Fordonsindustrin stör för runt 40 000 arbetstillfällen i Västsverige公司。När branschen在kommandeár gör stora satsningar för att ställa om领导下,直到生产av elektriska fordon innebär det en stor páverkan páregionen。Nu lanseras ett omfatande for knings program som kommer att följa omställningen och dess effekter páinvánare,kommuner,myndighter och andra lokala aktörer。

Fordonsindustrin i Västsverige stör inför stora förrändringar。沃尔沃汽车公司在2030年前完成了对沃尔沃集团的签证,直到2040年。Dessutom ska tvástora batterifabricker etableras i regionen公司。

我为科莫-福斯卡-维德-哥特堡大学科莫-弗斯卡项目、斯科夫德-奥赫-哥斯科兰-瓦斯特、蒂尔萨曼斯-梅德勒阿贝特中心-瓦塞林大学(WE)、阿特-费尔贾-登-瓦赫-乌特威克林大学(att följa den Här utvecklingen)提供了支持。实时报道了性爱大师福斯卡纳·莫伊利赫特(sexár och ger forskarna möjlighet att studera konsekvenserna för arbetsmarknaden och välfärden i real。

–Vi kommer att titta pávilka möjligheter och utmaningar elektrifieringen in nebär,直到示例vad gäller arbetstillfällen och kompetensförsörjning。Vissa av regionens kommuner kommer uppenbarigen vara vinnare i omställningen,medan和ra kan ställas inför mer problematiska utmaningar。Vár uppgifyär att studera hur regionens aktörer tar sig an omställningen i praktiken,säger Tomas Berglund,社会学教授vid Göteborgs universite,som kommer att leda forskings programmet tillsammans med Maria Norbäck,博士i företagsekonomi vid Góteborks university。

Forskningsprogrammeär uppdelat i fyra deljekt公司。Ett av projekten ska följa hur tillverkarna实施者nya“gröna”战略制定者och hur dessa i sin tur pöverkar underleverantörerna。Tváprojekt kommer att fokusera páhur efterfrágan pány kompetens páverkar yrkestrukturen och utbildnings outbudet i地区。直到sist ska forskarna ocksástudera vilka konsekvenser satsningarna innebärör invánarnas levnadsvillkor och pávilket sätt lokala myndighter och andra centrala aktörer hanterar förändringarna。

–Vi hoppas att forskingen kan bidra med kunskap och insikter om hur en region kan genomföra en rättvis ochállbar grön omställning,och vad som krävs för detta,säger Maria Norbäck。

Kontakt公司:

Fakta公司:Forsknings图表Arbetsmarknadsutmaningar av grön omställning i Västsverige公司:Elektrifieringen och omstállningen av fordonsklustretfinansieras av Forte och har beviljats约为2400万美元(2023 och 2029)。

Medverkande forskare公司:

  • 托马斯·贝格隆德,哥德堡大学项目
  • 哥德堡大学马蒂亚斯·本特森
  • 哥德堡大学Anna Hedenus
  • 哥德堡大学马丁·亨宁
  • 哥德堡大学卡迪·库斯克
  • 哥德堡大学玛丽亚·诺巴克
  • 托马斯·安德森(Thomas Andersson,Högskolan i Skövde)
  • Sandor Ujvari,Högskolan i Skövde
  • 米凯尔·威克尔格伦(Mikael Wickelgren),斯科夫德·Högskolan i Skövde
  • 拉尔斯·沃尔特(Lars Walter),Högskolan Väst
托马斯·伯格伦德和玛丽亚·诺巴克。

托马斯·贝格隆德(Tomas Berglund)、玛丽亚·诺布克(Maria Norbäck)、哥德堡大学(Göteborgs Universite)、福斯卡(däräven forskare)、斯科夫德奥奇·霍格斯科兰(Högskolan i Skövde och Hökskolan Väst deltar)。

压力表:

乌里卡·伦丁

电话:

031-786 6705

美孚:

070-775 8851