AI、人工智能、kan användas inom spelddesign、hälsovárd、energyproduktion、kollektivtrafik med mera。Utvecklingen av tekniken innebär stora möjligheter men ocksáutmaningar och risker公司。马尔默大学(Forskare vid Malmöuniversite)了解艾克·赫尔(Alöker hur AI kan integreras och förbättra användningen av olika system men ocksávilka demokratiska)、埃蒂斯卡och samhälleliga konsekvenser den snabbt föränderliga tekniken kan-ha。Här finns listan pásamtliga vid Malmöuniversite som forskar pa AI公司。

史蒂夫·达尔斯科对于AI för digitala spel,AI besläktad med generativa tekniker som ChatGPT,designetik relaterat,直到AI。
康塔克:史蒂夫·达赫斯科格@mau.se, 040-665 71 27

保罗·戴维森,教授。AI för IoT(物联网)、智能代理、代理交易系统med tilämpnigar mot fjärrvärmestirning、社会模拟。
康塔克: paul.davidsson@mau.se电话:040-665 86 18

海伦娜·霍姆斯特伦·奥尔森,教授。Om affärsmöjligheter inom AI samt automatiserade tester och experimenta i stora system för att hitta och lösa problem samt optimera systemen。
康塔克:helena.holmstrom.olsson@mau.se, 040-665 73 19

马格努斯·约翰逊、har breda kunskaper inom AI、speciellt maskinillärning、kognitiva系统(AI-system som simulerra mänskligt tänkande)och kognitiv机器人。
康塔克:magnus.johnsson@mau.se, 040-665 82 13

Reza Khoshkangini公司,forskar páanvändadet av AI-tekniker för att titta pádata som har samlats in frán maskiner eller människor för att förstáderas beteenden och/eller krav。
康塔克:
reza.khoshkangini@mau.se, 040-665 82 73

Arezoo Sarkheyli-Hägele公司对于kar páAI系统med självkännedom,situationsmedvetenhet,kognitiva förmágor och kontextuella resonemang för beslutsfattande。
康塔克:arezoo.sarkheyli-haegele@mau.se, 040-665 75 38

马丁·伯格,教授i medieteknik med kunskap om AI i offentlig sektor och AI:s páverkan pásamhället。
康塔克:martin.berg@mau.se, 040-665 80 60

萨拉·莱克纳Om konsekvenserna för individ och samhälle när artificiell intelligens and vänds i digitala medier。
康塔克: sara.reckner@mau.se公司电话:040-665 71 29

迈克尔·斯特兰奇Styrmodeller som svar páAI:s roll i global hälso-och sjukvárd och dess konsekvenser för maktfördelningen。
康塔克: michael.strange@mau.se, 040-665 72 16

杰森·塔克.全球政治kring AI och sjukvárd,ekonomi,stirning,framtid och vardag。
康塔克:jason.tucker@mau.se, 040-665 78 85

杰斯·海尼·拉维勒M.Möjligheter och begränsningar för AI-tekniker att navigeraöver transnationella och transkulturella gránser inom en global hälsokontext。
康塔克:jess.haynie-lavelle@mau.se, 040-665 77 16

För frågor rörande fusk kopplat,直到AI i接受检查,kontakta prorektorMats Edenius公司在马尔默大学学习期间,我们学习了贝雷德宁根大学。kontakta,För frágor kopplade,直到AI i stort安德烈亚斯·雅各布森,ordförande i Ródet föR digitalisering vid Malmöuniversite(马尔默大学)。

————————————————————————-

Du fár det hár pressmeddelandet eftersom vi tror att Duár intresserad av vár for kning och utbilding。马尔默大学汉特林校区:mau.se/om-webbplatsen/

材料来自nyhetsrummet fár användas för redaktionella syften,ej för-kommersiellt bruk som,直至示例发布。

马尔默大学(Malmöuniversitetär ett nyskapande),城市与国际学院(urbant och internationalellt lärosäte som bidrar),直到萨姆哈尔苏特维克(samhällsutveckling)。弗斯克宁警卫队、弗拉乌特比尔丁加警卫队和萨马拉贝特警卫队。

瓦拉·福斯卡尔·阿贝塔(Vára forskare arbetar gränsöverskridande)。Med olika纪律官vidgas perspektiven och inflllsvinklarna blir fler。Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningarär högt优先级。

Tillsammans med andra vill vi skapa,dela och sprida kunskap för att förstá,förklara och utveckla samhället。洛卡特银行(Báde lokalt och globalt)。Som en naturlig följd av detta finns de flesta av vára studenter inomämnesomráden och yrken med hög samhällsrelevans(自然之父)。

Viärövertygade om attöppenhet och inkludering berikar vár mángfald公司。埃特·科维托·帕德塔特(Ett kvitto pádetär att tváav tre)的研究者帕马尔默大学(páMalmör universiteär första generationens akademiker)。

马尔默大学:

  • Grundat 1998年
  • 5 fakutter och 5用于切割椎体。
  • 24000名学生,12000名学生
  • 2009年9月2日
  • 430名争议律师,264名doktorander 83名教授
  • 100节目och 350 kurser

Presskontakt出版社:
马格努斯·詹多
电话:
040 665 81 97
Epost公司:
magnus.jando@mau.se
Presskontakt出版社:
安娜·达尔贝克
电话:
040 665 87 93
Epost公司:
anna.dahlbeck@mau.se
Presskontakt出版社:
汉娜·斯维德伯恩
电话:
070 410 09 86
Epost公司:
hanna.svederborn@mau.se
Presskontakt出版社:
马克·马尔姆奎斯特
Epost公司:
marc.malmqvist@mau.se
Presskontakt出版社:
Magnus Erlandsson公司
电话:
040-6658683
Epost公司:
magnus.lars.erlandsson@mau.se