páverkar Arktis的冰球馆举办了一场普拉斯广场的展览。Kan svara páfrágor om klimatpáverkan pájordens ekosystem,allt kring Arktis menäven COP28 i all mänhet。
康塔克:gustaf.hugelius@natgeo.su.su,手机:070-7972952

Tankesmedjor och andra utomparlamentariska gruppers páverkan páklimatpolitik坦克队

阿德里安娜·索尔博姆(Adrienne Sörbom),社会学教授vid Stockholms centrum för forkning om ofentlig sektor(SCORE)。Sörbom bedriver ett负责油罐车项目经理och liknande组织kan använda COP för att delta i och páverka klimatpolitik。Sörbom kanäven svara páfrágor om politisk globisk全球化,företags驱动的全球政治,tanksmedjors aktiveter,全球政治inom den socialdemokratiska arbetarörelsen samt den globala rättviserörelssen。Miljö,ungdomspolitik,människors upfattningar om politik,dedemokratising,polarizing samt nya politiska handling formerär and a intressen,米尔约尔,乌多姆斯波利提克,姆尼斯科尔在政治上的影响力,去民主化,两极分化。
康塔克:adrienne.sorbom@score.su.su,手机:070-777 37 08

历史,稳定och utveckling av marina isar i Arktis och Antarktis och-deras roll i klimatsystemet
马丁·雅各布森,兽医地理研究所教授。Dekan för geo-och miljövetenskapliga sektionen公司。
martin.jakobsson@geo.su.su,手机:073-619 14 09

Flera forskare som följer COP28(frán Sverige)ochär tillgängliga för kommentarer公司:

Miljörättvisa,klimatanpassing och ursprungsfolk

Suanne Segovia,doktorand vid Institutionen för ekonomisk historia och internationalella relationer och medwerkande i projektet GlobalClim(全球气候治理:综合治理对公正和合法适应气候风险的作用)。Suanne har varit páplats vid COP25,COP26 och COP27,och intergerat med deltagare frán civilsamhället och urbefolkningen för att förstáderas uppfattningar om global sturning av anpassing。kommer att fortsätta detta arbete som en确认COP28下斯托克霍姆斯大学的数字代表。
恩格尔斯卡och spanska
康塔克:suanne.segovia@ekohist.su.su,手机:076-916 60 25

Omställning至hállbarhet

Lisen Schultz,斯德哥尔摩恢复中心主任。
Forskar om samverkan och lärande i Unescos biosfäromráden och驱动程序升级hállbarhet och resilines för företagsledare。Hon kan ocksásvara páallmänna frágor om klimat,ekosystem ochállning至hálbarthet。Deltar digitalt páCOP28 genomedverkan i“Panelsamtal om den svenska modellen–en lösning för klimatomställningen?”
康塔克:lisen.schultz@su.se,电话:08-674 70 14

Klimatpolitik、klimatskapade kriser、internationalellt samarbete kring globala miljörisker

维克托·加拉兹(Victor Galaz),斯德哥尔摩恢复中心的statsvetenskap文件。
Han forskar om klimatfrágan ur ett brett samhällsvetenskapligt och politiskt perspektiv(汉·福斯卡·姆克莱马福·甘·乌雷特·布雷特·萨姆哈·里斯维坦斯卡普里格特·奥奇·佩尔佩克提夫)。维克托·加拉泽尔(Victor Galazär)的专家páinternationella klimat-och miljöfrágor,墨汁四溢的teknikutveckling,finanssektorns roll,avskogning ochálsa。
康塔克:victor.galaz@su.se,电话:08-674 70 83

Klimatförändringar i ett系统有机玻璃

Kevin Noone,kemisk Meteologi vid institutionen för miljövetenskap教授(och tidigare VDör International Geosphere-Biosphere Programme–IGBP)
Kan svara páfrágor kring kopplingarna mellan klimatförändringar,biologisk mángfald,antropocen och ekonomin urett systemperspektiv。
斯文斯卡och engelska。
康塔克:kevin.noone@aces.su.se公司,手机:070-261 58 81

欧盟:俄罗斯政治och klimatrelaterade säkerhetsrisker
Niklas Bremberg,statsvetenskap och lektor vid Statsvetentskapliga institutionen的文档。
Niklas Brembergs支持kretsar kring internationalella relationer och europeisk integration och för närvarande fokuserar han páEU:s utrikespolitik och klimatrelaterade säkerhetsrisker。
niklas.bremberg@statsvet.su.se公司,电话:08-16 30 79


斯德哥尔摩大学(Stockholms Universite t bidrar till det hállbara demokratiska samhällets utveckling genom-kunskap)为och sanningssökande提供基因组。

尼赫茨布雷夫·阿克图尔大学普里努梅雷拉分校(Prenumera páuniversitets nyhetsbrev om aktuell forskning)su.se/nyhetsbrev公司

大专院校废除死刑su.se/forsking

Pressbilder frán是一个示例,它展示了大多数照片,直到尼赫特萨蒂克尔eller在标记med koppling,直到释放器eller在Stockholms Universite上标记nyheter kopplade。视频发布,ange alltid fotograf(om det framgár)och i de fall där detär aktuellt,Mostphotos。

Presskontakt出版社:
Presstjänsten出版社
电话:
08-16 40 90
Epost公司:
按@su.se